Тема : Сутність, функції та структура сучасної банківської системи1. Основи створення банків та банківської системи.

2. Сутність банку, банківська система, рівні та функції.

3. Роль і місце Національного банку України.

4. Організаційна структура комерційного банку.

Лекційне заняття 2, 3

Тема:  Ресурси комерційних банків та їх кредитний потенціал

 1. Ресурси банку як база формування його кредитного потенціалу.

2. Нормативи платоспроможності та достатності банку.

3. Види вкладів, депозитів, відсотків.

4. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Лекційне заняття 4, 5

Тема: Операції комерційних банків з обслуговування платіжного

Обороту

1. Структура платіжної системи України.

2. Готівковий та безготівковий платіжний оборот.

3. Робота банків з обслуговування клієнтських розрахункових операцій

4. Організація міжбанківських розрахунків.

Лекційне заняття 6

Тема: Кредитні операції банків

1. Сутність і види кредитів.

2. Етапи процесу кредитування.

3. Забезпечення  кредиту   як   надійний   спосіб    зниження     ризику

 неповернення кредиту.

4. Особливості довгострокового кредитування.

 

Лекційне заняття 7

Тема: Оцінка банками кредитоспроможності позичальника

1. Кредитоспроможність позичальника.

2. Визначення фінансового стану позичальника

3. Кредитна політика комерційного банку.

4. Ведення кредитних історій як інструмент зниження кредитного ризику.

 

 

Лекційне заняття 8

Тема: Страхування від кредитних ризиків

1. Кредитний ризик.

2. Форми страхування кредитів.

3. Неустойки (штрафи, пеня), застави, поруки (гарантії).

4. Основні види та вимоги до застави.

5. Процес управління зменшенням ризиків.

Лекційне заняття 9

Тема: Операції банку з цінними паперами

1. Сутність понять «цінні папери», «ринок цінних паперів».

2. Правове регулювання роботи банків з цінними паперами, фондового ринку та інше.

3. Класифікація операцій банків з цінними паперами, функціонування ринку цінних паперів.

4. Рентабельність операцій з цінними паперами.

Лекційне заняття 10

Тема: Вексельні операції банків як різновид операцій з цінними

Паперами

1. Сутність та класифікація векселів.

2. Функції векселя та вексельного обігу.

3. Класифікація векселів.

4. Вексельні операції.

   5. Операції щодо підвищення надійності векселів.

Змістовий модуль 2

Лекційне заняття 11

Тема: Формування та управління портфелем цінних паперів

1. Сутність інвестиційного портфеля.

2. Класифікація портфелів цінних паперів.

3. Механізм формування портфеля цінних паперів.

4. Структура інвестиційного портфеля.

5. Методи управління інвестиційним портфелем.

Лекційне заняття 12

Тема: Валютні операції банків

1. Сутність валютного ринку.

2. Банки як учасники валютного ринку.

3. Українська міжбанківська валютна біржа.

4. Фактори впливу на курс валют.

Тема: Операції банків з міжнародних розрахунків

1. Обслуговування банками учасників зовнішньоекономічних розрахунків.

2. Завдання зовнішньоекономічної діяльності банків.

3. Способи платежу в міжнародній торгівлі.

4. Інструменти зовнішньоекономічних розрахунків.

Лекційне заняття 13

Тема: Нетрадиційні банківські операції та послуги

1. Нетрадиційні (умовно нетрадиційні) банківські операції та послуги.

2. Класифікація банківських гарантій та поручительств.

3. Основні види гарантій у міжнародній торгівлі.

4. Лізингові та факторингові операції банків, форфейтинг.

5. Операції з банківськими металами.

Тема: Банківський маркетинг

1. Сутність маркетингу як ринкової теорії управління.

2. Особливості банківського маркетингу.

3. Функції маркетингу у банківській сфері.

4. Маркетингові служби банків, програми маркетингу

Лекційне заняття 14

Тема: Банківський менеджмент

1. Специфіка банківського менеджменту.

2. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на стратегічний рівень.

3. Вимоги та обмеження діяльності комерційних банків.

4. Фактори впливу на фінансовий менеджмент у банку.

5. Професіоналізм персоналу як основа якості та кількості послуг,

що надаються клієнтам.

Тема: Державний контроль за здійсненням банківських операцій

1. Форми та види контролю за банківською діяльністю.

2. Заходи впливу Національного банку України на комерційні банки.

3. Рейтингова оцінка діяльності банків.

 

 

2.3. Зміст семінарських занять

 

Змістовий модуль 1

Семінарське заняття 1


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 479;