РОЗКЛАД ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ. РОЗКЛАД ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВРОЗКЛАД ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (заочна форма навчання)

Напрям підготовки: : 6.040102 Біологія*

                Дисципліна

Семестровий контроль

П.І.Б викладача

Дата Ауд.

1-й курс

   
1

Хімія неорганічна

екзамени

Федорчук І.В. 18.12.2015  
2

Цитологія

Григорчук І.Д. 20.12.2015  
3

Вступ до спеціальності

заліки

Любінська Л.Г. 22.12.2015  
4

Біологічна латина

Сторчова Т.В 21.12.2015  
5

Основи систематики та гербарна справа

Оптасюк О.М. 22.12.2015  
6

Настановна конференція з навчально-польових практик з ботаніки та зоології

Любінська Л.Г. Тарасенко М.О.    

2-й курс

   
1

Історія української культури

екзамени

Сидорук С.А. 21.12.2015  
2

Українська мова

заліки

Чопик Я.М. 22.12.2015  
3

Хімія органічна

Федорчук І.В. 19.12.2015  
4

Ботаніка

Оптасюк О.М. 19.12.2015  
5

Основи систематики

Оптасюк О.М. 20.12.2015  
6

Основи наукових досліджень

Любінська Л.Г. 21.12.2015  
7

Екологічна етика

 

Плахтій М.П. 21.12.2015  
8

Захист 1 модулю пропедевтичної практики

 

Сич В.М. Горбатюк О.В. 18.12.2015  
9

Настановна конференція з навчально-польових практик з ботаніки та зоології

Оптасюк О.М. Гордій Н.М.    
10

Настановна конференція з питань проходження пропедевтичної практики

Придеткевич С.С. Рубановська Н.В. 17.12.2015  

3-й курс

   
1

Українська мова

екзамени

Коваленко Н.Д. 21.12.2015  
2

Зоологія

Тарасенко М.О. 23.12.2015  
3

Популяційна біологія тварин

Тарасенко М.О. 22.12.2015  
4

Основи флористики

заліки

Оптасюк О.М. 18.12.2015  
5

Квітникарство

Любынська Л.Г. 23.12.2015  
6

Іхтіологія

Тарасенко М.О. 16.12.2015  
7

Основи мікроморфологічних досліджень

Оптасюк О.М. 20.12.2015  
8

Флора і рослинність Подільського регіону

Любінська Л.Г. 19.12.2015  
9

Фізіологічні основи раціонального харчування

Сущева І.В. 18.12.2015  
10

Курсова робота за вибором студента

  17.12.2015  
11

Настановна конференція з навчально-польової практики з фізіології рослин

Колодій В.А.    
12

Настановна конференція з питань проходження педагогічної практики

Придеткевич С.С. Рубановська Н.В. Колодій В.А. Гордій Н.М. 17.12.2015  
               

· - навчальні заняття проводяться у І зміну           1 пара – 8.00 - 9.30

Пара – 9.30 – 10.15    10.20 – 11.05

Пара – 11.25 – 12.10  12.15 – 13.00

Пара – 13.20 – 14.05  14.10 – 14.55

- семестрові екзамени проводяться у ІІ зміну

 

РОЗКЛАД ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (заочна форма навчання)

Напрям підготовки: : 6.040102 Біологія*

   

            Дисципліна

Семестровий контроль

П.І.Б викладача

Дата Ауд.

4-й курс

   

1

Фізіологія рослин

екзамени

Григорчук І.Д. 16.12.2015  

2

Методика навчання біології

Казанішена Н.В. 22.12.2015  

3

Основи мікроморфологічних досліджень

Оптасюк О.М. 20.12.2015  

4

Валеологія

заліки

Сущева І.В. 16.12.2015  

5

Грунтознавство

Лісовський А.С 17.12.2015  

6

Молекулярна генетика

Колодій В.А. 23.12.2015  

7

Біохімія клітин

Григорчук І.Д. 23.12.2015  

8

Курсова робота з методики навчання біології

  18.12.2015  

9

Настановча конференція з педагогічної практики

Придеткевич С.С. Рубановська Н.В. 17.12.2015  

5-й курс

   

1

Інструментальні методи досліджень в біології

екзамени

Оптасюк О.М. 21.12.2015  

2

Дендрологія

Оптасюк О.М. 23.12.2015  

3

Імунологія

Супрович Т.М. 20.12.2015  

4

Фізіологія вищої нервової д-сті

Сущева І.В. 22.12.2015  

5

Охорона праці в галузі

заліки

Панчук О.П. 22.12.2015  

6

Недеревні ресурси лісу

Колодій В.А. 16.12.2015  

7

Педагогічна практика

  18.12.2015  

8

Настановна конференція з навчально-польової практики з загальної біології

 

Колодій В.А.    
                 

· - навчальні заняття проводяться у І зміну       1 пара – 8.00 - 9.30

Пара – 9.30 – 10.15    10.20 – 11.05

Пара – 11.25 – 12.10  12.15 – 13.00

Пара – 13.20 – 14.05  14.10 – 14.55

- семестрові екзамени проводяться у ІІ зміну

РОЗКЛАД ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (заочна форма навчання)

Напрям підготовки: : 6.040104 Географія*

                Дисципліна

Семестровий контроль

П.І.Б викладача

Дата Ауд.

1-й курс

   
1

Загальне землезнавство

екзамени

Придеткевич С.С. 16.12.2015  
2

Картографія з основами топографії

Рибак І.П. 23.12.2015  
 

Загальна хімія з основами геохімії

Оптасюк С.В. 21.12.2015  
3

Вступ до спеціальності

заліки

Матуз О.В. 21.12.2015  
4

Математичні методи в географії

Волощук Ю.В. 22.12.2015  
5

Настановна конференція з навчально-польової практики з топографії та картографії

Лісовський А.С.    

2-й курс

   
1

Історія української культури

екзамени

 

Сидорук С.А. 21.12.2015  
2

Картографія з основами топографії

Рибак І.П. 19.12.2015  
3

Геоморфологія

Чернюк Г.В. 20.12.2015  
4

Українська мова

заліки

Чопик Я.М. 22.12.2015  
5

Основи технологій виробництва

Тимчук С.С. 20.12.2015  
6

Географія грунтів з основами грунтознавства

Лісовський А.С. 22.12.2015  
7

Курсова робота за вибором студента

  16.12.2015  
8

Захист 1 модулю пропедевтичної практики

 

Сич В.М. Горбатюк О.В. 18.12.2015  
9

Настановна конференція з навчально-польової практики з топографії та картографії

 

Рибак І.П.    
10

Настановна конференція з навчально-польової практики з загального землезнавства

 

Мисько В.З.    
11

Настановна конференція з навчально-польової практики з геології

 

Матвійчук Б.В.    
 

Настановна конференція з пропедевтичної практики

 

Придеткевич С.С. Мисько В.З. 17.12.2015  

3-й курс

   
1

Українська мова

екзамени

Коваленко Н.Д. 22.12.2015  
2

Геологія

Чернюк Г.В. 21.12.2015  
3

Основи промислового сільськогосподарського виробництва та транспорту

Рибак І.П. 18.12.2015  
4

Геоінформаційні технології в географії

заліки

Лісовський А.С. 21.12.2015  
5

Ландшафтне проектування та дизайн

Придеткевич С.С. 23.12.2015  
6

Рекреаційна географія

Мисько В.З. 16.12.2015  
7

Біосферологія

Лісовський А.С. 21.12.2015  
8

Настановна конференція з грунтознавства

Лісовський А.С. 17.12.2015  
9

Настановна конференція з комплексної фізико- та економікогеографічної (виїзної) практики

Касіяник І.П. 17.12.2015  
10

Настановна конференція з педагогічної практики

Придеткевич С.С. Мисько В.З. 17.12.2015  
               

· - навчальні заняття проводяться у І зміну       1 пара – 8.00 - 9.30

Пара – 9.30 – 10.15    10.20 – 11.05

Пара – 11.25 – 12.10  12.15 – 13.00

Пара – 13.20 – 14.05  14.10 – 14.55

- семестрові екзамени проводяться у ІІ зміну

 

РОЗКЛАД ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (заочна форма навчання)

Напрям підготовки: : 6.040104 Географія*

   

            Дисципліна

Семестровий контроль

П.І.Б викладача

Дата Ауд.

4-й курс

   

1

Географія населення

екзамени

Рибак І.П. 23.12.2015  

2

Краєзнавство і туризм

Лісовський А.С. 18.12.2015  

3

Географія світового господарства

Рибак І.П. 17.12.2015  

4

Методика викладання географії

Касіяник І.П. 22.12.2015  

5

Історична географія

заліки

Лісовський А.С. 16.12.2015  

6

Соціальна географія України

Любинська І.Б. 20.12.2015  

7

Основи ландшафтознавства

Придеткевич С.С. 15.12.2015  

8

ПРП Хмельницької області

Придеткевич С.С. 16.12.2015  

9

Курсова робота з методики викладання географії

  17.12.2015  

10

Настановча конференція з педагогічної практики

Мисько В.З. Придеткевич С.С. 17.12.2015  

6-й курс

   

1

Методика навчання економіки

екзамени

Чернюк Г.В. 22.12.2015  

2

Конструктивна географія

Чернюк Г.В. 23.12.2015  

3

Геоінформаційні системи в географії

Касіяник І.П. 17.12.2015  

4

Історична геологія з основами палеогеографії

Касіяник І.П. 20.12.2015  

6

Правові основи діяльності вищої школи

заліки

Адамовський В.І. 23.12.2015  

7

Охорона праці в галузі

Панчук О.П. 22.12.2015  

8

Методика наукових досліджень

Рибак І.П. 17.12.2015  

9

 Палеоландшафтознавство

Чернюк Г.В. 23.12.2015  

10

Підходи та принципи географічного районування

Придеткевич С.С. 19.12.2015  

11

Педагогічна практика

Касіяник І.П. 18.12.2015  

12

Настановна конференція з навчально-польової практики з туризму та туристичний похід

Лісовський А.С. 17.12.2015  
                 

· - навчальні заняття проводяться у І зміну   1 пара – 8.00 - 9.30

Пара – 9.30 – 10.15    10.20 – 11.05

Пара – 11.25 – 12.10 12.15 – 13.00

Пара – 13.20 – 14.05  14.10 – 14.55

- семестрові екзамени проводяться у ІІ зміну


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 523;