Тема 4. Влада і вплив як інструменти лідерстваКількість годин – 2

Мета заняття

· Поглиблення, узагальнення та систематизація знань з концепцій влади і впливу як інструментів лідерства.

· Формування здатності отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел.

· Формування здатності здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційний потенціал як інструмент розвитку у майбутніх лідерів навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

· Формування здатності застосовувати знання з теорії і практики лідерства в процесі рішення комплексних проблем управління сучасними організаціями в умовах глобалізації.

· Формування здатності використовувати владу і вплив як інструменти лідерства.

 

План

4.1. Лідерство як система фреймів.

4.2. Влада, вплив та лідерство.

4.3. Стратегії впливу.

 

Питання для обговорення

1. Який з чотирьох фреймів є для вас домінуючим? Як цей фрейм здатний посилити або послабити навички лідера?

2. Чи згодні ви з тим, що політична активність є невід'ємною елементом корпоративного життя?

3. Які типи та джерела влади доступні для лідера студентської організації? Для медсестри невеликий лікарні?

4. Прийнятно чи для керівника організації використовувати імпресивного менеджмент? Застосовуєте ви самі цей підхід? Якщо так, то в яких ситуаціях?

5. Вкажіть способи, за допомогою яких ви можете підсилити свою особисту владу.

 

Аналіз ситуації “Cub Scout Pack 81”

 

Семінарське заняття №5

Тема 5. Міжособистісні концепції лідерства

Кількість годин – 4

Мета заняття

· Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про міжособистісні концепції лідерства.

· Формування здатності отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел.

· Формування здатності здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційний потенціал як інструмент розвитку у майбутніх лідерів навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях

· Формування здатності застосовувати знання з теорії і практики лідерства в процесі рішення комплексних проблем управління сучасними організаціями в умовах глобалізації.

· Володіння міжособистісними навичками управління сумісною діяльністю персоналу.

 

План

5.1. Наставництво, консультування та підтримуючі комунікації.

5.2. Мотивування діяльності персоналу.

5.3. Надання прав і делегування повноважень.

5.4. Створення ефективних команд і робота з командою.

5.5. Управління різноманітністю.

 

Питання для обговорення

1. У чому полягає, відміну комунікації лідерів від комунікації менеджерів?

2. Майже у всіх роботах, присвячених проблемам інтерперсональний комунікації, робиться особливий акцент на точності інформації. Як ви думаєте, до яких проблем можуть призвести комунікативні похибки?

3. Як ви думаєте, чому хороші відносини між лідером і підлеглим є конкурентними перевагою?

4. З якими проблемами можуть зіткнутися лідери в процесі наставництва і консультування? Як їх можна вирішувати?

5. Деякі топ-менеджери переконані, що їм слід спиратися на письмові та електронні звіти, тому що вони містять більш точну інформацію. Чи згодні ви з цим?

6. Чому блукаючий менеджмент дозволяє налагодити ефективну комунікацію?

7. У чому полягає переваги організацій, що наділяє співробітників владою? Чому деякі люди не хочуть приймати на себе владу?

8. Що більше впливає на ефективність команди: роль фахівця або соціально-емоційна роль?

9. Яким чином різноманітність допомагає ефективно вирішувати корпоративні проблеми?

 

Семінарське заняття №6

Тема 6. Внутрішньоорганізаційні процеси і лідерство

Кількість годин – 3

Мета заняття:

· Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про внутрішньо організаційні процеси і лідерство.

· Формування здатності отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел.

· Формування здатності здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційний потенціал як інструмент розвитку у майбутніх лідерів навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

· Формування здатності застосовувати знання з теорії в практики лідерства в процесі рішення комплексних проблем управління сучасними організаціями в умовах глобалізації.

· Володіння навичками формування стратегічного бачення, корпоративної культури, організації, яка навчається, та інноваційного лідерства.

 

План

6.1. Формування образу (бачення) майбутнього та стратегічне лідерство.

6.2.Формування корпоративної культури і цінностей.

6.3. Формування організації, яка навчається.

6.4. Інноваційне лідерство.

 

Питання для обговорення

1. Консультанти в галузі менеджменту стверджують, що стратегічні лідери орієнтовані на образ майбутнього та місію, тоді як стратегічні менеджери - тільки на стратегію. Чи згодні ви з цією точкою зору?

2. Обговоріть, наскільки сильний негативний або позитивний вплив здатна надати корпоративна культура на організацію.

3. Що таке культурний розрив? Які техніки можуть використовувати лідери, щоб вплинути на культурні цінності і при необхідності виміряти їх?

4. Які основні відмінності між організацією, що прагне до високої ефективності, і обіцяє організацією?

5. Яким чином нові технології можуть підтримати і прискорити цикл адаптивного навчання?

6. Чи вважаєте ви, що лідер повинен проводити аналіз post factum будь-якого значного або незначного події?

7. Яку пораду ви дали б лідеру, що бажає активно витримати інновації?

Аналіз ситуації «Департамент поліції великого міста»


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 209; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ