Тема 4. Влада і вплив як інструмент лідерстваПлан

1. Лідерство як система фреймів.

2. Влада, вплив та лідерство.

3. Стратегії впливу.

 

В процесі самостійного вивчення теми необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно програми навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні уміти:

· Визначити лідерство як систему фреймів.

· Зрозуміти сутність та зміст структурного, політичного, символічного фреймів і фрейму людських ресурсів.

· Зрозуміти сутність понять «влада» і «вплив».

· Зрозуміти наслідки недостатності влади та зловживання владою, а також її необхідності.

· Ідентифікувати типи влади.

· Розуміти типи реакції підлеглих на застосування влади та роль підлеглих у розподілі влади.

· Визначати джерела влади лідера в організації та розширювати свої владні повноваження за рахунок продуманої політики.

· Застосовувати стратегії впливу у практичної діяльності.

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність поняття «фреймів»?

2. Які типи фреймів ви знаєте? Опишіть їх.

3. У чому полягає сутність понять «влада» і «вплив»?

4. Які наслідки мають недостатність влади або зловживання владою?

5. Чому необхідна влада?

6. Які типи влади можуть використовувати лідери?

7. Які типи реакції можуть виявити підлеглі на застосування влади лідером?

8. Яку роль грають підлеглі у розподілу влади в організації?

9. Які джерела влади можуть використовувати лідери?

10. Які стратегії впливу можуть використовувати лідери? У чому полягають їх переваги та недоліки?

11. Яку тактику можуть використовувати лідери для пояснення впливу? Опишіть їх.

Вправи для самооцінки

 

Ваш метод мотивації інших людей

Згадайте ситуації, в яких ви виконували роль формального або неформального лідера в групі або організації. Подумайте про те стилі лідерства, який ви застосовували. Використовуючи п'ятибальну шкалу, вкажіть, як часто ви дотримувалися кожен з наведеним нижче принципів: 1 - дуже рідко; 2 - рідко, 3 - іноді; 4 - часто; 5 - дуже часто.

 

1. Я питаю іншої людини, які нагороди за якісну працю мають для неї найбільше значення. 2. Я з'ясовую, чи володіє людина здібностями, необхідними для виконання завдання. 3. Я в точності пояснюю людині, яку намагаюся мотивувати, що йому слід робити. 4. Перш ніж винагороджувати людини, я прагну визначити, що він цінує понад усе. 5. Я обговорюю з людьми, яку винагороду вони хочуть отримати за виконання завдання. 6. Я намагаюся переконатися, що вони володіють здібностями, необхідними для досягнення поставлених цілей. 7. Я особливо наголошую дуже хорошу роботу інших людей. 8. Я надаю людям загальноприйняті винагороди, коли результати їх праці відповідають встановленим нормам. 9. Я використовую різноманітні винагороди, щоб посилити їхню мотивацію. 10. Я щиро дякую людей, які добре працюють. 11. Я відразу ж відзначаю тих, кому вдалося досягти високих результатів праці. 12. Я публічно дякую людей, коли вони домагаються видатних результатів.   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     1 2 3 4 5   1 2 3 4 5     1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5

Підрахунок балів та інтерпретація результатів

Дана анкета присвячена двом взаємопов'язаним аспектів теорії мотивації. Пункти 1-6 ставляться до теорії очікувань, а пункти 7-12 - до теорії підкріплення. Підсумуйте оцінки по цих пунктах.

Використання положень теорії очікувань           ___________

Використання положень теорії підкріплення ___________

Суми балів вказують, якою мірою ви використовуєте на практиці положення теорії очікувань і теорії підкріплення. Сума близько 24 і більше балів, що відноситься до теорії очікувань, свідчить: ви вміло мотивуєте людей, підсилюючи їх позитивні очікування; ви добре розумієте, яким чином старання людини дозволять отримати йому бажані винагороди. Суму близько 18 балів можна розглядати як середній результат, а сума нижче 12 балів вказує, що ви рідко застосовуєте на практиці положення теорії очікувань. Сума близько 24 і більше балів, що відноситься до теорії підкріплення, свідчить: ви прагнете змінити поведінку людей в кращу сторону, активно використовуючи позитивний підкріплення. Передбачається, що лідери повинні вміло використовувати на практиці положення обох теорій. Якщо ваші результати середні і нижчі за середні, вам слід більш активно застосовувати теорію очікувань і теорію підкріплення під час виконання ролі лідера.

 

Володієте ви владою?

Подумайте про ту роботу, яку ви виконуєте в даний час або виконували у минулому. Оцініть кожне з поміщених нижче тверджень за допомогою п'ятибальною шкали: 1 - ніколи; 2 - рідко, 3 - іноді; 4 - часто; 5 - завжди.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 338; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ