Особливості історико-культурного розвиткуОсновна територія Туреччини (Анатолія) була колискою багатьох давніх цивілізацій. Поява перших міст датується тут 13 тис. Р. До н.е.

На території Анатолії знаходилась держава хеттів, згодом тут виникли грецькі міста. Після цього Анатолія перебувала у складі Перського царства, держави Олександра Македонського, Держави Селевкідів, Римської імперії та Візантії.

Засновники Османської імперії належали до підгрупи тюркських племен, які з 5 ст. правили державою кочових народів у Східному Сибіру. Поступово племена тюрків-огузів перекочували в район між півостровом Мангишлак та північною частиною нинішньої Туркменістану, створивши там ядро своєї держави.

Завоювавши південно-східну Вірменію, тюрки-сельджуки вийшли безпосередньо на кордон з Візантією і почалися локальні сутички. Генеральна ж битва сталася 1071 року, коли султан Альп Арслан(Хоробрий Лев) завдав страшної поразки візантійському імператорові Роману IV Діогену, захопивши його в полон. Протягом наступних 15 років сельджуки захопили більше 9/10 території Малої Азії. В Візантії там залишилися лише вузенькі прибережні смужки. Сельджуки не звертали на них уваги лише тому, що степові плато внутрішньої Анатолії придатніші для кочового скотарства, ніж приморські рівнини. За допомогою учасників І Хрестового походу Візантія відвоювала в сельджуків Західну та Центральну Анатолію, але втримати не зуміла. Сельджуки вже стали переходити до осілого способу життя, зміцнюється держава, і султан Данішменд в 70-80 р.р. ХІІ ст. відвоювавши Східну та більшу частину Західної Анатолії, створив сильну, динамічну державу зі столицею в м. Конья (грецький Іконіум). Почався стрімкий розвиток ремесел, торгівлі, будівництва, активно відроджувалися занедбані грецькі та візантійські міста, правда, вже на новій, мусульманській основі, бо сельджуки ще з Х ст. стали переходити в іслам. Але «золотий вік» держави Сельджукідів був недовгий — в середині ХІІІ ст. її завойовує орда онука Чингісхана — Хулагу-хана.

Історико-культурний потенціал Туреччини відомий у всьому світі. Дивовижна історія, якою славиться Туреччина, обумовлена її місцезнаходженням, адже вона знаходиться між двома континентами, Європою та Азією, а також межує з мінливим Близьким Сходом. Багато цивілізацій, від стародавніх Хеттів до Османів (Турок), для яких у різний час Туреччина була будинком, залишили після себе чудову історичну і археологічну спадщину.

Турецьке мистецтво – мистецтво, яке включає всі зразки образотворчого мистецтва, що походять з території сучасної Туреччини від часів прибуття сюди турків в добу Середньовіччя. Туреччина також була домівкою багатьох визначних видів мистецтв а, створених ранішими культурами.

 Сюди можна віднести хетське, давньогрецьке та візантійське мистецтво. 16 та 17 ст. зазвичай вважається найвидатнішим періодом у мистецтві Османської імперії, при цьому більшість робіт пов’язані з величним імперським двором.

 В Османській імперії традиційні ісламські стилі, які, однак, зазнали деякого впливу європейських мистецьких технік, перетворилися на високо виточений стиль з інтер’єрами, розкішно декорованими кольоровими кахлями, які можна побачити у палацах, мечетях та мавзолеях. Інші види мистецтва представляли розвиток ісламського мистецтва попередніх періодів, особливо перського, але з відмінним турецьким характером. Османська мініатюра та османські оздоблення яскравими малюнками включають образотворчі та необразотворчі елементи оформлення рукописів, які зазвичай вважають віддаленими жанрами, хоча часто їх поєднують в одному і тому ж рукописі на одній сторінці. За правління турків-османів у 16-му та ранньому 17-му століттях була представлена турецька форма арабської каліграфії.

Цей вид мистецтва набув найбільшої популярності протягом правління Сулеймана І Пишного(1520-66). Декоративний та експресивний, каліграфічний стиль арабського письма дивані відрізнявся складністю ліній у літерах та близьким розташуванням цих літер у слові.

Хіля – це таблички, оздоблені арабською каліграфією, що описували пророка Мухаммеда.

Тугра – це складно стилізований офіційний підпис султана, який, так як і хіля, виконував функції портрету в християнській Європі. Інші важливі зразки мистецтва відносилися радше до прикладного чи декоративного мистецтва, ніж до образотворчого. Гончарні вироби, особливо ті, що походили з міста Ізнік, різьблені вироби із дорогоцінного каміння, турецькі килими та тканини були вироблені згідно надзвичайно високих стандартів, серед яких найбільш широко експортувалися саме килими. До інших турецьких видів мистецтва відносять вироби з металу, різьблені вироби з дерева та меблі з детально розробленими інкрустаціями, а також традиційний ебру чи мармуровий папір.

 Турецьке мистецтво та архітектура 19-го століття зазнала значнішого впливу сучасних європейських стилів, що призвело до виникнення надто складних та витончених оздоблень. Європейський стиль у живописі засвоювався досить повільно, адже Осман Хамді Бей(1842-1910) тривалий час залишався чи не єдиним представником в цьому напрямку. Він відносився до оттоманської адміністративної еліти, що виховувалася в Парижі, і займався живописом впродовж своєї тривалої кар’єри старшого керівника та куратора в Туреччині. Чимало з його робіт представляли напрям орієнталізму. За час панування Османської імперії відбувся перехід від ісламських мистецьких традицій до більш світського мистецтва західних напрямків.

 Сьогодні турецькі художники відчайдушно намагаються віднайти свій власний мистецький стиль, який би не зазнав західного впливу. Скульптура тут менш розвинена, а державні пам’ятники зазвичай є героїчними зображеннями Ататюрка та подій війни за незалежність. Література ж вважається найбільш розвиненим сучасним турецьким видом мистецтва.

Особливості населення.

Демографічна ситуація

 Перший перепис населення був проведений в Туреччині у 1927, тоді було зареєстровано 13 648 тис. Жителів, показники 1985, 1990 та 1997 дорівнювали відповідно (тис. Осіб): 24 112, 50 664 і 62 800. Річний демографічне зростання, що становив, отже, в середньому 2,7% в період з 1927 по 1955 і 3,7% з 1955 по 1985, знизився до 1,5% в період з 1990 по 1997. У 2004 Чисельність населення склала 68,89 млн. чол.

За даними останнього перепису населення 2008-го року кількість населення Туреччині перевищило 71 мільйон (71517100 якщо точно); в 2010 році – 75 млн. чоловік. Для порівняння, у момент утворення Турецької республіки в 1923 році чисельність її населення була визначена в 12,5 мільйонів чоловік. З тих пір було проведено 12 переписів, за даними яких з 1927 року населення країни збільшилося майже в п'ять разів. Рівень народжуваності становить 2.8%; рівень смертності – 0.8%. В останні роки, завдяки швидкому економічному зростанню, населення Туреччини постійно збільшується, що залишається гострою проблемою країни.

Загальні демографічні показники в Туреччини такі (станом на 2008 рік):

Вікова структура: 0-14 років — 24,4% (чоловіків 8937515 / 8608375 жінок), 15-64 років — 68,6% (чоловіки 25030793 / 24253312 жінки), 65 років і старші — 7% (чоловіки 2307236 / 2755576 жінки).

Темпи приросту населення — 1,013%%

Народжуваність — 16,15 новонароджених на 1000 осіб.

Смертність — 6,02 смертей на 1000 осіб.

Співвідношення статей: при народженні — 1,05 хлопчика на 1 дівчинку, у віці до 15 років: 1,04 хлопчика на 1 дівчинку, у віці від 15 до 65 років: 1,03 чоловіка на 1 жінку, у віці 65 років і старше: 0,84 чоловіка на 1 жінку, сумарний показник — 0,9825 чоловіка на 1 жінку.

Коефіцієнт дитячої смертності — 36,98 смерті на 1000 новонароджених.

Очікувана тривалість життя: загальна — 73,14 року, для чоловіків — 70,67, для жінок — 75,73.

Загальний коефіцієнт народжуваності — 1,87 новонародженого припадає на одну жінку.

На момент утворення Турецької республіки чисельність її населення оцінювалася у 12 532 000 осіб. З того часу в країні відбулось 12 переписів населення, згідно з якими від 1927 року населення країни зросло в 4,4 рази, причому тільки з 1950 по 1985 роки — в 2,5 рази. Швидке зростання кількості жителів, яка перевищила у 2005 році 70 мільйонів, залишається важливою проблемою країни.

Середній вік жителів Туреччини є досить молодим: для чоловіків 28 років, для жінок -29. Для порівняння середній вік жителів Євросоюзу близько 40 років. Звичайно багато проблем, такі як високий рівень безробіття і наявність безграмотності, ще залишаються невирішеними. Проте в загальному плані демографічна ситуація в Туреччині більш ніж сприятлива: населення зростає, падає дитяча смертність і збільшується тривалість життя і т. Д. В майбутньому Туреччина являє собою перспективний ринок робочої сил.

Демографічній ситуації в Туреччині на даний момент можна тільки позаздрити: населення країни стрімко зростає. На сьогоднішній день вона складає 72 мільйони осіб, тобто з 2000 року ця цифра збільшилася на 6,7%. Середньорічний приріст населення в Туреччині в 1990-2000 рр. Склав 1,83%.

Міграційна ситуація

Законодавчо вільний виїзд з Туреччини був гарантований її громадянам тільки прийняттям Конституції 1961 року, після чого в'їзд і виїзд з країни став правом кожного громадянина у відповідності з нормами міжнародних відносин. Міграція турецьких громадян в європейські країни почалася «на запрошення» промислово розвинених країн. Вибух еміграції збігся з прийняттям планів економічного розвитку Туреччини.

У 1961 році Туреччина підписала свою першу угоду з Західною Німеччиною, яка стала основною країною, що приймає турецьку робочу силу. Після Західній Німеччині двосторонні угоди були укладені з Австрією, Нідерландами, Францією, Швецією. Однак після нафтової кризи 1973 року офіційне рекрутування робочої сили всіма європейськими країнами було обмежено і основним каналом «офіційної» міграції з Туреччини стала міграція по об'єднанню сімей. Потік членів сімей мігрантів мав своїм результатом виникнення в Європі постійних поселень турецьких робітників, які спочатку планувалися як тимчасові робітники-мігранти.

Починаючи з 1980 року обмеження на в’їзд трудящих-мігрантів і жорсткість умов видачі віз спровокували зростання числа осіб, які шукають притулку, а також потоку псевдо-туристів з Туреччини в західноєвропейські країни. З тих пір в Туреччині з'явився новий потік емігрантів, яких важко диференціювати на практиці, - є вони «політичними біженцями» або «прихованими економічними мігрантами». Згідно з даними А. Бокера, загальна кількість осіб турецької національності, які шукають притулку в західноєвропейських країнах, досягло в 1994 році 330 тисяч. Учасники цього міграційного потоку опинилися в Європі в абсолютно інших умовах і в результаті організували там спільність політичних біженців, об'єднаних у громаду. Нова етнополітична атмосфера у світі ще більше посилила ці тенденції.

В даний час офіційна трудова міграція в західні країни практично припинена. Найбільш характерна риса нинішньої офіційної турецької трудової міграції – переважання робітників, «прив'язаних» до здійснення певного проекту і найманих турецькими або іноземними компаніями, що працюють в Саудівській Аравії, Кувейті, Лівії, Ізраїлі або СНД. Однак цей міграційний потік є тимчасовим і професійно вузьким, так що він сильно відрізняється від колишньої трудової міграції в західні країни. Оскільки при цій формі міграції постійне поселення і возз'єднання сімей не можна, її майбутнє буде залежати від кількості фірм, що отримують контракти за кордоном, а також від того, чи вони будуть віддавати перевагу при наймі турецьким робочим.

Міграція в Туреччину з Балканського регіону та інших сусідніх районів, має історичні корені. По мірі того, як почали скорочуватися кордони Османської Імперії на Балканах, велика кількість людей, які ідентифікували себе з Імперією, мігрували в Туреччину. Закон про поселення 1934 року регулював цей процес міграції та поселення. Велика частина іммігрантів прибули в Туреччину між 1923 і 1960 роками. Найбільш масштабне переселення відбулося з Греції в рамках обміну населенням між Туреччиною і Грецією в 1922 році. Тюрко-язичні мусульмани з Греції були поселені на тих територіях, які звільнили греки, які виїхали з Туреччини. Крім того, в Туреччину в'їхали для постійного поселення тюрко-язичні мусульмани з Болгарії, турки, татари й черкеси з Румунії, турки, боснійці і албанці з Югославії.

Починаючи з 1960-х років найбільша хвиля іммігрантів йшла з Болгарії. Важливим фактором, що вплинув на еміграцію болгарських турків, була державна політика Болгарії по відношенню до етнічним визначенням турок6. Масовий вихід болгарських турків протягом 1989 року виявився несподіваним для турецьких властей. Зрештою переговори з болгарським урядом і падіння режиму забарилися це міграційний рух. Нова політична ситуація у Болгарії вплинула на рішення багатьох турків повернутися. Згідно з офіційною статистикою, близько 300 тисяч болгарських турків оселилися в Туреччині, в той час як понад 150 тисяч повернулися в Болгарію за цей період. Однак після цього виник новий потік міграційного пересування: зростаюче число болгарських турків стали знову в'їжджати в Туреччину за туристичними візами з-за економічних труднощів, пережитих Болгарією. Згідно з даними таблиці 3, за період з 1923 року 1,6 мільйона осіб в'їхали в Туреччину як іммігранти за офіційним дозволом турецької влади. Ці іммігранти здебільшого визнавалися етнічними турками, хоча вільне тлумачення Закону про поселення зробило можливим для представників багатьох інших етнічних груп бути визнаними як «іммігранти турецького походження». Ці іммігранти змогли скористатися перевагами програм соціального захисту та інтеграції переселенців і отримали турецьке громадянство.

Політичний і економічний клімат у світі створює таку суміш страхів, надій та очікувань, яка штовхає мільйони людей покидати свої країни. Туреччина, як і багато інших країн в цьому регіоні, в 1990-е рр. Спостерігала потоки мігрантів і біженців в безпрецедентних масштабах. Багато країн світу, що розвивається, подібно до Туреччини, стали приймаючими країнами для мільйонів, у той час як індустріальні країни Заходу відмовилися прийняти їх.

Сьогодні Туреччина знову опинилася у центрі наймаштабнвшого міграційного руху. Сотні тисяч біженців з країн близького сходу, особливо Сирії, Іраку та Афганістану, шукають миру та спокою в країнах західної Європи.

Структура розселення

Рис 1.15
За даними загального перепису населення 2000 близько 65% населення Турецької республіки проживало в містах. Ще в 1950 городяни становили лише чверть населення країни. Але саме в 50-х в країні активізувалася урбанізація в зв'язку з початком широкомасштабного процесу механізації сільського господарства. Перепис 1985 вперше в історії Турецької Республіки зафіксувала переважання чисельності міського населення над сільським (53% і 47% відповідно). Середньорічні темпи зростання міського населення в 90-е знизилися до 2,8% проти 5,4% у 80-ті, але при цьому залишаються досить значними.

Розподіл мешканців по території Туреччини відбувається вкрай нерівномірно      ( Рис 1.15). Найбільш густо заселені узбережжя Мармурового і Чорного морів, потім – райони, що прилягають до Егейського моря. Найбільше місто Туреччини – Стамбул з населенням близько 15 млн чол., другий за величиною місто – столиця республіки Анкара з населенням близько 6 млн чол., на третьому місці Ізмір – 3,5 млн жителів. Самий малонаселений – Ханяри. Середня щільність населення країни – 85 чол. На квадратний кілометр (2001). Статева структура населення характеризується стійким переважанням чисельності чоловіків над чисельністю жінок, ставлення першої до другої 2001 становило 101,9%.

 Найбільші міста країни, з населенням більше 1 000 000 чоловік: Стамбул (найбільш населене місто Туреччини), Анкара (столиця Туреччини), Ізмір (знаходиться в західній частині країни, на березі Егейського моря), Бурса (найзеленіше місто Туреччини, розташований недалеко від гори і гірськолижного курорту Улудаг), Адана (знаходиться на річці Сейхан, в 50 км від Середземного моря), Газіантеп (на південно-сході Туреччини).

Мовний і етнічний склад

Стаття 66-а Конституції Турецької Республіки визначає поняття «турків», як тих «хто пов’язаний з турецькою державою через зв’язок громадянства», тому легальне використання слова «турецький», як громадянин Туреччини відрізняється від етнічного визначення цього слова. Втім, більшість населення Туреччини є етнічними турками або ж тюрками. Взагалі, слово «турок» чи «турецький» також має ширше значення в історичному контексті, тому що, деколи, особливо в минулому, його використовували для позначення всіх мусульманських жителів Османської імперії, незалежно від їхньої етнічної приналежності.

Окрім титульної нації — тюрків, у країні визначена категорія «визнаних етнічних меншин» й «невизнаних етнічних меншин». Частіше буває, що невизнані меншини чисельно в кілька разів чи десятків разів перевищують визнані меншини, що пов'язано зі складними політико-суспільними взаємовідносинами в країні. Відповідно до умов Лозаннського договору за такими групами закріплений статус меншин і, отже, вони користуються всіма правами національних меншин, яких намагається дотримуватися владна верхівка країни. До визнаних меншин відносять — вірменів, греків, юдеїв.

 

Семіти  
Основні національні меншини
Нащадки тюркських народів
Етнічна карта Туреччини( Рис .16)

Основні національні меншини:

Іранці Курди Заза

 

Нащадки різних тюркських народів:

Огузи: азербайджанці, гагаузи, турки-месхетинці і туркмени

Кипчаки: татари, казахи, киргизи і кумики

Південно-східні: уйгури і узбеки

Слов'яни Боснійці Македонці Помаки і фракійські болгари

Кавказькі народи

Північнокавказці: черкеси (з абазинами і абхазами), чеченці (з інгушами)

Південнокавказці: Грузини і Лази (Lasen) Вірмени (Амшенці)

Семіти:Араби (Araber) Арам'єр (Aramäer) Албанці Цигани

Державною й офіційною мовою Туреччини є турецька мова або як іще її називають тюркська мова. Відповідно в країні понад 80% населення вважають її рідною, а ще 10-15% сприймають її як другу. Уряд і суспільство вважають мову важливим чинником турецької ідентичності в сьогоднішній Туреччині. Як написано в 42 статті Конституції Туреччини:

Жодну мову, крім турецької, не можна викладати в ролі рідної мови турецьким громадянам у будь-яких освітніх навчальних закладах країни. Іноземні мови, які необхідно викладати в освітніх навчальних закладах, і правила, яких потрібно дотримуватися при проведенні навчання в школах з вивченням іноземних мов, визначені відповідним законом. Положення міжнародних угод зберігаються.

Правозахисні організації світу нерідко критикують такий офіційно-урядовий погляд на мовні питання, оскільки згідно з офіційною точкою зору в країні є тільки три мовно-етнічних меншини: греки, вірмени і євреї, права яких гарантовані Лозанським мирним договором 1923 року. Розмови ж про інші меншини та їх мовні претензії турецький уряд вважає сепаратизмом.

Втім у країні розмовляють приблизно 50 мовами, носії яких за різними оцінками становлять від 10 до 25% населення Туреччини. Найпоширенішими мовами після турецької є північнокурдська (курманджі) і зазакі (дімле), якими послуговуються поміж собою курди. Саме через різночитання щодо кількості носіїв цих мов, настільки різниться загальна чисельність не тюркського населення країни. Загалом в країні спостерігається 5 різних мовних сімей не-турецької етнічної групи, якими послуговуються етнічні меншини в країні. Найбільш вживані й яскраві представники мовного різноманіття країни:

Курманджі (Kurmanji) або північнокурдська мова — близько 10 мільйонів носіїв (індоєвропейська мовна сім'я, іранська гілка)

Зазакі (Zazaki) — від 1,2 до 2 мільйонів носіїв (індоєвропейська мовна сім'я, іранська гілка)

Арабська мова (північномесопотамська-арабська) — близько 1 мільйона носіїв (афразійська мовна сім'я, семітська гілка)

Азербайджанська мова — 550000 носіїв що мешкають у Туреччині (тюркська мовна сім'я, огузька гілка)

Кабардинська мова (східночеркеська) — 550000 носіїв що проживають у Туреччині (Абхазо-адигська мовна сім'я)

Болгарська мова (Помаки) — 300000 носіїв (індоєвропейська мовна сім'я, слов'янська гілка)

Адигейська мова (західночеркеська) — близько 300000 носіїв (Абхазо-адигська мовна сім'я)

Останній перепис населення Туреччини, в якому ставилося питання щодо мови, відбувся 1965 року. Хоча нерідко вважають, що дані про мови етнічних меншин у країні (згідно з тим переписом) помітно занижені, але він єдиний який дає хоч мінімальне число етнічних мовців, а з іншого боку — досить правильно відмічає мовний розподіл по провінціях країни. Для турецького суспільства, загалом, характерне слабке знання іноземних мов. За даними на 2006 рік 17% жителів країни могли використовувати англійську мову (на різних ступенях її володіння), 4% — німецьку мову, 1% — французьку і 1% — розмовляють частково російською.

Так склалось історично, що територія теперішньої Туреччини була колискою для багатьох знаних, а нині вимерлих мов, які таки дещицею поповнили турецьку мову. До них належать:хеттська мова — найдавніша серед індоєвропейських, підтвердженням якої є давні письмові свідчення (близько 1600 до н. е. аж до 1100 до н. е., коли існувала Хетська імперія); іншими булианатолійські мови — лувійська мова, а потім лікійська мова, лидійська мова і мільян мова, які вимерли в першому столітті до нашої ери через еллінізацію Анатолії та експансію еллінської культури, їм частково вдалося перетворитися на різні діалекти еллінської мови, яка згодом стала спільною для всіх жителів Малої Азії. Урартська мова, що належить до хуррито-урартськоїмовної сім'ї існувала в Східній Анатолії навколо озера Ван. Нею розмовляли за часів царства Урарту (приблизно від дев'ятого століття до н. е. до шостого століття). Також тут розвивалисяфригійська мова, аккадська мова (у вигляді ассірійської мови), старогрецька мова, візантійська мова, класична вірменська мова, латинська мова і класична сирійська мова, арамейська моварелігійних християн.

Релігійний склад населення

Туреччина є світською державою, виступаючи першовідкривачем-«піонером» такого суспільного ладу в ісламському світі. Ататюрк скасував Іслам як державну релігію 1928 року й, відповідно, сформував законодавчу базу щодо унеможливлення впливу релігійного керівництва на владні чинники. Натомість турецька Конституція передбачає свободу віросповідання і совісті. Близько 99 відсотків населення декларує свою релігійну приналежність. Однак, незалежні опитування показують, що близько 3% дорослого населення не визначили свій зв'язок з релігією, стверджуючи, що «не мають релігійних переконань» або «не вірять в релігійні доктрини».

Загалом переважна більшість населення країни мусульмани, переважно суніти (85-90%). Існує велика меншина Алеві (10-15%), в рамках шиїтської спільноти послідовників ісламу, а також деякі інші нечисленні суфійські практики. У країні запроваджена релігійно-світська інституція на чолі з Керівником у справах релігій (Diyanet Іслер Başkanlığı), він тлумачитьХанафі — ісламські школи права і несе відповідальність за діяльність та функціювання в країні 75 000 зареєстрованих мечетей і розподіл місцевих та провінційних імамів.

Крім того, офіційні урядові дані свідчать про наявність в країні 100 000 осіб, що сповідують інші, не мусульманські вірування. Це переважно християни, здебільшого Вірменської Апостольської церкви, Ассірійської Церкви Сходу і Грецької православної церкви (64000 осіб) та віряни юдеї, переважно сефарди (26000 осіб).

Історично склалося, що Православна Церква мала свій головний осередок у Царгороді (Константинополі), теперішньому Стамбулі. Від четвертого століття православний світ формувався навколо Константинополя, що став осідком Константинопольського патріарха. Проте нині турецький уряд не визнає екуменічного статусу Патріарха Варфоломія I, який є найстаршим серед рівних єпископів в традиційній ієрархії православного християнства, тому діяльність духовенства та керівництва цієї Церкви відбувається за суттєвого обмеження. Більшість земель та майна Церкви і духовні школи, в тому числі духовна семінарія Халкі, були конфісковані, а християн, як і раніше, широко переслідують у Туреччині.

Туреччина славиться численними релігійно-культовими спорудами, частина з яких має світове значення. У країні діє велика кількість мечетей — 78 000. Крім того, зареєстровано 321 громаду різних християнських вірувань і напрямків зі своїми церквами, існують 36 юдейських синагог, а також численні історичні культові споруди, які вважаються культурною спадщиною країни.

Освіта населення

У Туреччині національна система освіти перебуває під контролем держави. Згідно Конституції Турецької Республіки і Женевської конвенції, кожен має право на здобуття освіти. Обов'язкова освіта в Туреччині включає в себе 5 років початкової школи, 3 роки середньої школи, 4 роки старших класів.

Дошкільна освіта в Туреччині (діти від 3 до 5 років)

У Туреччині дошкільна освіта є обов’язковою, включає навчання дітей у віці 3-5 років. Більшість дитячих садків – приватні, а деякі належать до державної початковій школі. Основні цілі дошкільного навчання в Туреччині – розвиток здібностей у дітей в ігровій формі, а також підготовка дошкільнят до початкової школи. Дуже багато в Туреччині приватних дитячих садів. Дитячих садків з навчанням на англійській і руссом мовами.

Початкова освіта в Туреччині (діти від 6 до 14 років)

Кожен турецький громадянин у віці з 6 до 14 років зобов'язаний відвідувати школу. У державних школах початкова освіта є обов'язковою і безкоштовною. Крім державних шкіл, функціонують і приватні початкові школи. У всіх школах, що мають державну акредитацію, навчання ведеться за єдиною затвердженою програмою, у встановлені терміни. З цього учні змінюють місце проживання і відповідно місце навчання, легко вписуються в навчальний процес на новому місці.

Є й приватні початкові школи в Туреччині з викладанням російською або англійською мовою. В Анталії навіть дві початкові школи з викладанням Російською мовою з поглибленим вивченням англійської і звичайно турецької мови. Це:

Російська Школа при Академії Туризму Анталії в районі Лара

Міжнародний коледж туризму при Академії туризму

Міжнародна Російська Школа в районі Гюзель Обидва

Отримання освіти в середній школі в Туреччині включає в себе трьох річне освіту в загальній школі і 4 річне освіта у професійно-технічних коледжах. Середні школи в основному перебувають у віданні держави і забезпечують безкоштовну освіту.

По закінченню повної середньої школи (12 класів) випускники здають Національний вступний іспит, який проводиться для визначення кандидатів на певні факультети і в певні університети.

На даний момент у Туреччині налічується 117 університетів, з яких 91 – державні та 26 – приватні. Загальна кількість студентів, які отримують вищу освіту, складає більше 2,7 мільйонів людей, включаючи студентів заочних відділень.

Bilkent University

Dokuz Eylul University

Hacettepe University

Middle East Technical University

Pamukkale University

Trakya University

Universite d Uludag

Yuzuncu Yil University

Zonguldok Karaelmas University

Університети Туреччини використовують триступеневу систему навчання. Перший рівень вищої освіти представлений програмами Бакалаврату.

Другий і третій рівні представлені програмами магістратури та аспірантури. Туреччина входить в число країн Болонської угоди, а багато турецькі університети є членами хартії Ерасмус. Основною мовою навчання в Туреччині є турецька мова. Однак деякі державні та приватні університети пропонують навчання англійською мовою. Отримання міжнародного диплома Бакалавра можна в Академії Туризму EDUANT.

Відбирає, тестує і зараховує іноземних студентів в турецькі університети спецорганизация - «Центр відбору та зарахування студентів» (OSYM). Ось, власне, з неї й починається світлий шлях до знань З-за обмеженої кількості місць, конкуренція між абітурієнтами, як правило жорстка. OSYM не займається післядипломною освітою.

За останні роки значно зросла кількість іноземних студентів, які обирають навчання в Туреччині на різних програмах вищої освіти. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що Туреччина є важливим стратегічним і культурним партнером багатьох східно-європейських країн і країн СНД. Кожен ВНЗ Туреччини встановлює власні критерії прийому іноземних студентів. Найчастіше прийом здійснюється на основі національних дипломів про середню освіту, результати різних національних і міжнародних тестів. За останні роки значно зросла кількість іноземних студентів, які обирають навчання в Туреччині на різних програмах вищої освіти. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що Туреччина є важливим стратегічним і культурним партнером багатьох східно-європейських країн і країн СНД. Кожен ВНЗ Туреччини встановлює власні критерії прийому іноземних студентів. Найчастіше прийом здійснюється на основі національних дипломів про середню освіту, результати різних національних і міжнародних тестів.

За останні роки значно зросла кількість іноземних студентів, які обирають навчання в Туреччині на різних програмах вищої освіти. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що Туреччина є важливим стратегічним і культурним партнером багатьох східно-європейських країн і країн СНД. Кожен ВНЗ Туреччини встановлює власні критерії прийому іноземних студентів. Найчастіше прийом здійснюється на основі національних дипломів про середню освіту, результати різних національних і міжнародних тестів.

За останні роки значно зросла кількість іноземних студентів, які обирають навчання в Туреччині на різних програмах вищої освіти. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що Туреччина є важливим стратегічним і культурним партнером багатьох східно-європейських країн і країн СНД. Кожен ВНЗ Туреччини встановлює власні критерії прийому іноземних студентів. Найчастіше прийом здійснюється на основі національних дипломів про середню освіту, результати різних національних і міжнародних тестів.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 500;