ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ТУРЕЧЧИНІМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КАФЕДРА ТУРИЗМУ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Виконавець:студент Куліш Ж.О.

Навчальнадисципліна: Географія туризму

Викладач: кандидат географічних наук, доцент Яковчук О.В.

РЕФЕРАТ

ТЕМА:

« ТУРИСТИЧНО - КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА  ТУРЕЧЧИНИ»

 

Харків 2016

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ТУРЕЧЧИНІ…………………………………….……4

1.1 Політико-географічна характеристика………………………………………………….…4

1.2Особливості природного середовища…………………………………………………...….6

1.2.1Рельєф Туреччини……………………………………………………………………….....6

1.2.2 Клімат Туреччини………………………………………………………………………....7

1.2.3 Внутрішні води……………………………………………………………………………8

1.2.4 Вихід до моря, характеристика морських акваторій і берегової лінії………………....9

1.2.5 Ліси та пасовища Туреччини . …………………………...…………………………..…10

1.2.6 Національні парки та заповідники…………………………………………………...…12

1.2.7 Урбанізовані території…………………………………………………….…………….13

1.3 Особливості історико-культурного розвитку……………………………………………14

1.4 Особливості населення. ……………………………………………………….………….15

1.4.1 Демографічна ситуація…………………………………………………….……………15

1.4.2 Міграційна ситуація…………………………………………………………..…………16

1.4.3 Структура розселення………………………………………………………..………….17

1.4.4 Мовний і етнічний склад……………………………………………………..…………18

1.4.5 Релігійний склад населення…………………………………………………..………...20

1.4.6 Освіта населення……………………………………………………………..………….20

1.5 Особливості економічного розвитку…………………………………………..…………2

1.5.1 Основні економічні напрямки ……………….………………………………..………22

1.5.2 Фінансова система………………………………………………………………..…..…23

1.5.3 Туризм в галузі економіки країни…………………………………………..………….23

 

РОЗДІЛ 2 ……………………………………………………………………………..………..24

ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ КРАІНИ

2.1 Ресурси оздоровчо – лікувального туризму…………………………………..…………24

2.2 Ресурси пізнавально-екскурсійного туризму………………………………..…………..27

2.3 Ресурси активного і спортивного туризму……………………………………..………..29

2.4 Ресурси подієвого і розважального туризму………………………………..…………31

2.4.1 Свята в Туреччині……………………………………………………………..………..31

2.4.2 Культурні фестивалі , концерти……………………………………………..………..32

2.4.3 Народні фестивалі…………………………………………………………….………..33

2.4.4 Спортивні події……………………………………………………………….………...34

2.4.5 Гральний бізнес в Туреччині……………………………………………………….…...35

2.4.6 Тематичні парки…………………………………………………………………………36

2.5 Ресурси ділового туризму…………………………………………………………………38

2.6 Ресурси розвитку круїзного туризму…………………………………………………..…38

 

РОЗДІЛ3………………………………………………………………………………………...39

ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ТУРЕЧЧИНИ

3.1 Характеристика туристичної галузі Туреччини………………………………………….39

3.2 Готельно- ресторанна інфраструктура Туреччини…………………………………….…41

3.2.1 Видова структура та організація готельних закладів ………………………………….41

3.2.2 Територіальна організація та система стандартизації готельних закладів………..…42

3.2.3 Видова структура закладів ресторанного господарства………………………………44

3.2.4 Готельні мережі світу, представлені в країні………………………………………..…46

 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………….47

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ……………………………………..48

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………49

ВСТУП

 

 

 Міжнародний економічний розвиток сучасного суспільства в напрямку постіндустріального ринку зумовивив бурхливий розвиток туристичної індустрії.

Подорожі та туризм у міжнародному масштабі сьогодні стали однією з найпотужніших світових індустрій. За даними Світової ради з туризму та подорожей внесок цієї галузі у світовий ВВП, світові інвестиції, податкові надходження становить близько 11 %, туристична індустрія забезпечує зайнятість понад 11 % працездатного населення.

Туристичне країнознавство - відносно нове поняття, виникнення якого пов'язане з практичними потребами працівників турбізнесу. Менеджер по туризму, що реалізує тури в різні країни, і екскурсовод зобов'язані знати географічну номенклатуру, особливо тих країн і регіонів, з якими вони працюють. Від цих знань залежить успіх комерційної діяльності.

Традиційно країнознавство вважалося невід'ємною частиною географічних наук. У найбільш загальному вигляді система географічних наук поділяється на фізичну і економічну географію.

Фізична географія вивчає компоненти географічної оболонки: гідросферу, атмосферу, рельєф, розміщення ґрунтів і т.п. Економічна географія - наука про закономірності і принципи розміщення продуктивних сил (природних ресурсів, населення, галузей господарства тощо).

Таким чином, туристичне країнознавство можна визначити як частина системи географічних наук, яка вивчає країну з точки зору її привабливості для туризму.

Туреччина – найпопулярніше місце відпочинку для туристів з країн СНД і один з світових лідерів за кількістю приїджающих в країну туристів.

Ще на початку 90-х років минулого століття Туреччина аж ніяк не була туристичним раєм, «завдяки» війні в Перській затоці і терористичним атакам курдів. Але з того часу багато чого змінилося. На берегах Середземного і Егейського морів виросло безліч курортів світового рівня, а туризм перетворився на одну з основних статей бюджету країни. Чорноморське узбережжя Туреччини як курортна зона не сприймається. Найбільш популярні курорти Туреччини – Анталія, Кемер, Сіде, Аланія, Белек, Мармарис, Бодрум, Кушадаси, Фетхіє, Ізмір.

Як предмет дослідження в даному рефераті розглянуто основні туристично-краєзнавчі характеристики Туреччини як одного з лідерів сучасної світової індустрії туризму.

Метою і основним завдання дослідження даного реферату є проведення аналізу туристичних ресурсів Туречини обумовлених її географічним розташуванням, особливостями природного середовища, населення, розвитком промисловості, розвитком та рівнем туристичної інфраструктури, ресурсів оздоровчо-лікувального, пізнавального-екскурсійного,активного,риміщень,розважального, ділового та круїзного туризму.

Теоритичною та методологічною основою дослідження є наукові праці українських та зарубіжних авторів, статистичні дані Турецького інституту статистики, картографічні матеріали, періодична література, підручники і навчальні посібники тощо, в яких відображається характеристика Туреччини та ресурси Інтернету.

 

 

РОЗДІЛ 1

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ТУРЕЧЧИНІ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 539; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ