Давайтескладемоправиладоброти

Тема: Добро і Зло

Виховна година

Мета:Розкритиперевагидоброти над злом. Сприятиусвідомленню того, що добро слідпочинатиіз себе. Викликатибажання в дітейіти дорогою добра. Розвиватикритичнемислення, творчууяву, зв’язнемовлення. Виховуватикращілюдськіякості.

Обладнання:презентація з прислів'ями та висловлюваннями: «Добре слово людині, що дощ у посуху», «Не одежа красить людину, а добрі справи», «Людина живе повік, а добру справу - два», «Поспішайте робити добро».

 

ХІДУРОКУ

І. Організаціякласу.

Гра «Чарівніокуляри»

(робота в парах)

Завдання. Скажи добре слово про свогосусідапопарті.

  • Щовивідчули, слухаючидобрі слова?
  • Бажаю, щоб у вас весь урок бувгарнийнастрій.

ІІ. Повідомлення теми.

Врятуєсвіт краса –

Завжди так говорили

Теперврятуєсвітлиш доброта,

Бооднієївжекрасизанадто мало.

Бостількивсюди зла – людинавже не та…

Тож, люди на Землі!

Спішіть добро творити,

Щоб нам не згинутиуморі зла.

Щобкоженмігсередкрасипрожити

У царствісправедливості й добра.

Очікуваннявіддітей…(про що буде розмова. Запис на дошцівідповідідітей)

- Скажіть, як видумаєте про щопідемова у нас сьогодні на виховнійгодині?

Сьогодні ми поговоримо про добро і зло. Спробуємоз’ясуватизначенняцихабстрактних понять в життілюдини і визначити, щопотрібноробити, щобтерезизавждисхилялися на сторону добра.Наочність «Терези: Добро і Зло»

Уявнемалювання.

- Якимикольорамиви б зобразили добро? (Світлим: сонце, квіти, хліб, радість.)

- А зло? (темними: хмара, підземелля, зброя)

3. Бесіда

- Що ми вкладаємо в поняття «добро» і «зло»?

- Як ми визначаємо добро цечи зло?

Добро і зло розпізнається по вчинкам. Запам’ятайте, щоб у людськійдуші не поселилось зло, людина повинна стверджувати добро – своєюповедінкою, своїмивчинками.

Всі ви любите казки. І однією з головних тем народних казок була тема добра і зла. У казках зустрічаються добрі і злі персонажі. Зараз ми з вами пограємо в гру «Добрий - злий». Я буду називати казкового персонажа, а ви відповідайте, добрий він чи злий. Якщо добрий, ви радісно ляскаєте в ладоши, якщо злий - закривайте обличчя долонями.

(Персонажі: Іван-царевич, Кощій Безсмертний, золота рибка, Дюймовочка, Карабас-Барабас, Червона Шапочка, гуси - лебеді, водяний, Баба-яга, Попелюшка, Морозко, Мальвіна.)

- А на якого персонажа ви хотіли б бути схожими? Чому? (Відповіді дітей.)

IV. Основначастина

1. Обговоренняситуацій

Учитель: У кожноїлюдини є внутрішнійпотенціал добра і зла. Кожнийучинок, думка є вибором того абоіншого.

А зараз пропонуюпрослухати ситуації та поміркувати над тим, хто з героїв проявив добро, а хто зло.

Ситуація для обговорення№1

Вжекількаднів не був у школіВасилько. Вчи­тельказапропонувалаМиколціпровідатиодноклас­ника й дізнатися про причину невідвідування ним школи.

Виявилося, що у Василька захворіламати. Він все робить по дому сам. Доглядає маму, варить обід, пере білизну... Другого дня вчителькаіздекількомаучнямиприйшли до Василька й запропонувалийомусвоюдопомогу.

Мати Василька, що лежала в ліжку, заплакала.

Запитання для обговорення:
1. Про щойдеться у розповіді?
2. Щоозначає "бути хорошим ближнім"?
3. Як видумаєте, чомумати Василька заплакала?


Ситуація для обговорення №2

НАШ ТАТО ОДУЖАВ

У синьоокоїКатрусісьогоднівеликарадість. Більше року хворівїїтато. В лікарні лежав, три операціїпереніс. Мама і Катруся усе горювали. Не раз, бувало, Катрусявночіпрокинеться і чує: мама тихо плаче. А сьогоднітатковженароботі. Здоровий і бадьорий. РадісносяютьКатрусиніочі. Як прийш­ла до школи, поділиласьрадістю з однокласниками.

— Наш татоодужав.

Петько і Грицько подивились на Катрусю, зни­зилиплечима й, нічого не сказавши, побіглиганятим'яч. Катрусяпідійшла до дівчаток.

— Наштатоодужав, — сказала вона і засяяла на радощах.

Одна з них, Ніна, спитала:

— Ну, то йщо?

Катрусявідчула, як до горла підкотилася грудка і їй стало важкодихати. Вона підійшла до одинокоїтополі на краю шкільногоподвір'я і заплакала.

— Чоготи, Катрусю, плачеш? — почула вона ти­хий ласкавий голос.

Підводить голову — Костик, мовчазний хлопчик, щосидить за останньою партою.

— Наш татоодужав, — каже, схлипуючи, Кат­руся.

— Ой, як здорово! — зрадів Костик.— Біляна­шого дому в бору зацвілипроліски. Зайдемопісляуроків до нас, нарвемо й понесемовашомутатові.

Якбихтознав, як булорадісно на душі у Кат­русі!

Запитання для обговорення.

  • Яка радістьбула у Катрусі?
  • Як відреагувалидіти на новину?
  • ЧомуКатруся заплакала?
  • Як себе повів Костик?

Висновок. Бути добрим — це нетількиздатністьдопомагати, співчувати. Бути добрим — цездатністьрадіти чужим радощам, успіхам, сприйматичужурадістьчи горе як свої.

Ситуація для обговорення №3

Відео(Відрояблук)

Подивимосяще одну притчу “Відрояблук”.

- Чомувчитьця притча?

Висновок.

1. Як видумаєте, чому в однаковихситуаціяхрізні люди поступаютьпо-різному? (Залежитьвідрішенняцієїлюдини)

2. Однівирішуютьдопомогти. А іншіні. Народна мудрістькаже. щорішеннящодовчинківнароджується у серцілюдини,то і відповідальність за своївчинкинесетакож сама людина.

Метод «Рюкзак».

Людськічесноти, близькі до добра, скласти в рюкзак, щобвзятиіз собою в життєву дорогу.

Негативніриси характеру, скласти в «сміттєвиймішечок», зав’язати. Нехай вониніколи не торкнуться вашогосерця.

Давайте спробуємо,я зачитую вам риси,а ви кажете куди ми їх складемо

Любов до батьків,нещастя,лихо,корисна справа,горе,добрий вчинок.

Які риси ви хочете добавити?

Отже. Якийвисновокможназробити?

Гра „Якщоти добра людина, то повинен..."

Умовигри: якщолюдина повинна робити те, що я називаю, виплескаєте у долоні, а якщоні, то нічого не робите.


- Робитикомусьзле, якщоніхто не бачить.

- Допомагатимамімити посуд.

- Не вмиватися.

- Берегтирідну природу та охоронятиїї.

- Шануватипрацюінших людей.

- Галасувати, коли хтосьвідпочиває.

- Бути вихованим, стриманим.

- Обманювати, сваритися, хвалитися.

- Насміхатися з чужого горя.

- Не слухатибатьків.

- Ображатиінших.

- Красти.

- Захищатислабшого.

- Допомагатидрузяму біді.

- Бачу, щовизнаєте, щомаєробити добра людина.


Пантоміма «Подаруйпосмішку».

- А як видумаєте, де живе доброта?

Давайте разом з вами складемовірш про те, яким треба бути в житті. Останнє слово кожного другого рядка видобиратимете в римусамостійно


Щедро ллє проміння сонце

У твоє й моє ... (віконце),

Щоб в теплі ми виростали

Й світло людям ... (дарували).

Й де б ми в світі не були,

Щоб завжди любов ... (несли).

Щастя, радість і тепло,

Щоб чудово всім ... (було).

В світ прийшли ми: я і ти

Для любові й ... (доброти)!

Будь привітним і прихильним,

Добрим, лагідним і... (сильним).

Вчися правдою прожити.

Теплим словом вмій ... (зігріти).

Вчись завжди допомагати

І людині... (співчувати).

І старайся так прожити,

Щоб, як сонечко, ... (світити)!

І в душі завжди нести

Теплий промінь ... (доброти)!


Доброта в першу чергу повинна жити у вашихсерцях. Я думаю, випогодитесязі мною: якщо до людинивідноситися з добротою, то і вона у відповідьзахочеподілитися, нібипосмішкою, своєюдобротою. І я хочу, щобвивсіподружилися з посмішкою і подарувалиїїсвоємусусідові по парті, мені і нашим гостям.

Відчуваєте, діти, як тепло і затишно стало на душі. Яке великезначеннямаєтаказдавалося б дрібниця, як виразобличчя. Давайте зробимо так, щобнашіобличчязавждибулилишедобрими.

Завдання:

Я показуюкартку з «поганим» словом, а видобираєте до ньогоантонім і не називаєтейого, а демонструєте за допомогоюміміки і жестів.

Горе – радість    

Плаче – сміється

Сумний – веселий

Жорстокість – співчуття

Жадний – щедрий

Вчитель. Добро маєздатність бути щедрим та не потребує нагороди. Справжнє добро можливетільки за умовивеликого душевного багатства. Хто щедро робить добро, увідповідьотримуєщебільше. Але розраховувати на це неможна.

Давайтескладемоправиладоброти


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 278; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!