Тема 1. Конфліктологія: історія і сучасний стан розвитку науки. Психологічна характеристика конфліктуЛекцій – 2 години

1. Конфліктологія: історія розвитку та сучасний стан.

2. Об’єкт, предмет та галузі конфліктології.

3. Поняття та функції конфлiкту. Види та причини конфліктів.

4. Профілактика та управління конфліктами.

Тема 2. Конфліктна сутність правоохоронної діяльності

Лекцій – 2 години

1. Чинники, що спричиняють конфлікти в правоохоронній діяльності.

2. Класифікація конфліктів у діяльності правоохоронців та їх причини.

3. Профілактика та шляхи вирішення конфліктів у правоохоронній діяльності.

 

Тема 3. Особистісні конфлікти та їх прояви в правоохоронній діяльності.

Лекцій – 2 години

1. Поняття та причини особистісних конфліктів правоохоронців.

2. Основні психологічні концепції природи внутрішньоособистісного конфлікту.

3. Основні моделі та засоби вирішення особистісних конфліктів.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Конфліктологія: історія і сучасний стан розвитку науки. Психологічна характеристика конфлікту

Семінар – 2 години

5. Конфліктологія: історія розвитку та сучасний стан.

6. Об’єкт, предмет та галузі конфліктології.

7. Поняття та функції конфлiкту. Види та причини конфліктів.

8. Профілактика та управління конфліктами.

Література

2,6-8,11-16,19-21

 

Тема 2. Конфліктна сутність правоохоронної діяльності

Семінар – 2 години

4. Чинники, що спричиняють конфлікти в правоохоронній діяльності.

5. Класифікація конфліктів у діяльності правоохоронців та їх причини.

6. Профілактика та шляхи вирішення конфліктів у правоохоронній діяльності.

Література

1, 4, 5, 11, 16, 17, 21, 22

Тема 3. Особистісні конфлікти та їх прояви в правоохоронній діяльності.

Семінар – 2 години

4. Поняття та причини особистісних конфліктів правоохоронців.

5. Основні психологічні концепції природи внутрішньоособистісного конфлікту.

6. Основні моделі та засоби вирішення особистісних конфліктів.

Література

3, 4, 8, 10, 11, 13, 19

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Історія становлення конфліктології та сучасний стан розвитку науки.

2. Основні етапи розвитку конфліктології.

3. Об’єкт, предмет та галузі конфліктології.

4. Методи конфліктології.

5. Поняття конфлікту та характеристика його структури.

6. Необхідні та достатні умови виникнення конфлікту.

7. Конфліктна ситуація, інцидент, конфлікт.

8. Класифікація конфліктів: види та загальна характеристика.

9. Психологічні підходи, що пояснюють причини виникнення конфліктів.

10. Пізнавальний, емоційний та вольовий компоненти конфлікту.

11. Функції конфлікту.

12. Динаміка конфлікту: основні етапи, фази, цикли.

13. Основні моделі поведінки особистості у конфліктній взаємодії.

14. Стратегії поведінки особистості в конфлікті та їх характеристика.

15. Типи конфліктних особистостей.

16. Загальна характеристика конфліктів у правоохоронній діяльності.

17. Класифікація конфліктів у правоохоронній діяльності.

18. Причини міжособистісних конфліктів у правоохоронній діяльності.

19. Наслідки конфліктів в правоохоронній діяльності.

20. Типи внутрішніх конфліктів в правоохоронній діяльності.

21. Типи “важких осіб”, до яких належать окремі правознавці.

22. Що необхідно з’ясувати, щоб прогнозувати і попереджувати конфлікти.

23. Заходи та напрями профілактики конфліктів в правоохоронній діяльності.

24. Методи вирішення конфліктів в правоохоронній діяльності.

25. Поняття особистісного конфлікту та особливості його структури.

26. Мотиваційні, когнітивні та рольові особистісні конфлікти правоохоронців.

27. Ситуативні і характерологічні передумови виникнення особистісних конфліктів.

28. Основні психологічні концепції, що пояснюють причини та способи прояву особистісних конфліктів.

29. Проблема особистісного конфлікту в поглядах Зиґмунда Фрейда.

30. Теорія комплексу неповноцінності Альфреда Адлера, що пояснює виникнення та способи прояву особистісних конфліктів.

31. Вчення про екстраверсію та інтроверсію Карла Юнга, що пояснює виникнення особистісних конфліктів.

32. Концепція “екзистенціальної дихотомії” Еріха Фрома, що пояснює виникнення особистісних конфліктів.

33. Теорія психосоціального розвитку Еріка Еріксона, що пояснює виникнення та способи прояву особистісних конфліктів.

34. Мотиваційні особистісні конфлікти за Куртом Левіном.

35. Концепція базової тривоги Карен Хорні, що пояснює виникнення та способи прояву особистісних конфліктів

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 210; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ