Тема 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України, місце Національного банку України в цій системіЛекція – 2 години

1. Поняття, предмет і система банківського права.

2. Норми банківського права та їх класифікація.

3. Принципи і джерела банківського права.

4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види.

5. Поняття, функції та структура банківської системи України.

6. Поняття та види банківських об’єднань.

7. Правовий статус Національного банку України

 

Тема 2. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

Лекція – 2 години

1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків.

2. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, відділень і представництв.

3. Ліцензування банківської діяльності.

4. Повноваження банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

5. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства.

6. Порядок призначення тимчасової адміністрації, реорганізації та ліквідації комерційних банків. Черговість та порядок задоволення вимог до банку у разі його ліквідації.

 

Тема 3. Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності. Порядок відкриття банківських рахунків

Лекція – 2 години

1. Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки».

2. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України.

3. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття.

4. Особливості договору банківського рахунку.

5. Правове регулювання готівкових розрахунків: правила ведення касових операцій в банках України та порядок здійснення касових операцій клієнтів банків.

6. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа кореспондентських рахунків.

Плани семінарських занять

 

Тема 1: Банківське право та банківські правовідносини.

Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі

Семінар – 2 години

1. Поняття, предмет і система банківського права.

2. Норми банківського права та їх класифікація.

3. Принципи і джерела банківського права.

4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види.

5. Поняття, функції та структура банківської системи України.

6. Поняття та види банківських груп.

7. Правовий статус Національного банку України:

8. 7.Функції центрального банку згідно з національним законодавством.

9. Банківське регулювання і банківський нагляд.

10. 7.Керівні органи Національного банку України та їх взаємовідносини з вищими органами держави.

11. Організаційно-функціональна структура Національного банку України.

 

Тема 2: Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

Семінар – 2 години

1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків.

2. Порядок створення банків, відкриття філій, відділень і представництв.

3. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банківських установ:

4. Поняття та значення обов’язкових економічних нормативів.

5. Поняття та види банківських ризиків.

6. Банківський аудит.

7. Ліцензування банківської діяльності.

8. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту.

9. Правове регулювання банківської таємниці. Порядок її розкриття.

10. Повноваження банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

11. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства.

12. Порядок призначення тимчасової адміністрації, реорганізації та ліквідації комерційних банків. Черговість та порядок задоволення вимог до банку у разі його ліквідації.

 

Тема 3: Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності. Порядок відкриття банківських рахунків

Семінар – 2 години

1. Правове регулювання розрахункових відносин. Поняття, принципи і способи розрахунків. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки».

2. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття.

3. Поняття, зміст, особливості та сторони договору банківського рахунку. Відповідальність за порушення зобов’язань за договором банківського рахунку.

4. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України.

5. Правове регулювання готівкових розрахунків: правила ведення касових операцій в банках України та порядок здійснення касових операцій клієнтів банків.

6. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа кореспондентських рахунків.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 212; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ