Тема 1. Поняття адміністративного праваВступ

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.

2. Предмет адміністративного права.

3. Метод адміністративно-правового регулювання.

4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права.

Висновок

Тема 2. Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації

Вступ

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.

2. Місце заходів адміністративного попередження серед заходів адміністративного примусу.

3. Поняття та особливості заходів адміністративного попередження.

4. Види заходів адміністративного попередження:

а) застосування заходів адміністративного попередження загального призначення;

б) застосування заходів адміністративного попередження при надзвичайних ситуаціях.

Висновок

Література

1. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20;

2. Закон України Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст.455;

3. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 23. — Ст. 176;

4. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» // Відомості Верховної Ради України . – 2000. – № 29. – Ст. 228.

5. Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341;

6. Курс адміністративного права України: Підрчник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 864с.;

7. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004;

8. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

Тема 3. Примусові заходи адміністративного припинення в діяльності публічної адміністрації

Вступ

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.

2. Місце заходів адміністративного припинення серед заходів адміністративного примусу.

3. Поняття, особливості та види заходів адміністративного припинення:

а) заходи адміністративного припинення, що застосовуються до фізичних осіб;

б) заходи адміністративного припинення, що застосовуються до юридичних осіб.

Висновок

Література

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

2. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20;

3. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218;

4. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 864с.;

5. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004;

6. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

7. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 с.

Тема 4. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації

Вступ

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.

2. Місце заходів адміністративної відповідальності серед заходів адміністративного примусу.

3. Поняття, особливості та види заходів адміністративної відповідальності:

а) адміністративної відповідальності, що застосовуються до фізичних осіб;

б) адміністративної відповідальності, що застосовуються до юридичних осіб

Висновок

 

Література

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року // Голос України від 21.04.2012 № 73-74.

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218;

4. Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 34, ст.504;

5. Закон України «Про ветеринарну медицину» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36, ст.531 ;

6. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»Відомості Верховної Ради України, 2011, № 21, ст.144;

7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності // Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст.299.;

8. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 864с.;

9. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004;

10. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

11. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 с.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 231; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ