Стаття 49. Зберігання золотого запасу 

 Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей.

{ Стаття 49 в редакції Закону N 1416-IV ( 1416-15 ) від 03.02.2004 }

 

 

 { Статтю 50 виключено на підставі Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки

 

 Доходи та збитки Національного банку, пов'язані із зміною оцінки активів і пасивів, представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти, спеціальних прав запозичення, у зв'язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються у такому порядку:

 

 1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів у балансі Національного банку;

 

 2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку.{ До Закону включено статтю 50 згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 - діє до 1 січня 2012 року }

Розділ IX

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЮ

РАДОЮ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Стаття 51. Підзвітність

 Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.

 

 Підзвітність означає:

 

 1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;

 

 2) призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;

 

 3) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;

 

 4) доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку;

 

 5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

 

 Національний банк України щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме:

 

 проведення операцій з рефінансування банків;

 

 проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку;

 

 проведення операцій на фондовому ринку.

{ Статтю 51 доповнено частиною згідно із Законом N 1533-VI ( 1533-17 ) від 23.06.2009 }

 

 Національний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України. { Статтю 51 доповнено частиною згідно із Законом N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005 }

 

 Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:

 

 до 15 березня - прогнозні монетарні показники на наступний рік;

 

 до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;

 

 до 1 вересня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України.

{ Статтю 51 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3828-VI ( 3828-17 ) від 06.10.2011 }

 Стаття 52. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України

 

 Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку.

 

 Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку. { Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади на запит Національного банку надають інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу, на монетарні процеси, грошово-кредитний ринок, включаючи щомісячну інформацію про показники доходів, видатків і дефіциту державного та зведеного бюджетів, стан державного боргу та графік платежів за ним.{ Частина третя статті 52 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Національний банк підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України.

 

 Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

 

 У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

 

 Національний банк України має право подавати Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України. ( Статтю 52 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005 )

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 205;