ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ ЗВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

 

 Стаття 44. Повноваження в сфері валютного регулювання та контролю(Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль.

 

 До компетенції Національного банку у сфері валютного регулювання та контролю належать: ( Частина друга статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 1) видання нормативно-правових актів щодо ведення валютних операцій; ( Пункт 1 частини другої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових перевірок, за діяльністю банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, в частині дотримання ними валютного законодавства; ( Пункт 2 частини другої статті 44 в редакції Закону N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших установ, що купують та продають іноземну валюту;

 

 4) застосовування мір відповідальності до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю. ( Частину другу статті 44 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

Стаття 45. Організація валютного ринку

 

 Національний банк визначає структуру валютного ринку України та організовує торгівлю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавства України про валютне регулювання.

 

 Стаття 46. Дисконтна та девізна валютна політика

 Національний банк проводить дисконтну та девізну валютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обмеження.

 

 Національний банк здійснює дисконтну валютну політику, змінюючи облікову ставку Національного банку для регулювання руху капіталу та балансування платіжних зобов'язань, а також коригування курсу грошової одиниці України до іноземних валют.

 

 Національний банк здійснює девізну валютну політику на підставі регулювання курсу грошової одиниці України до іноземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на фінансових ринках.

 

 Стаття 47. Структура золотовалютного резерву

 

 Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активів:

 

 монетарне золото;

 

 спеціальні права запозичення;

 

 резервна позиція в МВФ;

 

 іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;

 

 цінні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті;

 

 будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності. ( Стаття 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000 )

 

Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву

 

 Поповнення золотовалютних резервів проводиться Національним банком шляхом:

 

 1) купівлі монетарного золота та іноземної валюти; ( Пункт 1 статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000 )

 

 2) отримання доходів від операцій з іноземною валютою, банківськими металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами;

 

 3) залучення Національним банком валютних коштів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.

 

 Використання золотовалютного резерву здійснюється Національним банком на такі цілі:

 

 1) продаж валюти на фінансових ринках для проведення грошово-кредитної політики, включаючи політику обмінного курсу;

 

 2) витрати по операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими міжнародно визнаними резервними активами та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку; { Пункт 2 частини другої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4395-VI ( 4395-17 ) від 09.02.2012 }

 

 3) повернення Національним банком валютних коштів міжнародним фінансовим організаціям, іноземним центральним банкам та іншим кредиторам, включаючи відсотки за користування такими коштами та інші обов'язкові нарахування; { Частину другу статті 48 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 4) участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до статті 43 цього Закону. { Частину другу статті 48 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резидентам і нерезидентам України.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 157; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ