УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМСтаття 32. Грошова одиниця

 

 Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам.

 

 Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються.

 

 Офіційне співвідношення між гривнею та золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.

 

 Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу

 

 Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:

 

 1) виготовлення та зберігання банкнот і монет;

 

 2) створення резервних фондів банкнот і монет;

 

 3) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну грошових знаків;

 

 4) встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет;

 

 5) встановлення правил випуску в обіг, зберігання, перевезення, вилучення та інкасації готівки;

 

 6) визначення порядку ведення касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій; ( Пункт 6 статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 7) визначення вимог стосовно технічного стану і організації охорони приміщень банківських установ.

 

 Стаття 34. Емісія

 

 Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку.

 

 Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків - банкнот (паперових) і монет (металевих). Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках Національного банку як його пасив.

 

 Банкноти і монети є безумовними зобов'язаннями Національного банку і забезпечуються всіма його активами.

 

Стаття 35. Обіг банкнот і монет

 

 Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

 

 Стаття 36. Курс гривні

 Національний банк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його.

 

 Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.{ Дію частини другої статті 36 зупинено в частині встановлення і зміни ставки рефінансування та визначення порядку надання кредитів комерційним банкам для підтримки ліквідності (рефінансування комерційних банків) Національним банком України одноосібно згідно із ст. 86 Закону N 835-VI ( 835-17 ) від 26.12.2008 - статтю 86 виключено на підставі Закону N 1131-VI ( 1131-17 ) від 17.03.2009 }

 Стаття 37. Конвертованість гривні

 

 Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту встановлюються Національним банком відповідно до законодавства України про валютне регулювання.

 

 Національний банк не може обмежувати права суб'єктів валютного ринку на здійснення операцій з іноземною валютою, гарантовані їм законом.

 

Стаття 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет

 Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком та банками України без обмежень щодо сум та строків такої заміни. ( Частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Особливості і порядок визначення платіжності грошових знаків, а також порядок обміну зношених і пошкоджених грошових знаків встановлюються Національним банком.

 

Стаття 39. Вилучення з обігу банкнот і монет

 

 Національний банк, банки України зобов'язані вилучати фальшиві, підроблені або такі, що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети). (Частина перша статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Порядок вилучення таких грошових знаків встановлюється Національним банком і регулюється відповідними нормативними актами.

 

 Національний банк та банки не зобов'язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що стали недійсними, банкноти та монети.( Частина третя статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Національний банк офіційно повідомляє через засоби масової інформації про вилучення з обігу грошових знаків України (банкнот, монет).

 

 Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.

 

Розділ VI


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 349;