Тема 1. Сутність і особливості соціальної економіки (4 год.)Поняття соціальної економіки. Характерні ознаки соціальної економіки.

Шляхи побудови соціальної економіки.

 

Тема 2. Ринок праці та зайнятість (4 год.)

Ринок праці: сутність, суб’єкти, об’єкти; пропозиція та попит на робочу силу; інфраструктура; функції.

Робоча сила та її показники.

Трудова мобільність.

Зайнятість та реалізація трудової активності. Види зайнятості.

Неформальний сектор трудової активності.

Безробіття, його види та форми. Шляхи зниження безробіття.

Ринок праці в Україні.

 

Тема 3. Заробітна плата (2 год.)

 

Ключові функції та проблеми заробітної плати.

Сутність та зміст заробітної плати.

Вітчизняний та закордонний досвід регулювання заробітної плати

 

Тема 4. Людський розвиток (2 год.)

 

Сутність, зміст, складові, умови людського розвитку.

Вимір людського розвитку.

Сучасник стан, напрямки та перспективи людського розвитку в Україні.

 

Тема 5. Бідність та шляхи її подолання (2 год.)

 

Бідність як соціально-економічна категорія. Характеристика і форми бідності. Поняття злиденності.

 Межі, критерії, показники бідності.

Бідність в України. Групи ризиків за показниками бідності.

 

Тема 6. Соціальний захист (2 год.)

 

Сутність і цілі соціального захисту.

Основні функції та характерні риси моделі соціального захисту.

Складові системи соціального захисту.

Українська модель соціального захисту.

Тема 7. Соціальне страхування (4 год.)

Поняття та види соціальних ризиків.

Сутність соціального страхування.

Види та форми соціального страхування:

- пенсійне страхування;

- медичне страхування;

- страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання;

- страхування безробіття;

- страхування тимчасової непрацездатності та витрат, пов’язаних з народженням та похованням.

Міжнародні норми соціального страхування.

Тема 8. Соціальна допомога (2 год.)

Сутність та способи адресування соціальної допомоги.

Види соціальних допоміг.

Допомога сім’ям з дітьми.

Допомога малозабезпеченим сім’ям.

Допомога інвалідам з дитинства.

Допомога самотнім непрацездатним громадянам.

Програма житлових субсидій.

Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Механізми реалізації соціальних програм.

 

Тема 9. Соціальна інфраструктура (2 год.)

Соціальна інфраструктура: сутність, особливості, роль у формуванні соціальної економіки.

Основні елементи соціальної інфраструктури:

 - сфера освіти;

 - сфера охорони здоров’я;

 - сфера житлово-комунального господарства;

Проблеми оптимізації соціальної інфраструктури в Україні.

 

Тема 10. Державне регулювання соціальними процесами (2 год.)

Сутність та необхідність державного регулювання соціальною економікою.

Методи та інструменти державного регулювання. Державна соціальна політика. Типи і моделі соціальної політики в світовій практиці.

 


Тема 11. Організація, управління, ресурсне забезпечення системи     соціальної політики (2 год.)

Організаційно-правова структура соціальної політики та соціального захисту.

Державні та місцеві органи управління соціальною політикою.

Недержавні інституції соціальної політики.

Ресурсне забезпечення соціальної політики.

Кадрове забезпечення.

Наукове і методичне забезпечення.

Інформаційне забезпечення.

Фінансове забезпечення.

Тема 12. Проблеми формування соціальної економіки в Україні

(2 год.)

Передумови формування соціальної економіки в Україні.

Правові та організаційно-економічні чинники побудови соціальної економіки в Україні. Аналіз проблем формування соціальної економіки в Україні та шляхів їх вирішення.

 

 


5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

                                                      8 семестр

 

Тема 1. Сутність і особливості соціальної економіки

1. Поняття соціальної економіки.

2. Характерні ознаки соціальної економіки.

3. Шляхи побудови соціальної економіки.

 

Тема 2. Ринок праці та зайнятість

1. Ринок праці: сутність, суб′єкти, об′єкти; пропозиція та попит на робочу силу;   інфраструктура; функції.

2. Робоча сила та її показники.

3. Трудова мобільність.

4. Зайнятість та реалізація трудової активності. Види зайнятості.

5. Неформальний сектор трудової активності.

6. Безробіття, його види та форми. Шляхи зниження безробіття.

7. Ринок праці в Україні.

 

Тема 3. Заробітна плата

 

1. Ключові функції та проблеми заробітної плати.

2. Сутність та зміст заробітної плати.

3. Вітчизняний та закордонний досвід регулювання заробітної плати

 

Тема 4. Людський розвиток

 

1. Сутність, зміст, складові, умови людського розвитку.

2. Вимір людського розвитку.

3. Сучасник стан, напрямки та перспективи людського розвитку в Україні.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 369;