Яким чином можна зафіксувати введення даних до комірки?а) натиснути кнопку «Ввод» на панелі формул;

б) натиснути клавішу «Enter»;

в) натиснути клавішу «Tab»;

г) будь-яким з перерахованих способів.

Яким чином не можна відредагувати дані в комірці?

а) клацнути лівою кнопкою миші по комірці та натиснути клавішу «F2»;

б) двічі клацнути на комірці, дані якої ви бажаєте відредагувати ;

в) натиснути клавішу «F2» та клацнути на потрібній комірці;

г) клацнути лівою кнопкою миші на комірці та після цього клацнути на рядку формул.

8. Символ # у числовому полі означають…

а) заборонену дію;

б) некоректне число;

в) що кількість цифр більша ніж ширина комірки;

г) гривневий формат.

9. Чим різняться записи $А$1 і А1?

а) $А$1 – адреса виділеної комірки;

б) у разі використання $А$1 адреси комірок під час копіювання не змінюються;

в) немає різниці;

г) $А$1 – комірка має грошовий формат $.

У MS Excel виділено діапазон комірок А2:С4. Скільки комірок виділено?

а) 6;

б) 7;

в) 8;

г) 9.

11. Адреса комірки ЕТ – це…

а) будь-яка послідовність символів;

б) номер байта оперативної пам’яті, введеного під комірку;

в) ім’я яке складається з імені стовпця та номеру рядка;

г) адреса машинного коду оперативної пам’яті, відведеного під комірку.

12.Діаграму в середовищі Excel можна …

а) створити на окремому аркуші робочої книги;

б) розташувати як вбудований об’єкт

в) створити в окремій комірці;

г) намалювати олівцем

VІ. Підсумки заняття

Слухачі перевіряють результати своїх тестів з відповідями викладача. За кожну правильну відповідь ставиться по 0,5 бала.

 

За правильність, охайність та естетичний вигляд тестового завдання додається ще по 4 бали.


 

1. Щоб працювати з окремими елементами таблиці їх необхідно… в) виділити;
2. Електронна таблиця- це… б) офісна програма для створення, редагування та використання розрахункових документів;
3. Для того щоб скопіювати вміст виділених комірок, потрібно натиснути… б) Ctrl+v
4. Майстер діаграм… б) керує процесом створення діаграм;
5. Як за допомогою клавіш на клавіатурі можна виділити декілька несуміжних комірок? в) натиснути, не відпускаючи клавішу «Ctrl»,  виділяти комірки за допомогою миші;
6. Яким чином можна зафіксувати введення даних до комірки? г) будь-яким з перерахованих способів.
7. Яким чином не можна відредагувати дані в комірці? в) натиснути клавішу «F2» та клацнути на потрібній комірці;
8. Символ # у числовому полі означають… в) що кількість цифр більша ніж ширина комірки;
9. Чим різняться записи $А$1 і А1? б) у разі використання $А$1 адреси комірок під час копіювання не змінюються;
10. У MS Excel виділено діапазон комірок А2:С4. Скільки комірок виділено? г) 9.
11. Адреса комірки ЕТ – це… в) ім’я яке складається з імені стовпця та номеру рядка;
12.Діаграму в середовищі Excel можна а) створити на окремому аркуші робочої книги;

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити конспект.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 341; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ