Трифазне автоматичне повторне вмиканняОднократної дії на постійному оперативному струмі

Схема пристрою /рис. 1.1/ побудована на основі реле РПВ–58, яке складається з термічно стійкого реле часу KT, двообмоткового проміжного реле KL1, контура R2–Cта додаткового резис­тора R3.

Реле часу створює необхідну витримку часу tАПВ.Часзаряд­жання конденсатора С визначає час повернення пристрою в стан готовності. Резистор R3служить для швидкого розряджання конден­сатора при забороні АПВ та оперативному вмиканні вимикача на КЗ.

Пристрій запускається від невідповідності положення вимикача та ключа керування SA1.

 

Рис. 1.1. Схема пристрою АПВ однократної дії типу РПВ–58 на постійному оператив­ному струмі

Ключ SA1виконано з фіксацією положення, його контакт після подачі команди "Увімкнути" залишається замкненим до надход­ження команди "Вимкнути". Контакти SA1.2 та SA1.4 замкнені тіль­ки під час подачі команди "Увімкнути", а контакт SA1.3замкне­ний під час посилання команди "Вимкнути".

Після того, як ключем SA1 подається команда "Увімкнути", короткочасно, а саме протягом існування цієї команди контакт замкнений, і конденсатор С швидко розряджається через невеликий опір R3. Якщо ввімкнення успішне, то після відпускання ключа SA1, тобто після його переходу в положення "Увімкнено1", контакт SA1.4 розмикається, а конденсаторС через опір R2 починає заряджа­тися. Через інтервал часу 15...20 с конденсатор заряджений, а пристрій готовий до дії.

За аварійного вимикання вимикачавід релейного захисту спрацьовує реле положення вимикача "Вимкнено"KQT1, замикається контакт KQT1.1 і через замкне­ний контакт SA1.1запускається реле часу KT1. При замиканні з витримкою часу контакта КТ1.2конденсатор імпульсно розряджається на напруговуобмотку реле KL1. Під дією розрядного струму реле KL1спрацьо­вує, замикає контакт KL1.1 і подає напругу на контактор КМвимиканнявимикача. Реле KL1утримується в спрацьованому станічерез струмову обмоткуKL1 до тих пір, поки вимикач не вимкнеться і не розімкнеться контакт Q1.

Після увімкнення вимикача реле KL1відпускає якір, кон­такти KL1.1 іKQT1.1розмикаються, а реле KT1 повертається у вихідне положення.

За успішного АПВ конденсатор С заряджається, і через 15...20 с пристрійготовий до роботи.

За неуспішного АПВзнову працює РЗ, вимикач вимикається, контак­ти KQT1.1 замикаються, реле КТ1запускається і замикає контакти КТ1.2, але напруга на конденсаторі недостатня для спрацювання реле KL1і пристрій АПВ не діє. Конденсатор С при цьому шунтується ре­зистансом обмотки KL1, значення якого набагато менше від ре­зистансу R2.Тому напруга на конденсаторі мала і він не підзаряджається, аж поки персонал не увімкне вимикач. Таким чином забезпечується однократність дії ПАПВ.

Багатократне повторне вмикання на стійке КЗ можливе при залипанні контакта KL1.1 у колі вмикання. Щоб у цьому випадку запобігти хибній роботі ПАПВ, використовують двообмоткове промії не реле KBS1,яке належить приводу вимикача.

Якщо після спрацювання ПАПВ КЗ не ліквідоване і працює РЗ, то короткочасно, протягом часу вимикання вимикача, по струмовій обмотці KBS1протікає струм. Реле спрацьовує, замикає контакт KBS1.1 і самоутримуеться в спрацьованому положенні напруговою обмоткою,оскільки контакт KL1.1 замкнений і до напругової обмотки KBS1 підведенанапруга. Затаких обставин контакт KBS1.2 розриває коло контактора КМ вмикання вимикача.

Якщо пристрій АПВ справний, то якір релеKBS1відпадає швидше, ніж спрацьовує реле KQT1і реле KBS1не самоутримується.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 406;