Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми(міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна Знати Вміти

Попередні дисципліни

Анатомія Будову ротоглотки, носа, гортані, трахеї, бронхів, легень, серця, нервової системи Вміти топографічно визначити місце знаходження органів на поверхні грудної клітки
Гістологія Будову слизової оболонки носа, гортані, ротоглотки, трахеї, бронхів. Вміти оцінити характер нормальної слизової оболонки
Мікробіологія Властивості респіраторних вірусів ; методи специфічної діагностики ГРВЗ Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики ГРВЗ.
Фізіологія Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо). Оцінити дані лабораторного обстеження.
Патофізіологія Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу. Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функції органів і систем різного генезу.
Паталогічна анатомія Зміну будови слизової оболонки ротоглотки, мигдаликів, носа, л/в, епітелію ниркових канальців, структури центральної та периферичної нервової системи, міокарду. Визначати місцеві зміни 
Фармакологія Групи препаратів, що застосовуються для лікування захворювання, дозування (разове та добове), їхні побічні ефекти, протипокази і т.д.   Виписувати рецепти 
Пропедевтика внутрішніх хвороб Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого. Симптоми та синдроми захворювання. Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.
Неврологія Патогенез, клінічні ознаки токсич-ного набряку мозку, арахноїдиту, синдрому Гійєна –Барре, поліневритів. Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.
Клінічна фармакологія. Фармакокінетику і фармакодинаміку противірусних препаратів, антибіотиків, засобів патогенетичної терапії. Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти.
Реанімація та інтенсивна терапія Невідкладні стани: Гостра дихальна недостатність Набряк головного мозку Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах: Гостра дихальна недостатність Набряк головного мозку

Наступні дисципліни

Сімейна медицина Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення ГРВЗ. Принципи профілактики і лікування. Проводити диференціальну діагностику ГРЗ різного ґенезу із ГРВЗ. Розпізнати парагрип, риновірусну, РС-у та аденовірусну інфекцію, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно визначити необхідність госпіталізації хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби. Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення ГРВЗ. Принципи профілактики і лікування. Проводити диференціальну діагностику грипу з іншими інфекційними хворо-бами: ГРЗ, черевним тифом, менінгоко-ковим назофарингітом, лептоспірозом, вірусним гепатитом А, менінгітом, висипним тифом. Розпізнати грип, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

Структурно-логічна схема змісту теми заняття.

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.

Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.241-258

Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.М. Брико, Б.К. Данилкин Инфекционные болезни и епидемиология-Москва,ГЗОТАР,2004.с.344-371.

 

3.4. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю

                                                                                                                          a=2

1. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать парагрип, рино-вірусна, РС-а та аденовірусна інфекції?

2. Дати характеристику збудників парагрипу, риновірусної, РС-ї та аденовірусної інфекцій,

3. Фактори агресії збудників парагрипу, риновірусної, РС-ї та аденовірусної інфекцій,

4. Механізм передачі парагрипу, риновірусної, РС-ї та аденовірусної інфекцій.

5. Патогенез парагрипу.

6. Патогенез риновірусної інфекції.

7. Патогенез аденовірусної інфекції.

8. Патогенез РС-інфекції.

9. Органи-мішені для аденовірусів.

10. Органи-мішені для риновірусів.

11. Органи-мішені для РС-вірусів.

12. Основні клінічні симптоми парагрипу.

13. Основні клінічні симптоми риновірусної інфекції.

14. Основні клінічні симптоми аденовірусної інфекції.

15. Характеристика ураження очей при аденовірусної інфекції.

16. Основні клінічні симптоми РС-інфекції.

17. Класифікація парагрипу, риновірусної, РС-ї та аденовірусної інфекцій.

18. Охарактеризувати основні клінічні симптоми та назвати критерії важкості ГРВЗ.

19. Назвати можливі ускладнення парагрипу, риновірусної, РС-ї та аденовірусної інфекцій.

20. Наслідки ГРВЗ.

21. Клінічна характеристика несправжнього крупу.

22. План обстеження хворого на ГРВЗ.

23. Методи специфічної діагностики ГРВЗ.

24. Гемограма хворого на неускладнені ГРВЗ в розпалі хвороби.

25. Гемограма хворого при ускладненні ГРВЗ.

26. Гемограма хворого при аденовірусній інфекійї в розпалі хвороби.

27. Етіотропна терапія ГРВЗ та принципи базисної терапії .

28. Термін та показання для призначення антибактеріальної терапії при ГРВЗ.

29. Неспецифічна профілактика ГРВЗ.

30. Клінічні особливості САРСу.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 382;