Завдання виконується всіма учасниками окремо. Кожний витягає картку з питаннями по дорожнім ситуаціям і дає відповідь.ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ

Зміст змагань

3.17.1.1. Змагання з велосипедного туризму (ТВелТ) полягають у проходженні дистанцій, прокладених як по дорогам з твердим або ґрунтовим покриттям, так і на пересіченій місцевості з природними та штучними перешкодами, а також у виконанні спеціальних додаткових етапів - (ДЕ).

3.17.1.2. Змагання проводяться на дистанціях: „Велоралі” - командні змагання; „Фігурне водіння велосипеду”, „Велокрос”, „Тріал” - особисті змагання з можливим командним заліком.

3.17.1.3. Фігурне водіння велосипеду, велокрос, та тріал можуть бути самостійними дистанціями на змаганнях з дистанціями І та II класу, а для дистанцій III - V класу - за умови їх об'єднання в одну „Комплексну дистанцію”.

Класифікація змагань

3.17.2.1. В залежності від складності, дистанції поділяються на 5 класів з перешкодами, що відповідають технічно складним ділянкам велосипедних походів (табл. 3.17.1).

Таблиця 3.17.1.

Клас дистанцій змагань

Вантаж на одн-ого учасника, чоловіка (жінку) кг.

Велоралі

Фігурне водіння

Велокрос Тріал
Протяжність км. не менше Загальний набор висоти, м,* не менше Додаткових етапів, не менше Кількість фігур, не менше Відстань між фігурами, м. Кількість перешкод на одному колі, не менше Кількість перешкод, не менше
V 16 (12) 50 800 12-14** 11 3 - 3,5 7 7
IV 12 ( 9 ) 40 600 10-11** 9 3 – 4 6 6
III 8 (6) 30 400 8-9*** 7 3 – 4 5 5
II 6 (5) 20 200 5-7*** 6 4 – 5 4 4
І 4 (3) 10 100 4-5*** 5 5 - 6 3 3

* - при меншій набраній висоті (на кожні не повні 100 м) добавляється по одному додатковому етапу до максимальної їх кількості;

** - обов'язкові етапи: 3.17.4.1(1); 3.17.4.1(2); 3.17.4.1(19),

*** - обов'язкові етапи: : 3.17.4.1(1); 3.17.4.1(2)

3.17.2.2. Склад команд може бути чоловічим, жіночим або змішаним, про що зазначається в Положенні про змагання. Мінімальний склад команди на дистанціях: І-ІІ класів - 2 учасника; III - V класів - 4 учасника.

3.17.2.3. По часу проведення змагання можуть бути тільки денними.

Проходження дистанцій

3.17.3.1. Загальні положення для всіх дистанцій.

1) Проходження дистанцій полягає в подоланні всіх етапів з виконанням вимог, обумовлених в цих Правилах, Положенні про змагання та Умовах їх проведення.

2) До змагань допускаються будь-які велосипеди з базою (відстань між втулками колес) не менш 980 мм. і багажниками для перевезення вантажу. Наявність заднього багажника – обов’язкова.

3) На кожній дистанції (етапі) суддівська колегія може встановлювати оптимальний та контрольний час проходження. Розрахунок оптимального та контрольного часу визначається суддівською колегією з урахуванням класу змагань і конкретних погодних умов. За перевищення контрольного часу або не проходження дистанції (етапу) команда (учасник)  отримує час останньої команди (учасника) плюс штраф одна хвилина за кожний неподоланий етап. За перевищення оптимального часу накладаються штрафні бали у відповідності до цих Правил.

4) Особливості проходження дистанції обумовлюються, при необхідності, Умовами проведення змагань і уточнюються при роз'ясненні або демонстрації проходження дистанції чи окремих її етапів.

5) Вважається, що учасник пройшов дистанцію, якщо переднє колесо його велосипеду торкнулося лінії фінішу.

6) Падінням учасника вважається ситуація, коли учасник торкається землі коліном або будь-якою частиною тіла вище колін.

7) Падінням велосипеда вважається ситуація, коли велосипед торкається землі своїми частинами крім коліс та педалей.

8) На автошляхах, де під час проведення змагань не був перекритий рух транспортних засобів, учасники змагань керуються Правилами дорожнього руху.

3.17.3.2. Дистанція „Велоралі”.

1) Велоралі полягає у проходженні дистанції по легенді та за графіком, в якому обумовлені час руху або швидкість між контрольними пунктами (КП), та у виконанні чи подоланні ДЕ. Дистанція може складатися з одного або кількох кіл. Перелік ДЕ розміщенний в п. 3.17.4.1.

2) Всі контрольні пункти чітко позначаються табличкою з відповідним номером і назвою.

3) За годину до часу свого старту команда отримує контрольну картку з маршрутною схемою.

Контрольна Картка - основний документ велоралі, в якому фіксується і підтверджується проходження дистанції та этапів командою. До неї заносяться відомості про час проходження дистанції та етапів. Проходженням КП вважається момент подання контрольної картки у руки судді учасником команди. Весь склад команди повинен знаходитися в зоні збору. За самовільне внесення учасниками записів та виправлення, а також втрату картки, команда отримує час останньої команди плюс штраф 10 хвилин.

Маршрутна схема являє собою нитку маршруту, на якій вказуються місця знаходження КП, їх орієнтири, відстань між ними, дані про ДЕ, перерви в русі та інші відомості про маршрут. Маршрутна схема видається у вигляді легенди - короткого пояснювального тексту у вигляді таблиці, умовних знаків (топографічних) і стрілок, які визначають напрямок руху.

4) Вантаж на дистанції „Велоралі” може розподілятися між учасниками команди довільно. На усіх інших дистанціях вантаж, у відповідності до табл.1, кожний учасник транспортує індивідуально на багажниках свого велосипеда.

5) Загальний результат на дистанції „Велоралі” визначається сумою часу перебування на деяких етапах та штрафами, переведеними у часовий вимір (п. 3.17.6.4)

3.17.3.3. Дистанція „Фігурне водіння велосипеду”

Дистанція фігурного водіння велосипеду полягає в проходженні фігур, що розташовані на майданчику з ґрунтовим або твердим покриттям, у будь-якій послідовності. Обов'язковими фігурами для дистанцій усіх класів є: вісімка, гойдалка, колія, стоп-лінія. Довжина всієї дистанції - близько 100 м.

3.17.3.4. Дистанція „Велокрос”.

Велокрос - це дистанція з штучними та природними перешкодами, загальною довжиною не менше 1 км, яка може складатися з одного або декількох кіл.

3.17.3.5. Дистанція „Тріал”.

Тріал являє собою дистанцію довжиною 100-200 м. з природними та штучними перешкодами (крутий схил; яр; піщані; заболочені та інші важкопрохідні дільниці; струмки; калюжі; стовбури дерев, що лежать, тощо) по вузькому коридору (до 1,5м), утвореному природними і штучними обмеженнями (стрічки між деревами або стійками тощо).

Рекомендовані ДЕ і перешкоди

Даний перелік ДЕ і перешкод наведено за видами дистанцій, проте, деякі перешкоди однієї дистанції можуть бути включені в інші дистанції.

3.17.4.1. Додаткові етапи на дистанції „Велоралі”

Правила дорожнього руху.

Завдання виконується всіма учасниками окремо. Кожний витягає картку з питаннями по дорожнім ситуаціям і дає відповідь.

Штрафується (по 3 бали) кожна невірна відповідь, підказка іншим учасником. Час усіх відповідей йде за рахунок часу між контрольними пунктами.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 756; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!