Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 30

 

І. Як називають систему підсумкових показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів, стан зобов’язань:

1) первинна документація;

2) звітність;

3) система рахунків.

ІІ. Оборот по дебету рахунку дорівнює:

1) обороту по кредиту цього ж рахунку;

2) обороту по кредиту кореспондуючого рахунку;

3) сумі всіх операцій, відображених по дебету рахунку.

ІІІ. Сальдо рахунку не може:

1) дорівнювати нулю;

2) бути меншим нуля;

3) дорівнювати дебетовому обороту.

IV. Яка ознака покладена в основу побудови Головної книги:

1) довільна;

2) дебетова;

3) кредитова.

V. Величина активів підприємства завжди:

1) більше суми його зобов’язань і власного капіталу;

2) дорівнює цій сумі;

3) менше цієї суми.

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

 


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!