Оптимізація умов проведення фотометричних реакцій 

Як видно з пункту 2.4 вміст етанолу впливає на аналітичний сигнал, тобто на чутливість. Щоб не вносити похибку ми надалі усі розчини цукрів будемо робити на 40 % сортировці для обох реагентів

Оптимізація умов проведення фотометричних реакцій з антроновим реагентом:

Приливаючи повільно сортировку до розчину антрону не відбувалося розшарування розчинів, але реакція миттєво проходила, тому було прийнято рішення приливати сортировку швидко та ставити в киплячу баню за секундоміром з інтервалом 2 хв.

В три термостійкі пробірки на 50 см3 приливаемо по 5,0 см3 антрону. Піпеткою на 5 мл відбираємо сортировку без цукру, та приливаємо 2,5 см3 в 1 пробірку з антроном (нехай стікає вільно, тобто не потрібно вповільнювати швидкість приливання сортировки). В момент початку приливання починаємо відлік часу. Коли пройде 25 секунд зачиняємо пробкою та перемішуємо вміст пробірки, та за 30 секунд ставимо в киплячу баню. Це буде розчин порівняння.

Повторюємо ті ж самі операції з досліджуваним розчином, чітко витримуючи 2 хвилини. Робимо мінімум 2 паралельних розчини.

Витримуємо рівно 6 хвилин на киплячій водяній бані кожну пробірку (тобто в 6 хв 30 сек дістаємо першу пробірку), поміщяємо її в льодяну баню та інтенсивно перемішуємо 30 сек (на таймері буде 7 хв). Швидко переливаємо в кювету, та проводимо виміри оптичної густини. Тіж самі операції проводимо з наступними пробірками.

Оптимізація умов проведення фотометричних реакцій з пікриновою кислотою:

В пробірку на 25 см3 з пришліфованою пробкою вносили 6 см3 0,5 %-го розчину гідроксиду натрію. Приливали 2,5 см3 аналізуємого розчину та 1 см3 0,5 %-ного розчину пікринової кислоти.

Аналогічно готуємо холосту пробу.

Пробірки закривали пришліфованими пробками, їх вміст перемішували та поміщали в киплячу водяну баню на 5 хв. Потім вміст пробірок охолоджували до кімнатної температури на льодяній бані 30 секунд, та вимірювали оптичну густину на фотоелектроколориметрі при довжині хвилі 470 нм в кюветі робочою товщиною 5 мм; розчин порівняння – холоста проба в кюветі з тією ж довжиною хвилі.

 

Рис. 2. 5.1 Спектр розчину порівняння

 

Зробивши аналіз холостого розчину на спектрофотометрі, ми вибрали довжину хвилі саме 470 нм, адже видно, що при цій довжині хвилі знаходиться максимум.

Чутливість реакцій до індивідуальних вуглеводів.

 

Усі градуювальні розчини готувалися однаково. Наважки кристалогідратів вуглеводів перераховувалися на безводний цукор. Розведення розчинів робили виходячи з того, щоб оптичні густини були в інтервалі від 0,025 до 1,5.

Спочатку будували стандартний розчин 5,000 г/дм3 цукру в 40% водно-спиртовому розчині: 1,0000 г цукру розчиняли у водно-спиртовому розчині, переносили в колбу 200 см3, термостатували 20 хв. при 20 °С, довесли до позначки термостатованим водно-спиртовим розчином.

В якості р-на порівняння використовували 40% водно-спиртовий розчин.

В мірні колби на 50 см3 відбирали 0; 2,0; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 50,0 см3 стандартного розчину, термостатувати 20 хв. при 20 °С, доводили до позначки термостатованим водно-спиртовим розчином. Концентрація в отриманих розчинах : 0; 0,2; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0 мг/см3 вуглеводу.

Спочатку розчини з концентрацією 0,0 та 0,2 мг/мл цукру розводимо в 50 разів. Для цього 2 мл розчину переносили у колбу на 50,0 см3, та термостатували 20 хв. при 20 °С, доводили до позначки термостатованим водно-спиртовим розчином. Проводили вимір оптичної густини з антроновим реагентом, як показано вище, і підбирали розведення так, щоб оптична густина була в межах 0,025-0,080. Після того, як визначили оптимальне розведення, теж саме проводили з іншими розчинами, і будували градуювальний графік.

Для побудови індивідуальних градуювальних графіків з пікриновою кислотою спочатку будували стандартний розчин 0,2000 г/дм3 вуглеводу в 40% водно-спиртовому розчині: 0,2000 г цукру розчинили у водно-спиртовому розчині, перенесли в колбу 200 см3, термостатували 20 хв. при 20 °С, доводили до позначки термостатованим водно-спиртовим розчином.

В мірні колби 50 см3 відбирали 0; 5,0; 10,0; 20,0; 25,0 стандартного розчину, термостатували 20 хв. при 20 °С, доводили до позначки термостатованим водно-спиртовим розчином. Концентрація в отриманих розчинах : 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 мг/см3 цукру.

Результати досліджень наведено в наступних таблицях та графіках:

Таблиця 2.6.1 Дані визначення сахарози з антроновим реагентом

Концентрація, мг/см3

Аліквота, см3

Розведення

Оптична густина

Середня оптична густина

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

0,2

2,5

50

0,048

0,048

0,01

0,2

0,048

0,5

2,5

50

0,108

0,108

0,025

0,5

0,107

0,75

2,5

50

0,148

0,148

0,0375

0,75

0,148

1,0

2,5

50

0,193

0,193

0,05

1,0

0,193

1,5

2,5

50

0,278

0,277

0,075

1,5

0,276

2,0

2,5

50

0,383

0,381

0,1

2,0

0,378

2,5

2,5

50

0,488

0,483

0,125

2,5

0,478

5,0

2,5

50

0,900

0,898

0,25

5,0

0,895

 

 

Рис. 2.6.1 Градуювальний графік вмісту сахарози з антроном

Таблиця 2.6.2 Дані визначення с ахароз и з пікриновою кислотою (інверсія)

Аліквота стандартного р-ну в колбу на 50 мл, мл

Концентрація робочого р-ну, мг/см3

Конентрація градуювального р-ну, мг/см3

Аліквота Градуювального р-ну, см3

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

Оптична густина

Середня оптична густина

0

0.0

0.000

2.5

0

0.000

0

5

0.1

0.100

2.5

0.25

0.002

0.003

0.004

10

0.2

0.200

2.5

0.5

0.128

0.132

0.135

20

0.4

0.400

2.5

1

0.420

0.419

0.417

25

0.5

0.500

2.5

1.25

0.565

0.567

0.568

50

1.0

1.000

2.5

2.5

1.292

1.291

1.290

 

Рис. 2.6.2 Градуювальний графік вмісту сахарози з пікриновою кислотою

 

Таблиця 2.6.3 Дані визначення г люкоз и з антроновим реагентом

Концентрація, мг/см3

Аліквота, см3

Розведення

Оптична густина

Середня оптична густина

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

0,0

2,5

50

0,000

0

0

0,2

2,5

50

0,033

0,034

0,01

0,2

0,034

0,5

2,5

50

0,080

0,077

0,025

0,5

0,073

0,75

2,5

50

0,120

0,117

0,0375

0,75

0,113

1,0

2,5

50

0,153

0,154

0,05

1,0

0,154

1,5

2,5

50

0,230

0,231

0,075

1,5

0,231

2,0

2,5

50

0,310

0,309

0,1

2,0

0,308

2,5

2,5

50

0,375

0,378

0,125

2,5

0,380

5,0

2,5

50

0,731

0,732

0,25

5,0

0,733

 

Рис. 2.6.3 Градуювальний графік вмісту глюкози з антроновим реагентом

Таблиця 2.6.4 Дані визначення г люкоз и з пікриново ю кислото ю

Аліквота стандартного р-ну в колбу на 50 мл, мл

Концентрація робочого р-ну, мг/см3

Конентрація градуювального р-ну, мг/см3

Аліквота Градуювального р-ну, см3

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

Оптична густина

Середня оптична густина

0

0.0

0.000

2.5

0

0.000

0

5

0.1

0.100

2.5

0.25

0.004

0.004

0.003

10

0.2

0.200

2.5

0.5

0.125

0.125

0.124

20

0.4

0.400

2.5

1

0.373

0.372

0.371

25

0.5

0.500

2.5

1.25

0.534

0.534

0.534

 

Рис. 2.6.4 Градуювальний графік вмісту глюкози з пікриновою кислотою

Таблиця 2.6.5 Дані визначення фруктози з антроновим реагентом

Концентрація, мг/см3

Аліквота, см3

Розведення

Оптична густина

Середня оптична густина

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

0,0

2,5

20

0,000

0

0

0,2

2,5

20

0,096

0,100

0,025

0,2

0,104

0,50

2,5

20

0,231

0,229

0,0625

0,50

0,227

0,75

2,5

20

0,360

0,357

0,09375

0,75

0,354

1,00

2,5

20

0,479

0,481

0,125

1,00

0,483

1,50

2,5

20

0,748

0,752

0,1875

1,50

0,755

2,00

2,5

20

1,010

1,006

0,25

2,00

1,002

2,50

2,5

20

1,400

1,394

0,3125

2,50

1,388

5,00

2,5

20

2,450

2,430

0,625

5,00

2,410

 

Рис. 2.6.5 Градуювальний графік вмісту фруктози з антроновим реагентом

Таблиця 2.6.6 Дані визначення ф руктоз и з пікриново ю кислото ю

Аліквота стандартного р-ну в колбу на 50 мл, мл

Концентрація робочого р-ну, мг/см3

Конентрація градуювального р-ну, мг/см3

Аліквота Градуювального р-ну, см3

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

Оптична густина

Середня оптична густина

0

0.0

0.0

2.5

0

0.000

0

5

0.1

0.1

2.5

0.25

0.008

0.009

0.010

10

0.2

0.2

2.5

0.5

0.090

0.091

0.092

20

0.4

0.4

2.5

1

0.337

0.336

0.335

25

0.5

0.5

2.5

1.25

0.440

0.440

0.440

50

1.0

1.0

2.5

2.5

1.010

1.008

1.006

 


Рис. 2.6.6 Градуювальний графік вмі ст у фруктози з пікриновою кислотою

 

Таблиця 2.6.7 Дані визначення мальтози з антроновим реагентом

Концентрація, мг/см3

Аліквота, см3

Розведення

Оптична густина

Середня оптична густина

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

0,0

2,5

25

0,000

0

0

0,190

2,5

25

0,070

0,072

0,019

0,190

0,074

0,475

2,5

25

0,163

0,164

0,048

0,475

0,164

0,713

2,5

25

0,250

0,250

0,071

0,713

0,249

0,950

2,5

25

0,346

0,342

0,095

0,950

0,338

1,425

2,5

25

0,500

0,506

0,143

1,425

0,511

1,900

2,5

25

0,645

0,643

0,190

1,900

0,640

2,375

2,5

25

0,838

0,834

0,238

2,375

0,829

4,750

2,5

25

1,600

1,599

0,475

4,750

1,598

 

Рис. 2.6.7 Градуювальний графік вмісту мальтози з антроновим реагентом

Таблиця 2.6.8 Дані визначення м альтоз и з пікриново ю кислото ю (інверсия)

Аліквота стандартного р-ну в колбу на 50 мл, мл

Концентрація робочого р-ну, мг/см3

Конентрація градуювального р-ну, мг/см3

Аліквота Градуювального р-ну, см3

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

Оптична густина

Середня оптична густина

0

0.0

0.000

2.5

0

0.000

0

5

0.1

0.100

2.5

0.25

0.000

0.000

0.000

10

0.2

0.200

2.5

0.5

0.031

0.029

0.027

20

0.4

0.400

2.5

1

0.301

0.300

0.298

25

0.5

0.500

2.5

1.25

0.436

0.434

0.431

50

1.0

1.000

2.5

2.5

1.111

1.110

1.108

 

Рис. 2.6.8 Градуювальний графік вмісту мальтози з пікриновою кислотою

Таблиця 2.6.9 Дані визначення а рабінози з антроновим реагентом

Концентрація, мг/см3

Аліквота, см3

Розведення

Оптична густина

Середня оптична густина

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

0,0

2,5

1

0,000

0

0

0,2

2,5

1

0,210

0,213

0,5

0,2

0,216

0,5

2,5

1

0,582

0,586

1,25

0,5

0,590

0,75

2,5

1

0,900

0,900

1,875

0,75

0,900

0,2

2,5

5

0,028

0,029

0,1

0,2

0,030

0,5

2,5

5

0,088

0,090

0,25

0,5

0,092

0,75

2,5

5

0,170

0,167

0,375

0,75

0,163

1,00

2,5

5

0,200

0,203

0,5

1,00

0,205

1,50

2,5

5

0,338

0,332

0,75

1,50

0,325

2,00

2,5

5

0,467

0,461

1

2,00

0,455

2,50

2,5

5

0,600

0,598

1,25

2,50

0,595

5,00

2,5

5

1,195

1,197

2,5

5,00

1,198

 

Рис. 2.6.9 Градуювальний графік вмісту арабінози. З антроновим реагентом

Таблиця 2.6.10 Дані визначення арабіноза з пікриновою кислотою

Аліквота стандартного р-ну в колбу на 50 мл, мл

Концентрація робочого р-ну, мг/см3

Конентрація градуювального р-ну, мг/см3

Аліквота Градуювального р-ну, см3

Кількість цукру в реакційній суміші, мг

Оптична густина

Середня оптична густина

0

0.0

0.000

2.5

0

0.000

0

5

0.1

0.050

2.5

0.125

0.022

0.022

0.022

10

0.2

0.100

2.5

0.25

0.081

0.081

0.081

20

0.4

0.200

2.5

0.5

0.261

0.261

0.261

25

0.5

0.250

2.5

0.625

0.332

0.332

0.332

50

1.0

0.500

2.5

1.25

0.791

0.790

0.788

 


Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 42;