ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИСтановлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни.

Виконав

Попов Олег Валерійович

Учень 10-Б класу

гімназії м. Генічеська

Керівник роботи:

Л.П.Головіна, вчитель

з історії

гімназії м. Генічеська

 

 

 

Генічеськ – 2009


ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни…………………………………………………………...8

1.1. Передумови та причини початку Першої світової війни……….................8

1.2. Роль науково-технічного прогресу як одного з чинників та рушійної

сили воєнного конфлікту……………………………………………………......11

1.3. Виникнення нових видів зброї та їх вплив на стратегію і тактику

ведення бойових дій……………………………………………………………..12

Розділ 2. Авіаційне забезпечення ворогуючих країн……………………....15

2.1. Основні характеристики літаючих апаратів різних країн……………..…15

2.2. Переваги та недоліки авіації у порівнянні з іншими видами зброї……...20

2.3. Порівняльні тактико-технічні характеристики літаків та дирижаблів…..22

Розділ 3. Диференціація авіації на більш вузькі специфічні підрозділи та роль кожного з них у розвитку технічного прогресу………………………25

3.1. Тактична та стратегічна бомбардувальна і штурмова авіація…………....25

3.2. Виникнення винищувальної авіації як засобу охорони штурмових та транспортних її підрозділів……………………………………………………..26

3.3. Розвідувальна авіація як особливий підрозділ військової техніки………28

3.4. Авіаносці та літаки-торпедоносці як синтез авіації і воєнно-морських сил………………………………………………………………………………...29

Висновки……………………………………………………………………...…31

Список використаної літератури…………………………………………….33

Додатки…………………………………………………………………………..34


ВСТУП

Протягом усього свого існування людство, починаючи з часів Ікара, мріяло опанувати небо. Вінцем цієї мрії став початок XX сторіччя, коли людина вперше піднялась у повітря на літаку.

Авіація, яка зародилась на початку XX століття, активно розвиваючись впродовж ста років, переможно вступила у третє тисячоліття. Сьогодні немає жодної галузі народного господарства, яка так чи інакше не була б пов’язана з авіацією. [1,c.8]

З самого початку існування людства часто траплялось те, що найсміливіші, найцінніші його досягнення використовувались у воєнних цілях. Не оминула ця доля і такий грандіозний винахід, як літаки. Відтоді, коли брати Райт у 1903 році вперше у світовій історії піднялись у повітря, людство гаряче аплодувало - людина силою своєї думки нарешті відірвалась від землі! Оптимісти та пацифісти втішалися можливістю у недалекому майбутньому оглядати прекрасну землю з небес, добиратися до місць, раніше недоступних та нести у найвіддаленіші куточки світу джерело знань і прогресу. Прагматики ж та “мідні каски” - військові одразу ж зрозуміли, що виникла унікальна можливість використовувати авіацію для досягнення військових цілей [2, c.12]. Нажаль, ця концепція панує у світі і сьогодні, а тому найсильніші, найновіші досягнення в галузі авіаційної техніки використовуються багатьма державами з метою вирішення військових завдань.

На наш погляд, ні одне технічне досягнення не розвивалось такими швидкими темпами, як авіація. Так, якщо на початку 1903 року літак братів Райт зміг відірватись від землі й пролетіти декілька сот метрів, то по закінченню Першої світової війни літаки повністю опанували небо, здолавши швидкість 200 км/год та висоту підйому у 5 тисяч метрів.

Кожна з країн - учасниць війни задля здобуття переваги у небі прагнула вдосконалити свої літальні апарати, не рахуючись з фінансовими витратами. Така перевага мала забезпечити перемогу як у локальних боях, так і у битвах тактичного й стратегічного характеру.

На початок 1914 року авіаційний арсенал основних країн - учасниць війни мав такий потенціал: Англія – 30 літаків; Росія -244; Німеччина-232; Франція – 156; Італія – 35. Наприкінці Першої світової війни спостерігалось збільшення кількості літаків у тисячі разів, а саме: Англія мала 54553 літака; Німеччина – 47931; Італія – 15021; США – 16797; Франція – 51143 літаків ( див.додаток 1 ).

Отже, в період війни ми спостерігаємо значне підвищення кількості літаючих апаратів, що дозволяє зробити висновок про те, що авіація широко використовувалась в усіх можливих військових операціях.

Таку саму тенденцію ми можемо спостерігати і з заводами по виробництву літючих апаратів. Вже на кінець Першої світової війни промисловий потенціал авіабудування складав такі цифри: Англія мала 76 авіазаводів; Німеччина – 36; Італія-22; Франція – 35 авіазаводів ( див.додаток 2 ).

Таким чином, Перша світова війна була основним чинником розвитку галузі літакобудування, вироблення літаків та їх надшвидкого удосконалення. Перевага у кількості та якості літаків була одним з найважливіших чинників у перемозі над Троїстим Союзом ( див.додаток 3 ).

Актуальність дослідження. В епоху глобалізації економічних, геополітичних процесів наприкінці XX сторіччя у світі з’явилась нова незалежна держава - Україна. Конституція молодої незалежної країни одним з головних стратегічних завдань держави визначає захист суверенітету, територіальної цілісності України, забезпечення мирного життя та всебічного розвитку її громадян. Українська армія та найбільш передовий і технічно оснащений її підрозділ – військово-повітряні сили - є невід’ємною частиною державної політики, спрямованої на захист інтересів держави. Від стану та перспектив розвитку воєнного потенціалу країни залежить подальше збереження самостійності, суверенітету і стабільності нашої держави. Проте, щоб спрогнозувати напрямки подальшої еволюції українських військово-повітряних сил та, зокрема, його авангардного підрозділу - авіації, необхідно детально вивчити витоки та історичне минуле авіації, осмислити стан розвитку цього виду бойової техніки на початку Першої світової війни та з’ясувати основні тенденції її розвитку. Цим і зумовлена актуальність даного дослідження.

Предметом дослідження є військова технікаПершої світової війни.

Об’єктом дослідження є розвиток авіації у період Першої світової війни та її роль устворенні синтезованих видів бойової техніки.

Хронологічні рамки роботи охоплюють період Першої світової війни – 1914-1918 років.

 Метою роботи є дослідження особливостей розвитку авіації в умовах Першої світової війни під впливом тогочасного науково-технічного прогресу, визначення як безперспективних ланок розвитку цього виду бойової техніки, так і найбільш актуальних напрямків використання авіації у воєнній галузі на перетині з іншими родами військ.

Головним завданням дослідження було:

 - визначення геополітичних чинників початку Першої світової війни, стану та розвитку військової авіації в цей період;

 - вивчення основних характеристик літаючих апаратів різних країн та виявлення недоліків і переваг у їх тактико-технічних показниках;

 - дослідження перспективності авіації як універсальної галузі, що стала основою створення синтезованих видів бойової техніки й специфічних військових підрозділів та визначення ролі кожного з них у розвитку технічного прогресу.

Стан наукової розробки теми. Дана тема знайшла своє відображення в різних публікаціях воєнного й повоєнного часу, у сучасній науковій, технічній, довідниковій та мемуарній літературі. В дослідженні зроблена спроба, використовуючи чисельну літературну та джерельну базу, узагальнити вивчений матеріал, виокремити контекст авіації та визначити чинники, що сприяли розвитку цього виду бойової техніки та його похідних в різних країнах світу.

Методи дослідження.

Дослідження базується на використанні системного підходу, що дає можливість розглянути воєнний потенціал держави як складно організовану конструкцію, важливим і перспективним елементом якої виступає авіація та її підрозділи. Виходячи з проблематики роботи, використовувався також кількісно-якісний аналіз для визначення основних характеристик літаючих апаратів різних країн та порівняльний метод у з’ясуванні переваг тактико-технічних характеристик різних видів зброї. Для розкриття практичних аспектів використовувався аналітичний метод, зокрема, в аналізі технічних досягнень у сфері літакобудування різних країн. При розробці пропозицій стосовно подальшого розвитку авіаційної галузі використовувався також метод моделювання та прогнозування, зокрема, у розробці висновків щодо визначення авіації як одного з найперспективніших галузей розвитку військової техніки.

Практичне значення даної роботи полягає в тому, що вона є спробою вийти за межі шкільної програми, а узагальнення та висновки дослідження можуть бути основою для подальшої роботи над темою. Цей матеріал може бути також корисним в якості додаткового матеріалу для учнів середньої школи, які цікавляться подіями Першої світової війни.

Апробація теми. Тема виносилась на захист наукових робіт у рамках районного відділення Малої академії наук та отримала схвальні відгуки з боку викладачів історії. Заслуховувалась на відкритому засіданні факультативу «Роль НТП у розвитку людства».Виносилась для обговорення в шкільному науковому товаристві «Інтелект».


РОЗДІЛ I

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 38; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ