РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ. ЦІНОВИЙ БУМЗагальні причини зростання цін на нафту

 

Останнім часом на світовому ринку сирої нафти, яка є ключовим ринком енергоносіїв, спостерігається ціновий бум. За період з 1998 р. — часу локального мінімуму на нафтовому ринку — до 2005 р., коли середньорічна вартість сирої нафти в поточних цінах перевищила 50 долл./барр., вартість одного барреля залежно від сорту сирої нафти виросла не менше чим у 4 рази. У поточному році зростання продовжилося: вартість російської нафти Urals в середньому за січень-квітень склала 59.5 долл./барр. (зростання на 35% рік до року), а в першій половині травня — 65 долл./барр.

 

Мал. 3.1.Динаміка середньомісячних цін на сиру нафту

 

Фундаментальними причинами буму на нафтовому ринку стали збільшений попит на вуглеводневу сировину, з одного боку, і обмежені потужності в здобичі нафти (на фоні перебоїв з її постачаннями) і в нафтопереробці — з іншою. При появі істотного запасу в резервних потужностях здобичі нафти і її переробки вплив попиту і спекулятивних чинників на нафтові ціни буде значно меншим, ніж зараз. На нашу думку, в даний час формуються передумови для реалізації саме такого сценарію, при якому можна чекати зниження нафтових цін в середньостроковій перспективі. При цьому ми розраховуємо на стабілізацію ситуації в Іраку і припинення ескалації напруженості навколо ядерної програми Ірану. [ 3 ]

Для того, щоб пояснити сказане вище, детальніше розглянемо залежність динаміки нафтових цін від різних чинників.

 

Зростання світового попиту на вуглеводневу сировину

 

Пік зростання попиту на сиру нафту впродовж останніх чотирьох років припав на 2004 р. Важливою причиною посилення попиту на паливо стало швидке економічне зростання в світі, що перевищило 5%, — лише в 1972–1973 рр. світова економіка росла великими темпами. Підвищення цін на нафту прискорило процеси енергозбереження і освоєння нових технологій розвідки і здобичі, нових джерел енергії. Ефект від цих зусиль буде з кожним роком все більш помітний і в найближчі декілька років приведе до поступового зниження цін на нафту. При цьому залежність попиту на нафту від темпів економічного зростання, на мою думку, поступово слабшатиме в сукупності із зменшенням темпів зростання світової економіки (зокрема за рахунок високих цін на нафту), що приведе до істотнішого зниження темпів підвищення попиту на вуглеводневу сировину в порівнянні з прогнозами багатьох експертів. [ 7 ]

 

Мал. 3.2 Попит на нафту і економічне зростання

 

Про ослаблення взаємозв'язку між економічним зростанням і попитом на нафту говорять статистичні показники. Наприклад, в період 1970–1986 рр., коли котирування сирої нафти в реальному виразі перевищували 40 долл./барр. (у цінах 2004 р.), досягаючи в окремі роки рівня 80 долл./барр., темпи зростання світової економіки пояснювали більше 80% підвищення попиту на нафту. При цьому 4%-ний приріст ВВП збільшував нафтовий попит на 10%. Така висока залежність економіки від спросового чинника певною мірою пояснювала різке збільшення цін в цей період. В умовах ринкової економіки виробники використовували будь-які можливості для розвитку енергозбережних технологій. В результаті за останніх майже двадцять років коефіцієнт еластичності в лінійній залежності знизився з 2.5 до значення менше 1, пояснюючи при цьому менше 70% всіх коливань попиту.

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 43;