Part I Studying Basics of Mathematics at the faculty of Mathematics and ITContents

Передмова…………………………………………………………………………...5

Part I. Studying Basics of Mathematics at the faculty of Mathematics

and IT…………………………………………………………………..…….……....7

Unit 1 We are students at Donetsk National University …………..………………….7

Unit 2 What’s your best friend like? …………………………….….………….…...14

Unit 3The best time to do everything………………………………………………..22

Unit 4 What’s your university like?…………………………………….…………...28

Unit 5 The city I live and study in………………………………….……..…….…...37

Unit 6 Mathematics is the queen of sciences! …………………….……..…..……...43

Unit 7 Algebra …………………………………………………………….……...…52

Unit 8 Geometry ………………………………………………………….………....58

Unit 9 The language of Mathematics …………………………….…………………63

Unit 10 Statistics is very serious ……..………………………...…….…………..….71

Unit 11 Get to know a typical computer ……..………………....…….…….……….76

Unit 12 Computer without a program is just a heap of metal! .…….………...……..81

Unit 13 We can’t imagine modern computing without them ……….….……...……86

Unit 14 He has left mathematicians enough to keep them busy for

five hundred years …………………………………………………………………..95

Part II. Practice sets ………………………………………….………..………....101

Practice set 1 To know each other better…………………………………………....101

Practice set 2 An ideal teacher ……………………………….………………..…..104

Practice set 3 Mood graph …………………………………….……….….……….106

Practice set 4 What’s your body age? ………………………..……………….……107

Practice set 5 Donetsk National University ……………………..…………………112

Practice set 6 Donetsk ..………………………………………..……..…………… 114

Practice set 7 Numbers ………………………………………….…….……..…….116

Practice set 8 Four basic operations in Mathematics ………….…….………..……120

Practice set 9 Algebra …………………………………………….…...…………...124

Practice set 10 Geometry ……………………………………….……..…………...126

Practice set 11 The language of Mathematics ……………………….…………….130

Practice set 12 Statistics ………………………………………………....………...131

Practice set 13 Computer Pros/Cons ………………………………………………136

Part III. Reading and Speaking (Mathematics: History, Culture,

Reality) ………………………………………………..………………….………..137

Text 1 Some facts from the history of Mathematics education …….……....……...137

Text 2 Ancient sources of information …………………………………….………141

Text 3 The history of the symbols for plus and minus …………….……...…….…144

Text 4 Statistics …………………………………………………………...…….…148

Text 5 Degrees and Diplomas in Statistics ……………………………….………..151

Text 6 Why is there no Nobel Prize in Mathematics? ……………….….…..…….153

Text 7 Major Awards in Mathematics ……………………………….…....……….158

Text 8 Fields Medalist ……………………………………………….…………….165

Text 9 Cultural associations of some numbers ……………………..…...…………169

Text 10 Number and Reality ………………………………………………………178

Text 11 A strong mathematical component ……………...……………..………….181

Text 12 Fractal ………………………………………………………….………….184

Text 13 Healthy computer work ………………………………………….………..187

Text 14 Computers can do wonders ……………………………………….………191

Part IV. Watching ‘How did Mathematics begin?’ …………………….………194

Appendix A. Recommendations for giving presentations ……………….……..198

Appendix B. Wording mathematical signs, symbols and formulae ….………..203

Answer keys ………………………………………………………………….....…210

References …………………………………………………………......……..……223

 

Передмова

Навчально-методичний посібник «Communication in academic and professional spheres»призначений для студентів першого курсу з рівнем володіння мовою В1 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання). Зміст посібника є професійно орієнтованим і містить матеріал, пов’язаний із навчанням та спеціалізацією студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мета посібника – сприяти формуванню комунікативних професійних навичок та умінь у студентів-математиків, необхідних у різноманітних навчальних та професійних ситуаціях.

Зміст посібника організовано таким чином, щоб забезпечити вивчення та закріплення базового матеріалу за допомогою текстів, зосереджених на основних навчальних темах та базової інформації з математики, схем – «mind-maps» та різноманітних практичних завдань у першій та другій частинах. Окрім того, посібник сприяє розвитку вміння спілкуватися і вміння робити презентації у частині третій на базі матеріалу, знайденого як в сучасних навчальних підручниках, так і в електронному ресурсі енциклопедії «WIKIPEDIA» щодо походження знаків, символів та областей математики, їх сприйняття в різних культурах і відображення у мистецтві, а також сучасного розвитку математики. Завдання до відеоматеріалу у частині четвертій – мультфільму «When did Mathematics begin?» дає можливість підвищити інтерес до предмета, а також сприяє розвитку навичок аудіювання.

Тематика завдань та рекомендації до проведення усної презентації у

першому додатку допомагають у творчій, самостійній роботі студента і підвищують ефективність його виступу перед студентською аудиторією.

Другий додаток слід використовувати як довідковий матеріал як під час читання та обговорення навчальних текстів, так і при проведенні презентацій.

Навчальний матеріал супроводжують ілюстрації, зокрема, у темах про престижні нагороди у галузі математики, а також схеми – «mind-maps», які допомагають перейти від механічного запам’ятовування до спонтаного продукування висловлювань з теми.

Навчально-методичний посібник рекомендовано використовувати як додатковий ресурс до базового матеріалу курсу.

Матеріал, який запропоновано у посібнику, має високий ступінь інформативності та покликаний підвищити мотивацію у вивченні дисципліни «Іноземна мова» (Англійська мова) у студентів математичних спеціальностей.

 


 

Part I Studying Basics of Mathematics at the faculty of Mathematics and IT

Unit 1

WE ARE STUDENTS AT THE FACULTY OF MATHEMATICS & IT

Readingand Vocabulary

1. Match the explanations/definitions in A (1–7) with the words and word combinations in column B (a–g):

A B
1 points obtained by a student from independent sources after having done tests a dormitory
2 practical classes b tutorials
3 building for university students (with sleeping-rooms) c scores
4 qualification d chores
5 the second university degree e challenge
6 ordinary everyday tasks in the home f Master’s degree
7 a task to see who is better g degree

    2. Read the text and complete it with a word from the task 1 [B (a–g)].

Student Dima Loboda

    Hi! My name’s Dima Loboda. I’m seventeen. I come from Volnovakha, a town in the south-east of Ukraine.

    In June I finished school in my home town and applied to Donetsk National University. My external tests points were high and I was admitted. So, now I’m a first-year student at the Faculty of Mathematics and IT. Our faculty offers four courses: Pure Mathematics, Applied Mathematics, Statistics and Computer Science. I take a course in Statistics. I’m going to be an actuary. I’m enjoying the course a lot, but it’s a very hard work. We study so many subjects: Calculus (Mathematical Analysis), Linear Algebra, Analytical Geometry, Computer Science, Theory of Probability, Ukrainian History, Foreign Language, Business Ukrainian and Physical Training, PT for short. We go to big lectures, but most of the work takes place in 1_____ and seminars. We have to attend all classes and can miss classes only for valid reasons.

    I live in a 2____. It is very close to the university – it’s only a 5-minute walk from it. I sharea room with two other students from my group. Living without parents is a new experience for me. It has its advantagesand disadvantages. On the one hand, it’s great to be independent, not to be supervised day and night, but on the other hand, you don’t have your dinner made for you and your clothes washed for you. However, I think a hall of residence is a good school of life.

    After my Bachelor’s 3_____ I’m going to continue my studies for a 4______ degree.

Student Dasha Klimova

    Hello! My name’s Dasha Klimova. I’m eighteen. I’m from Donetsk.

    I finished school last year but I couldn’t enter the university because my external tests 5____ were lower than the university required. This year I passed independent tests with good results and was enrolled. Each academic year consists of two parts called semesters or terms. At the end of each semester we have tests and examinations in four or five subjects.

    I take a course in Applied Mathematics. I’m going to be a programmer. It’s very difficult to be a student at the Faculty of Mathematics and IT. Just look at the subjects we study: Calculus, Algebra and Geometry, Computer Architecture, Fundamentals of Programming, Software Engineering, Programming Languages, Discrete Maths. Thank God, I live at home with my parents and don’t have to think of daily 6_______. I only tidy up my room once a week. My homework takes most of my time and Calculus – half of it. I faced the biggest 7_____ of my studies, Calculus! I’m not going to do research in pure mathematics. Why are we given so much Calculus?

    After my fourth year I’ll get my Bachelor’s degree if I manage to pass my Calculus of course.


Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!