У відповідях під якими номерами правильно названі секції, на які була поділена Королівська рада з ХVІ ст.1) королівська курія

Рада процесу

3) Зоряна палата

4) сенат

#2

 

№ 389, 3, 1, 1, 60

Важливі внутрішньо- і зовнішньополітичні справи у Середньовічній Франції розглядала :

Таємна рада

2) Рада депеш

3) Рада фінансів

4) Рада приватна

#1

 

№ 390, 3, 1, 1, 60

Справами внутрішнього управління, спірні справи в галузі адміністрації у Середньовічній Франції розглядала :

1) Таємна рада

Рада депеш

3) Рада фінансів

4) Рада приватна

#2

 

№ 391, 3, 1, 1, 60

Встановлювала суми непрямих податків, виступала касаційною інстанцією щодо рішень фінансової палати, розглядала справи стосовно королівського домену у Середньовічній Франції :

1) Таємна рада

2) Рада депеш

Рада фінансів

4) Рада приватна

#3

 

№ 392, 3, 1, 1, 60

Коли виникли посади державних секретарів у Франції

1) ХІV ст.

2) ХV ст.

ХVІ ст.

4) ХVІІ ст.

#3

 

№ 393, 3, 1, 1, 60

Особи, які здійснювали перевірки систем управління, судочинства, фінансів у провінціях у Франції називались

1) ревізорами

2) державними секретарями

Інтендантами

4) контролерами

#3

 

№ 394, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі джерела права Середньовічної Франції

1) Салічна правда

Кутюми

3) пакти

4) Саксонське зерцало

#2

 

№ 395, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі джерела права Середньовічної Франції

1) Салічна правда

Кутюми Бовезі

3) Саксонське зерцало

4) Кримінальний кодекс

#2

 

№ 396, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі джерела права Середньовічної Франції

1) Салічна правда

2) пакти

Великий карний ордонанс

4) Саксонське зерцало

#3

 

№ 397, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі джерела права Середньовічної Франції

1) Салічна правда

Ордонанси

3) пакти

4) Саксонське зерцало

#2

 

№ 398, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі джерела права Середньовічної Франції

1) Салічна правда

Інститути римського права

3) пакти

4) Саксонське зерцало

#2

 

№ 399, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі джерела права Середньовічної Франції

1) Салічна правда

Канонічне право

3) пакти

4) Саксонське зерцало

#2

 

№ 400, 3, 1, 1, 60

Акти королівської влади, що складались за участю Генеральних штатів або парламенту у Середньовічній Франції називались:

1) декретами

2) деклараціями

Ордонансами

4) едиктами

#3

 

№ 401, 3, 1, 1, 60

Акти , які видавались безпосередньо королем у Середньовічній Франції називались:

1) декретами

2) деклараціями

3) ордонансами

Едиктами

#4

 

№ 402, 3, 1, 1, 60

Акти королівської влади, що видавались для роз’яснення попередніх законів у Середньовічній Франції називались:

1) декретами

Деклараціями

3) ордонансами

4) едиктами

#2

 

№ 403, 3, 1, 1, 60

У відповідями під якими номерами правильно названо приватну кодифікацію права Середньовічної Франції

1) Кодекс Генрі

Кутюми Бовезі

3) Ордонанс Людовика ХІV

4) Морський ордонанс

#2

 

№ 404, 3, 1, 1, 60

У відповідями під якими номерами правильно названо офіційну кодифікацію права Середньовічної Франції

Кодекс Генрі

2) Кутюми Бовезі

3) Ордонанс Людовика ХІV

4) Морський ордонанс

#1

 

№ 405, 3, 1, 1, 60

У якому нормативному акті Середньовічної Франції було визначено становище рабів у колоніях

1) Ордонанс карний

Чорний кодекс

3) Статут торговельний і морський

4) Ордонанс про колонії

#2

 

№ 406, 3, 1, 1, 60

Бенефіцій в Середньовічній Франції – це

1) земельний наділ, який передався його власником у користування і володіння за певні послуги і плату натурою

Умовне довічне держання землі, пов’язане зі службою і певними повинностями

3) земельна ділянка, що перебуває у приватній власності, успадковується і вільно відчужується

4) спадкове володіння землею, пов’язане зі службою і певними повинностями

#2

 

№ 407, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названі способи набуття права власності у Середньовічній Франції

1) за давністю

2) за службу

Захоплення сеньйоральних земель

4) конфіскація монастирських земель

#3

 

№ 408, 3, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названі способи втрати права власності у Середньовічній Франції

1) за невиконання договору васалом

2) за договором купівлі-продажу

3) за злочини

Якщо особи не було в країні 3 роки

#4

 

№ 409, 3, 1, 1, 60

Який принцип спадкування з’являється у Середньовічній Франції

1) мінорату

Майорату

3) принцип, за яким успадковували дочки

4) принцип за яким успадковували виключно сини

#2

 

№ 410, 3, 1, 1, 60

На якому праві базувалися шлюбно-сімейні відносини на Півночі Франції:

1) римському праві

2) канонічному праві

Звичаєвому праві

4) французькому праві

#3

 

№ 411, 3, 1, 1, 60

На якому праві базувалися шлюбно-сімейні відносини на Півдні Франції:

Римському праві

2) канонічному праві

3) звичаєвому праві

4) французькому праві

#1

 

№ 412, 3, 1, 1, 60


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 56;