Панування особи над річчю, яке у випадку його порушення повинно бути захищене в судовому порядку3) Передача лену (феоду), яка здійснюється через вручення сеньйором васалу якої-небудь речі

4) Дача клятва вірності сеньйору при укладенні васального договору

#2

 

№ 308, 3, 1, 1, 60

Передача аллодів їх власником королю, великим феодалам церкви з отриманням їх назад у вигляді феодів – це

Інфеодизація

2) Сезіна

3) Баналітет

4) Майорат

#1

 

№ 309, 3, 1, 1, 60

Фармар’яж у Франції – це

1) Передача алло дів їх власником королю, великим феодалам церкви з отриманням їх назад у вигляді феодів

2) Панування особи над річчю, яке у випадку його порушення повинно бути захищене в судовому порядку

3) Передача лену (феоду). Яка здійснюється через вручення сеньйором васалу якої-небудь речі

Шлюбний податок, який сплачував серв своєму панові за одруження

#4

 

№ 310, 3, 1, 1, 60

Назвіть інстанції загальних королівських суддів у Франції в період абсолютизму

1) суди індепенденств

Суди парламентів

3) суди департаментів

4) мирові суди

#2

 

№ 311, 3, 1, 1, 60

Назвіть спеціальні суди Франції в період абсолютизму

Рахункова палата

2) суд парламенту

3) бальяжні суди

4) сеньйоріальні суди

#1

 

№ 312, 3, 1, 1, 60

Панування особи над річчю, яке у випадку його порушення повинно бути захищене в судовому порядку у феодальній Франції – це

1) Інфеодизація

Сезіна

3) Баналітет

4) Майорат

#2

 

№ 313, 3, 1, 1, 60

Назвіть акти королівської влади у Франції

Едикти

2) декрети

3) статути

4) біллі

#1

 

№ 314, 3, 1, 1, 60

В якому році був виданий у Франції „чорний кодекс” про становище рабів в колоніях?

1) 1785

2) 1787

3) 1789

4) 1791

#1

 

№ 315, 3, 1, 1, 60

Едикт 1788 р. у Франції закріпив

1) Обмеження прав парламентів і поклав на Паризький парламент обов’язок реєструвати всі ордонанси короля

2) Правило, що куплена посада може передаватися по спадку

3) Положення про те, що сеньйоріальні суди в галузі кримінального судочинства можуть виконувати лише функції органів попереднього дізнання

Положення про те, що особа, яка бажає стати офіцером повинна довести своє дворянське

#4

 

№ 316, 3, 1, 1, 60

У Франції відносини сюзеренітету-васалітету базувались на принципі

1) васал мого васала - мій васал

Васал мого васала - не мій васал

3) васалітет без лену

4) таких відносин взагалі не існувало

#2

 

№ 317, 3, 1, 1, 60

В якому році Тріденський собор оголосив недійсним шлюби без церковного обряду?

1) 1536

2) 1545

3) 1569

4) 1596

#2

 

№ 318, 3, 1, 1, 60

Покупна ціна, яку сплачували батьку нареченої – це ...

1) Баналітет

2) Фармар’яж

3) Сезіна

Віттум

#4

 

№ 319, 3, 1, 1, 60

Інвеститура у феодальній державі – це

1) Особливий збір, який сплачували сеньйору при переході маєтку васала до його спадкоємців

2) Монопольне право власності сеньйорів на засоби виробництва, яке супроводжувалось обов’язком селян користуватися ними за платню встановлену паном

Передача лену (феоду), яка здійснюється через вручення сеньйором васалу якої-небудь речі

4) Дача клятви вірності сеньйору при укладені васального договору

#3

 

№ 320, 3, 1, 1, 60

Рельєф у Феодальній державі – це

Особливий збір, який сплачували сеньйору при переході маєтку васала до його спадкоємців

2) Монопольне право власності сеньйорів на засоби виробництва, яке супроводжувалось обов’язком селян користуватися ними за платню, встановлену паном

3) Передача лену (феоду), яка здійснюється через вручення сеньйором васалу якої-небудь речі

4) Дача клятви вірності сеньйору при укладенні васального договору

#1

 

№ 321, 3, 1, 1, 60

Баналітет у феодальній державі – це

1) Особливий збір, який сплачували сеньйору при переході маєтку васала до його спадкоємців

Монопольне право власності сеньйорів на засоби виробництва, яке супроводжувалось обов’язком селян користуватися ними за платню, встановлену паном

3) Передача лену (феоду), яка здійснюється через вручення сеньйором вассалу якої-небудь речі

4) Дача клятви вірності сеньйору при укладенні васального договору

#2

 

№ 322, 3, 1, 1, 60

Шлюбний податок, який сплачував серв своєму панові за одруження, у феодальній державі – це

1) Баналітет

2) Сезіна

3) Майорат

Фармар’яж

#4

 

№ 323, 3, 1, 1, 60

Монопольне право власності сеньйорів на засоби виробництва, яке супроводжувалось обов’язком селян користуватися ними за платню, встановлену паном – це

Баналітет

2) Інвеститура

3) Рельєф

4) Оммаж

#1

 

№ 324, 3, 1, 1, 60

Комуна у феодальній Франції – це

Місто, що користувалось самоуправлінням

2) адміністративно-територіальний округ

3) сільська община

4) жодної правильної

#1

 

№ 325, 3, 1, 1, 60

Назвіть ознаки, якими характеризується королівська влада у Франції в період феодальної роздрібненості

1) залежністю від зовнішніх чинників

2) підпорядкованістю Ватикану

Виборністю посади монарха

4) жодної правильної відповіді

#3

 

№ 326, 3, 1, 1, 60


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 30;