У відповідях під якими номерами правильно названо один із дворянських рангів (щитів) за Саксонським зерцалом1) держателі лена без хоругв

Однощитні рицарі

3) родові дворяни

4) значкові дворяни

#2

 

№ 204, 2, 1, 1, 60

Хто належав до рангу дворян «держателі лена зі скіпетром»

1) васали короля

Вищі духовні особи, які були ленниками самого імператора

3) світські феодали васали імператора

4) рицарі

#2

 

№ 205, 2, 1, 1, 60

Хто належав до рангу дворян «держателі лена з хоругвою»

1) васали короля

2) вищі духовні особи, які були ленниками самого імператора

Світські васали імператора

4) рицарі

#3

 

№ 206, 2, 1, 1, 60

Хто належав до рангу дворян «вільні пани»

1) васали короля

2) вищі духовні особи, які були ленниками самого імператора

3) світські феодали васали імператора

Васали графів і князів, які мали рицарське звання за вислугою

#4

 

№ 207, 2, 1, 1, 60

Скільки дворянських рангів називає Саксонське зерцало

1) 5

2) 7

3) 8

4) 9

#2

 

№ 208, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо один із дворянських рангів (щитів) за Саксонським зерцалом

1) держателі лена без хоругв

Держателі ленів з хоругвою

3) родові дворяни

4) значкові дворяни

#2

 

№ 717 , 2, 1, 1, 60

У чому полягає особливість державного розвитку середньовічної Німеччини

-1) існувала як централізована імперія

+2) складалася з окремих князівств лише формально об’єднаних в одну імперію

-3) був відсутній період ленно-васальної монархії

-4) був відсутній період станово-представницької монархії

 

№ 718 , 2, 1, 1, 60

Німеччина утворилася шляхом відокремлення від:

-1) Римської імперії

-2) Англії

+3) Франкської імперії

-4) Ватикану

 

 

№ 719, 2, 1, 1, 60

Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які за утримання панської землі сплачували гроші:

+1) чиншовики

-2) орендарі

-3) літи

-4) серви

 

№ 720, 2, 1, 1, 60

Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які отримували панську землю у тимчасовий обробіток

-1) чиншовики

+2) орендарі

-3) літи

-4) серви

 

№ 721, 2, 1, 1, 60

Категорія напіввільних селян ранньофеодальної Німеччини:

-1) чиновники

-2) орендарі

+3) літи

-4) серви

 

№ 722, 2, 1, 1, 60

Категорія особисто залежних селян ранньофеодальної Німеччини

-1) чиновники

-2) орендарі

-3) літи

+4) серви

 

 

№ 723, 2, 1, 1, 60

Рада знаті при імператорі ранньофеодальної Німеччини:

-1) колегія курфюристів

-2) парламент

+3) гофтаг (Придворна рада)

-4) рейхстаг

 

№ 724, 2, 1, 1, 60

Постійно діючий орган «Священної Римської імперії німецької нації» з правом усунення імператора і суду над ним:

+1) колегія курфюрстів

-2) рейхстаг

-3) гофрат

-4) лантаг

 

№ 725, 2, 1, 1, 60

Загальноімперський представницький орган «Священної Римської імперії німецької нації» з дорадчими функціями і правом законодавчої ініціативи, який складався з трьох колегій

-1) колегій курфюристів

+2) рейхстаг

-3) гофрат

-4) лантаг

 

№ 726, 2, 1, 1, 60

Дорадчий орган при імператорі «Священної Римської імперії німецької нації», який складався з вищих чиновників

-1) колегія курфюристів

-2) рейхстаг

+3) гофрат

-4) лантаг

 

№ 727, 2, 1, 1, 60

Коли в Німеччині утвердився абсолютизм

-1) ХІ ст.

-2) ХІV ст.

-3) XVІІІ ст.

+4) XVІІ ст.

 

 

№ 728, 2, 1, 1, 60

Законотворча діяльність німецьких імператорів і звичаєве право давніх германців лежали в основі:

+1) ленного права

-2) загального права

-3) земського права

-4) міського права

 

№ 729, 2, 1, 1, 60

Правові норми, які стосувалися вищого феодального стану Німеччини, містило:

-1) ленне право

-2) загальне право

+3) земське право

-4) міське право

 

 

№ 302, 3, 1, 1, 60

Назвіть судові системи Франції в період абсолютної монархії

Королівська, сеньйоріальна, міська, церковна

2) королівська, церковна

3) королівська, церковна, міська

4) королівська, церковна, міська, кулачна

#1

 

№ 303, 3, 1, 1, 60

Назвіть види державних секретарів у Франції в період абсолютизму

1) військових справ, релігійних справ

Військових справ, іноземних справ, морських справ

3) військових справ, торговельних справ

4) такого інституту взагалі не існувало

#2

 

№ 304, 3, 1, 1, 60

Мала королівська рада у Франції – це ...

Дорадчий орган при королі

2) вищий судовий орган

3) сім’я монарха

4) такого органу взагалі не існувало

#1

 

№ 305, 3, 1, 1, 60

Евокація у Франції – це ...

Право королівського суду приймати до свого розгляду будь-яку справу з некоролівського суду

2) Монопольне право власності сеньйорів на засоби виробництва, яке супроводжувалось обов’язком селян користуватися ними за платою, встановлену паном

3) Обов’язок особи, яка бажає стати офіцером, довести своє дворянське походження не менше ніж в 4 покоління

4) Право безстрокового тюремного ув’язнення за наказом короля

#1

 

№ 306, 3, 1, 1, 60

Інфеодизація у Франції – це ...

Передача алло дів їх власником королю, великим феодалам церкви з отриманням їх назад у вигляді феодів

2) Панування особи над річчю. Яке у випадку його порушення повинно бути захищене в судовому порядку

3) Передача лену (феоду), яка здійснюється через вручення сеньйором васалу якої-небудь речі

4) Дача клятви вірності сеньйору при укладенні васального договору

#1

 

№ 307, 3, 1, 1, 60

Сезіна у Франції – це ...

1) Передача алло дів їх власником королю, великим феодалам церкви з отриманням їх назад у вигляді феодів


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 42;