Міста, які отримали магдебурзьке право3) єпископські міста, які домоглися підпорядкування імператора

4) імперські міста

#2

 

№ 178, 2, 1, 1, 60

Які особи становили один з семи щитів (за Саксонським зерцалом) і не могли мати васалів

1) вільні пани

Однощитні рицарі

3) держателі ленів з хоругвою

4) держателі ленів з скіпетром

#2

 

№ 179, 2, 1, 1, 60

Селянин, який втікав від пана міг стати вільним у випадку якщо прожив у місті (за міським правом)

1) 3 роки

2) 1 рік

3) 9 місяців

Рік і 1 день

#4

 

№ 180, 2, 1, 1, 60

В якому збірнику Середньовічної Німеччини говориться про недопустимість проклять Папою імператора, відлучення імператора від церкви

Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

3) Золота булла

4) Кароліна

#1

 

№ 181, 2, 1, 1, 60

В якому збірнику Середньовічної Німеччини автор захищає права імператора проти Папи

Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

3) Золота булла

4) Кароліна

#1

 

№ 182, 2, 1, 1, 60

Автор якого збірнику Середньовічної Німеччини заперечує право Папи видавати правові акти, які б суперечили німецькому праву

Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

3) Золота булла

4) Кароліна

#1

 

№ 183, 2, 1, 1, 60

У якому збірнику права Німеччини розрізняють три види сприяння злочинцеві

Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

3) Золота булла

4) Кароліна

#1

 

№ 184, 2, 1, 1, 60

Право ретракту у Середньовічній Німеччині – це

1) право на вільний заповіт

Право кровних родичів купувати нерухомість, яка продається у першу чергу

3) право вільного переходу

4) право на укладання шлюбного договору

#2

 

№ 185, 2, 1, 1, 60

Хто мав право спадкувати за ленним правом

1) сини

2) доньки

Тільки старший син

4) кровні родичі

#3

 

№ 186, 2, 1, 1, 60

Вітуум у Німеччині – це

Покупна ціна, яку сплачував батьку наречений

2) панування особи над річчю, яке у випадку його порушення повино бути захищене в судовому порядку

3) передача лену (феоду), яка здійснюється через вручення сеньйором васалу будь-якої речі

4) шлюбний податок, який сплачував серв своєму панові

#1

 

№ 187, 2, 1, 1, 60

Хто мав право спадкувати за земським правом

Сини

2) доньки

3) тільки старший син

4) кровні родичі

#1

 

№ 188, 2, 1, 1, 60

Які черги спадкоємців розрізняло Саксонське зерцало

Ближче, дальше

2) первинне, похідне

3) первинне, вторинне

4) кровні родичі, похідні родичі

#1

 

№ 189, 2, 1, 1, 60

Яка особливість була у кримінальному праві Середньовічної Німеччини

1) судовий поєдинок

Кулачне право

3) право справедливості

4) княже право

#2

 

№ 190, 2, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером правильно названо порушення земського миру у Німеччині

1) зрада

Бунт проти влади, держави

3) вбивство

4) згвалтування

#2

 

№ 191, 2, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером правильно названо порушення земського миру у Німеччині

1) зрада

Єретицтво

3) вбивство

4) згвалтування

#2

 

№ 192, 2, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером правильно названо порушення земського миру у Німеччині

1) зрада

Незаконне стягування мита

3) вбивство

4) згвалтування

#2

 

№ 193, 2, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером правильно названо порушення земського миру у Німеччині

1) зрада

2) вбивство

3) згвалтування

Грабунок на дорозі

#4

 

№ 194, 2, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером правильно названо порушення земського миру у Німеччині

1) зрада

Фальшивомонетництво

3) вбивство

4) згвалтування

#2

 

№ 195, 2, 1, 1, 60

Які види покарання були за Саксонським зерцалом

1) тяжкі і легкі

Тяжкі, середні, легкі

3) тяжкі і ганьблячі

4) калічницькі і штрафи

#2

 

№ 196, 2, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером правильно названо осіб, які звільнялися від смертної кари за законодавством Середньовічної Німеччини

1) жінки

Малолітні злодії

3) старці

4) особи, які мали дворянські титули

#2

 

№ 197, 2, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером правильно названо осіб, які звільнялися від відповідальності за законодавством Середньовічної Німеччини

1) жінки

2) малолітні злодії

Душевнохворі

4) особи, які мали дворянські титули

#3

 

№ 198, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказані докази у Німеччині

1) присяга

2) покази свідків

Ордалії

4) судовий поєдинок

#3

 

№ 199, 2, 1, 1, 60

Що було основним доказом за Кароліною

Визнання вини

2) покази свідків

3) речові докази

4) документи

#1

 

№ 200, 2, 1, 1, 60

Який кодекс вперше в Німеччині ввів такий вид доказу як огляд місця події та судову експертизу

1) Карний ордонанс

2) Чорний кодекс

Кароліна

4) Золота булла

#3

 

№ 201, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо один із дворянських рангів (щитів) за Саксонським зерцалом

1) держателі лена без хоругв

Держателі ленів зі скіпетром

3) родові дворяни

4) значкові дворяни

#2

 

№ 202, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо один із дворянських рангів (щитів) за Саксонським зерцалом

1) держателі лена без хоругв

Вільні пани

3) родові дворяни

4) значкові дворяни

#2

 

№ 203, 2, 1, 1, 60


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 49;