У відповідях під якими номерами правильно названо колегію, яка утворилась в структурі сейму наприкінці ХУ ст. У НімеччиніКолегія князів

2) колегія графів

3) колегія міщан

4) колегія фінансів

#1

 

№ 152, 2, 1, 1, 60

Назвіть стадії процесу згідно „Кароліни”

Дізнання

2) спеціальне розслідування і дізнання

3) дізнання, загальне і спеціальне розслідування

4) жодна з відповідей е є правильною

#1

 

№ 153, 2, 1, 1, 60

Коли і на підставі чого припинила своє існування ранньофеодальна держава франків?

Р., Верденський договір

2) 888 р., Версальський договір

3) 844 р., заповіт Карла Великого

4) 842 р., мирова угода між спадкоємцями Карла Мартелла

#1

 

№ 154, 2, 1, 1, 60

Який вид дворянства з’явився у Німеччині у ХУІІ ст.

1) земельна шляхта

Пожалувальне

3) дворянство шпаги

4) родове

#2

 

№ 155, 2, 1, 1, 60

На які структурні частини поділялося Саксонське зерцало

1) право цивільне і право кримінальне

Право земське і право ленне

3) право власності і зобов’язальне право

4) цивільне право і цивільне судочинство

#2

 

№ 156, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо осіб, яких було позбавлено прав за Саксонським зерцалом

Позашлюбних дітей

2) жінок

3) іноземців

4) селян

#1

 

№ 157, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо осіб, яких було позбавлено прав за Саксонським зерцалом

1) жінок

Акторів

3) іноземців

4) селян

#2

 

№ 158, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо осіб, яких було позбавлено прав за Саксонським зерцалом

Злочинців

2) жінок

3) іноземців

4) селян

#1

 

№ 159, 2, 1, 1, 60

Автор якого збірника у Німеччині виступав прихильником вищості духовної влади Папи над світською, імператорською владою

1) Саксонське зерцало

Швабське зерцало

3) Золота булла

4) Кароліна

#2

 

№ 160, 2, 1, 1, 60

Які найвідоміші системи міського права Ви знаєте

1) рейнське право

Магдебурзьке право

3) кельнське право

4) боннське право

#2

 

№ 161, 2, 1, 1, 60

Які найвідоміші системи міського права Ви знаєте

1) рейнське право

Любекське право

3) кельнське право

4) шредське право

#2

 

№ 162, 2, 1, 1, 60

За яким правом міста отримували самоврядування, податковий та судовий імунітет

1) рейнське право

Магдебурзьке право

3) кельнське право

4) ленне право

#2

 

№ 163, 2, 1, 1, 60

Які системи права були відомі у Німеччині

1) рейнське право

2) любекське право

3) кельнське право

Ленне право

#4

 

№ 164, 2, 1, 1, 60

Який принцип покарання був зафіксований у Кароліні

1) відшкодувати збитки

Помста злочинцеві

3) перевиховати злочинця

4) попередження злочинів

#2

 

№ 165, 2, 1, 1, 60

Який принцип покарання був у Кароліні

1) відшкодувати збитки

Залякування інших

3) перевиховати злочинця

4) попередження злочинів

#2

 

№ 166, 2, 1, 1, 60

Найпоширений вид покарання за Кароліною

Смертна кара

2) арешт

3) вигнання

4) позбавлення прав

#1

 

№ 167, 2, 1, 1, 60

За яким збірником у Німеччині допускалася аналогія у праві

1) Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

3) Золота булла

Кароліна

#4

 

№ 168, 2, 1, 1, 60

Який збірник при оцінці вини бере до уваги волю суб’єкта (намір чи необережність)

1) Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

3) Золота булла

Кароліна

#4

 

№ 169, 2, 1, 1, 60

У якому випадку не можна було присуджувати до смертної кари за Кароліною

1) добровільного зізнання

2) у випадку неосудності особи

3) якщо злочин скоїв неповнолітній

Якщо за аналогічний злочин не було встановлено такого покарання у римському праві

#4

 

№ 170, 2, 1, 1, 60

Який характер судочинства було встановлено за Кароліною

Інквізиційний

2) розшуковий

3) змагальний

4) обвинувачувальний

#1

 

№ 171, 2, 1, 1, 60

У якому збірнику Середньовічної Німеччини встановлювалась формальна теорія доказів у судочинстві

1) Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

3) Золота булла

Кароліна

#4

 

№ 172, 2, 1, 1, 60

Що вважалось непрямими доказами у суді за Кароліною

1) речі

2) покази свідків

Зовнішні ознаки поведінки у суді

4) станова приналежність

#3

 

№ 173, 2, 1, 1, 60

Що вважалось непрямими доказами у суді за Кароліною

1) речі

2) покази свідків

Громадська думка

4) станова приналежність

#3

 

№ 174, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо стадії процесу за Кароліною

1) попереднє слідство, судовий розгляд, винесення вироку

Попереднє слідство, судовий розгляд

3) збір таємної інформації, допит свідків

4) не було передбачено

#2

 

№ 175, 2, 1, 1, 60

Принцип поділу вироків на обвинувальні, виправдовувальні та «залишення під підозрою» були рецепійовані з

Римського права

2) французького права

3) з’являються вперше в німецькому праві

4) канонічного права

#1

 

№ 176, 2, 1, 1, 60

Яке з названих міст було імператорський

1) Кельн

2) Магдебург

Франкфурт-над-Майном

4) Любек

#3

 

№ 177, 2, 1, 1, 60

Які міста становили категорію «вільних міст імперії»

1) крайові міста, які домоглися підпорядкування імператора


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 38;