Назвіть ” конституційні” принципи організації німецької держави згідно Саксонського зерцалаВерховенство права

2) демократичності

3) законності

4) жодна з відповідей не є правильною

#1

 

№ 126, 2, 1, 1, 60

Назвіть центральні органи управління у Німеччині у ХІ ст.

1) король, королівська рада, рейхстаг

Король, Придворна рада, Придворний з’їзд

3) король, рада курфюрств, придворна канцелярія

4) король, курфюрства

#2

 

№ 127, 2, 1, 1, 60

Хто здійснював місцеве управління коронними землями у Німеччині у ХІ-ХІІІ ст.

1) мер

2) рада міста

Ляйндвійти

4) бургомістри

#3

 

№ 128, 2, 1, 1, 60

Назвіть імперські установи Німеччини в ХУІ ст.

Рейхстаг

2) ландтаг

3) департамент

4) магістрат

#1

 

№ 129, 2, 1, 1, 60

Юридичним оформленням феодальної ієрархії, яка склалась в Німеччині в ХІІ ст.. є:

Саксонське зерцало

2) Цивільне уложення

3) Золота булла

4) Кароліна

#1

 

№ 130, 2, 1, 1, 60

Юридичним оформленням феодальної ієрархії, яка склалась в Німеччині в ХІІ ст.. є:

Швабське зерцало

2) Цивільне уложення

3) Золота булла

4) Кароліна

#1

 

№ 131, 2, 1, 1, 60

Що таке імперські стани в Німеччині у ХУІІ ст.

1) категорії феодалів

Колегії рейхстагу

3) привілейовані прошарки населення

4) жодна з відповідей не є правильною

#2

 

№ 132, 2, 1, 1, 60

Які станові суди існували у Німеччині

Суд шеффенів

2) суд асесора

3) суд курфюрств

4) суд земський

#1

 

№ 133, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі суди, в яких судилися селяни

1) суд марки

2) суд феодала

Суд центенарний

4) суд князя

#3

 

№ 134, 2, 1, 1, 60

Назвіть найвищу судову інстанцію Німеччини у ХІІ-ХІІІ ст.

1) суд короля

Королівський придворний суд

3) Парламент

4) двірський суд

#2

 

№ 135, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказані зміни, що відбулися у державному устрої Німеччини з ХІУ ст.

1) утворено станово-представницький орган

Влада зосереджується в руках наймогутніших магнатів-курфюрств

3) перехід до абсолютизму

4) короля затверджував Папа Римський

#2

 

№ 136, 2, 1, 1, 60

Коли і які нормативні акти були прийняті в Німеччині Фрідріхом ІІ, в яких були закріплені права феодалів

Про права князі духовних 1220

2) Саксонське зерцало 1220

3) Золота булла 1356

4) Швабське зерцало 1240

#1

 

№ 137, 2, 1, 1, 60

Назвіть групи, на які поділявся стан міщан в Німеччині в ХІІ?

Купці, ремісники

2) патриціат, бюргерство

3) патриціат, бюргерство, плебс

4) аристократія і міські низи

#1

 

№ 138, 2, 1, 1, 60

Назвіть групи, на які поділявся стан міщан в Німеччині в ХІУ-ХУІ ст..?

1) купці, ремісники

2) патриціат, бюргерство

Патриціат, бюргерство, плебс

4) гільдії, цехи

#3

 

№ 139, 2, 1, 1, 60

Назвіть станово-представницький орган феодальної Німеччини

1) ландтаг

Рейхстаг

3) імперський суд

4) імперський парламент

#2

 

№ 140, 2, 1, 1, 60

В якому році була видана Золота була?

1) 1350

2) 1356

3) 1560

4) 1365

#2

 

№ 141, 2, 1, 1, 60

Яка система управління Німеччиною остаточно склалась в другій половині Х ст.?

Двірцево-вотчинна

2) саньйоріальна

3) станово-представницька

4) васальна

#1

 

№ 142, 2, 1, 1, 60

Який нормативний акт встановив кількість і склад колегії курфюрстів в Німеччині?

1) Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

Золота булла

4) Кароліна

#3

 

№ 143, 2, 1, 1, 60

Який нормативний акт закріпив виключне право князів-курфюрств обирати німецького короля

1) Саксонське зерцало

2) Швабське зерцало

Золота булла

4) Кароліна

#3

 

№ 144, 2, 1, 1, 60

Що таке «право маєстату» у Німеччині

Це право закріпило за курфюрстами королівські привілеї та почесті

2) право обирати короля

3) право на спадкування дочок

4) право заповідати спадок сторонній особі

#1

 

№ 145, 2, 1, 1, 60

Виборчі капітуляції у Німеччині – це

Підготовлені курфюрстами умови, які підписував імператор при його обранні

2) виборчі програми імператорів

3) грамоти, якими імператор надавав привілеї

4) клятва, яку давав імператор при обранні

#1

 

№ 146, 2, 1, 1, 60

Які імперські установи діяли у Німеччині у період станово представницької монархії

1) імператорська курія

2) придворна канцелярія

3) придворна рада

Імперський сейм

#4

 

№ 147, 2, 1, 1, 60

Які імперські установи діяли у Німеччині у період станово представницької монархії

1) імператорська курія

2) придворна канцелярія

3) придворна рада

Імперський Камеральний суд

#4

 

№ 148, 2, 1, 1, 60

Яку імперську установу було перетворено на рейхстаг

1) імператорська курія

2) придворна канцелярія

3) придворна рада

Імперський сейм

#4

 

№ 149, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо колегію, яка утворилась в структурі сейму наприкінці ХУ ст. У Німеччині

Колегія курфюрств

2) колегія графів

3) колегія міщан

4) колегія фінансів

#1

 

№ 150, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо колегію, яка утворилась в структурі сейму наприкінці ХУ ст. У Німеччині

Колегія міст

2) колегія графів

3) колегія міщан

4) колегія фінансів

#1

 

№ 151, 2, 1, 1, 60


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 39;