Грошова оцінка земель населеного пунктуТериторія населеного пункту в межах економіко-планувальних зон поділяється також за функціональним використанням. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки, враховують відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності.

Середня вартість одного квадратного метра земель населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця розташування (Цнм) визначається за формулою:

                             (3.4)

Площа території міста, що прийнята до визначення базової вартості складає  1106,01 га.

Загальна вартість інфраструктурного облаштування території міста Шпола дорівнює 318071,377 тис. грн.

У розрахунку на 1 кв. м витрати на освоєння та облаштування території м.Шпола складають:

                       В = 318071,377 тис.грн : 1106,01 га = 28,76 грн/м2

Вартість одного квадратного метра земель населених пунктів за економіко – планувальними зонами (Цнз) розраховується за формулою:

                          (3.5)

де Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони).

 

Таблиця 3.3 – Визначення зонального коефіцієнту Км2 та нормативна грошова оцінка кв.м землі в межах економіко-планувальних зон

Економіко- планувальні зони Оціночні райони Площа оціночного району, га Індекс якості оціночного району Км2 зони Ціна за кв.м., гривень

01

4 33,81 1,41

1,4

82,25

9 34,96 1,43
10 28,09 1,46

02

18 26,15 1,31

1,33

76,50

19 47,89 1,36
20 32,95 1,31

03

2 45,41 1,27

1,28

75,86

3 97,18 1,27
5 49,54 1,28
11 33,88 1,30

04

6 47,89 1,14

1,19

64,28

7 32,95 1,22
8 45,41 1,24

05

1 59,68 1,16

1,18

67,60

12 34,41 1,20

06

24 21,29 1,15

1,16

66,49

25 11,57 1,19
26 46,50 1,13

07

21 32,09 1,22

1,11

63,86

22 60,02 1,12
23 36,16 1,00

08

13 32,09 1,08

1,08

62,12

14 60,02 1,06
15 36,16 1,12

09

17 27,06 1,16

1,06

60,40

27 36,11 1,06
28 27,17 1,08
29 38,93 0,95

10

40 68,35 0,98

0,99

 

56,94

 

41 73,93 1,00

11

35 41,30 0,93

0,90

51,77

36 50,99 0,87

12

31 59,62 0,77

0,77

44,29

32 32,57 0,76
33 46,88 0,76

13

37 72,65 0,79

0,75

43,44

38 108,78 0,39
39 39,87 0,74

14

16 37,87 0,66

0,75

 

43,14

 

30 57,69 0,64

15

42 35,94 0,87

0,89

51,10

43 73,31 0,89
44 39,66 0,89
16 45 23,13 0,86 0,86 49,47
17 46 114,50 0,56 0,75 43,14
18 47 56,79 1,01 1,01 58,10
19 48 7,3 0,90 0,90 51,77
20 33 35,34 1 1 57,22
Мін.     0,39 0,75 43,44
Макс.     1,46 1,43 82,25
Середнє     1,04 0,97 55,82

 

Вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання (Цн) визначається з урахуванням територіально – планувальних, інженерно – геологічних, історико – культурних, природно – ландшафтних, санітарно – гігієнічних та інженерно – інфраструктурних особливостей місця її розташування в межах економіко – планувальної зони за формулою:

Цн = Цн3 х Кф х Км3                         (3.6)

 

де Цн - вартість 1 кв. м земельної ділянки, грн;

Цнз - вартість 1 кв.м в економіко-планувальній зоні, грн;

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання

земельної ділянки;

Км3 - коефіцієнт, який враховує місцерозташування

земельної ділянки (локальні фактори).

На території м. Шпола виявлено наступні землі за функціональним використанням:

- землі комерційного використання – 2,50

- землі промисловості, землі дослідження та розробок – 1,20

- землі житлової забудови – 1,00

- землі гірничої промисловості і гірничих розробок – 1,00

- землі транспорту, зв’язку – 1,0

- землі громадського призначення – 0,70

- землі технічної інфраструктури – 0,65

- інші землі – 0,1 – 0,5

- землі змішаного використання – розрахунково

    Таблиця 3.4 – Нормативна грошова оцінка земель різного функціонального використання у розрізі економіко-планувальних зон (грн./м2)

Номер зони Кф=2,5 Кф=1,2 Кф=1,0 Кф=0,7 Кф=0,65 Кф=0.5 Кф=0,4

Кф=0,3

Кф=0,2

Кф=0,1

м.Шпола

01 225,85 108,41 90,34 63,24 58,72 45,17

36,14

27,10

18,07

9,03
02 206,75 100,07 83,39 58,37 54,20 41,70

33,36

25,02

16,68

8,34
03 189,66 91,03 75,86 53,10 49,31 37,93

30,34

22,76

15,17

7,59
04 160,70 77,14 64,28 45,00 41,78 32,14

25,71

19,28

12,86

6,43
05 194,00 93,12 77,60 54,32 50,44 38,80

31,04

23,28

15,52

7,76
06 173,73 83,39 69,49 48,64 45,17 34,75

27,80

20,85

13,90

6,95
07 189,66 91,03 75,86 53,10 49,31 37,93

30,34

22,76

15,17

7,59
08 143,33 68,80 57,33 40,13 37,27 28,67

22,93

17,20

11,47

5,73
09 167,94 80,61 67,18 47,02 43,66 33,59

26,87

20,15

13,44

6,72
10 175,18 84,09 70,07 49,05 45,55 35,04

28,03

21,02

14,01

7,01
11 131,75 63,24 52,70 36,89 34,25 26,35

21,08

15,81

10,54

5,27
12 72,39 34,75 28,96 20,27 18,82 14,48

11,58

8,69

5,79

2,90
13 166,49 79,92 66,60 46,62 43,29 33,30

26,64

19,98

13,32

6,66
14 176,63 84,78 70,65 49,46 45,92 35,33

28,26

21,20

14,13

7,07
15 214,27 102,85 85,71 59,99 55,71 42,85

34,28

25,71

17,14

8,57
16 175,18 84,09 70,07 49,05 45,55 35,04

28,03

21,02

14,01

7,01
17 182,42 87,56 72,97 51,08 47,43 36,48

29,19

21,89

14,59

7,30
18 118,72 56,98 47,49 33,24 30,87 23,74

18,99

14,25

9,50

4,75
19 145,24 6981 58,10 36,89 37,27 29,78

23,34

17,20

11,47

5,81
20 129,42 62,12 51,77 46,62 43,66 25,41

20,71

20,15

13,44

5,12
Мін. 72,39 34,75 28,96 20,27 18,82 14,48

11,58

8,69

5,79

2,90
Макс. 225,85 108,41 90,34 63,24 58,72 45,17

36,14

27,10

18,07

9,03
                           

 

Розрахунок грошової оцінки окремої земельної делянки

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки комерційного використання.

Земельна ділянка розташована в м. Шпола по вул. Акопяна, в межах 12 економіко-планувальної зони. Площа земельної ділянки 200,00 м². Базова вартість 1м² території міста, згідно грошової оцінки становить 44,29 грн/м². Зональний коефіцієнт Км2 для 1 економіко-планувальної зони становить 0,77.

Згідно карти зон прояву локальних факторів земельна ділянка розташована:

у зоні, не забезпеченій централізованим теплопостачанням (0,95);

у зоні, не забезпеченій каналізацією (0,95);

у зоні, не забезпеченій централізованим водопостачанням (0,95);

у зоні, пішоходної доступності до громадських центрів (1,2);

Таким чином Км3 дорівнює

Км3 = 0,95 х 0,95 х 0,95 х 1,2 = 1.02885

Кф = 2.5 – коефіцієнт функціона льного використання земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка 1м² ділянки становить:

44,29 х 1.02885 х  х 2.5 = 113,92 грн/м²

Нормативна грошова всієї земельної ділянки площею 200,00 м² становить: 113,92 х 200 = 22784 грн

 


Висновки

При виконанні курсової роботи нами проведено аналіз земель Шполянського району і отримані наступні висновки:

- при порівняння оптимального співвідношення агроландшафтів для Лісостепу і Шполянського  району нами виявлено, що рівень розораності складає 92,27 %, що перевищує максимальне співвідношення угідь 1,7 рази.

Згідно наведеної оптимізації структури зазначених в таблиці земель, повинно бути вилучено 37% ріллі (від існуючих 81,07 тис.га). Це дозволить зменьшити розореність району до 55 %, площу пасовищ і сінокосів збільшити на 40 % і довести загальну лісистість до 18% та полезахисну – до 2,5 %.

З отриманих результатів можна зробити висновок про те, що кількість наведених угідь агроландшафту Шполянського району не відповідають диференційованим нормам відповідно до агрокліматичних зон території країни.

В результаті проведення нормативної грошової оцінки земель міста Шпола було визначено:

- середню (базову) вартість земель міста в залежності від рівня освоєння та облаштування території, а також місця в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення (в розрахунку на 1 кв.м села);

- зональний коефіцієнт Км2 у розрізі економіко-планувальних зон села;

- систему локальних коефіцієнтів, що у добутку визначають сукупний локальний коефіцієнт Км3;

- систему коефіцієнтів Кф, які характеризують функціональне використання земельних ділянок несільськогосподарського використання;

- грошову оцінку 1 га земель сільськогосподарського використання за типами сільськогосподарських угідь та у розрізі агровиробничих груп грунтів.

Маючи вищевказані дані, можна визначити загальну грошову оцінку земель населених пунктів. Основою для визначення площ окремих категорій земель у місті є форма 6-зем.

 


Список літератури

1. Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV, зі змінами станом на 05.02.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=161-14.

2. Закон України “Про оцінку землі” від 11 грудня 2003 року № 1378-ІV, зі змінами станом на 15.12.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=1378-15.

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III, зі змінами станом на 05.02.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=2768-14.

4. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Управління земельними ресурсами” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.070904 – “Землевпорядкування та кадастр” / Укладач О. Г. Хохлов. – Кременчук, 2005. – 24 с.

5. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від                     27 січня 2006 року № 18/15/21/11 “Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=z0388-06.

6. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 № 2755-VI, зі змінами станом на 20.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=2755-17.


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 41; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ