Загальні відомості про об’єкт дослідженняШполянський район розташований в північній частині Черкаської області і межує на заході з Катеринопільським і Звенигородським, на півночі – з Городищенським, на північному сході – зі Смілянським районами Черкаської області, на півдні і південному сході – з Новомиргородським районом Кіровоградської області.

Шполянський район розташований у лісостеповій фізико-географічній зоні.

Адміністративний центр району м. Шпола розташований в 70 км від обласного центра, яке перетинає автотраса Умань – Черкаси. Основними дорогами району, крім згаданої, являється дорога обласного значення Шпола – Городище, районного значення Лозуватка – Товста, Шпола – Юрківка, Шпола – Капітанівка, Шпола – Мокра Калигірка, Кримки – Ярошівка, Шпола – Новомиргород. Загальна протяжність доріг з твердим покриттям – 274,2 км.

Район с північного сходу на захід пересікає залізна дорога Христинівка – Цвіткове.

В економіці ведуча роль належить сільському господарству, яке займає 5,3 % території області, район виготовляє 6,4 % її валової сільськогосподарської продукції.

Промисловість зв’язана з переробкою сільськогосподарської продукції. Основними промисловими підприємствами являється завод продтоварів, меблева фабрика і др.

Природно – кліматичні  умови району

Клімат. Шполянський район розташований в центральній лісостепової зони і по природних умовах являється типовою для цієї частини лісостепу.

Клімат помірно-континентальний, про що свідчить багаторічні спостереження метеорологічної станції.

Тривалість періоду з середньодобовою температурою вище 10° - 164 дня. Сума ефективних температур (+10° і вище) за вегетаційний період складає 2600 - 2900° і повністю задовольняє навіть такі теплолюбові культури, як цукровий буряк і кукурудза (ГТК = 1,0 – 1,2). Без морозний період триває 160 – 170 днів. Перша осіння заморозка спостерігається в першій декаді жовтня, самі пізні осінні – в кінці квітня – початок травня.

Таблиця 2.1 – Кліматичні умови регіону дослідження

Місяці Середня багаторічна температура повітря, С° Середня багаторічна сума осадів, мм Абсолютний мінімум температури, С° Абсолютний максимум температури, С° Абсолют-на вологість повітря, м-б Віднос-на воло-гість повітря, %
Січень -5,8 19 -37 11 3,9 80
Лютий -5,1 27 -35 11 4 78
Березень -0,1 24 -30 20 5,5 74
Квітень 7,5 29 -12 29 7,3 54
Травень 15,1 50 -4 32 10,7 46
Червень 17,9 68 0 35 13,9 50
Липень 20,2 62 3 39 15,5 48
Серпень 19 51 -2 37 14 45
Вересень 14 39 -3 33 10,8 49
Жовтень 8 40 -18 30 8,4 61
Листопад 1,4 24 -22 23 6,3 77
Грудень -3,2 24 -28 13 4,4 82
За рік 7,4 457 -37 39 8,7 62

 

За період з температурою вище 10° випадає 280 – 320 мм осадків. Із загальної річної кількості осадків 70% приходить на вегетаційний період. Така кількість осадів задовольняє потребу сільськогосподарських культур.

Стійкий сніжний покрив створюється, як правило, в другій і в началі третьої декади грудня, а в інші зими і раніше. Максимальна глибина промерзання ґрунту 133 см, мінімальна – 28 см.

Рельєф. Район розташований на придніпровській височині і являє кореве плато, порізане тлінними річками, балок і ярів.

Річка Шполка – лівий приток Гнилого Тікича, впадаючого в більш повно водну Синюху, ділячи територію району на дві частини, відрізняючись характером рельєфу, рослинності і ґрунтового покриву.

Південна частина району більш розчленована з вираженою ерозійною ярово-болотною сіткою. В південній частині району уклони добре виражені, рівнини, в основному пологі, місцями круті, є діючі яри і промоїни. Тут найбільше розвинені процеси ерозії ґрунтів. Балки південного направлення більш глибокі, з добре вираженим дном. Балки північного направлення мають меншу глибину і більш пологі схили.

Вододіли між балками, особливо південного напряму, як правило, вузькі і мають гребневидний характер, що зумовлює дуже бистрий стік поверхневих вод.

Північна, менша частина району, за умовами рельєфу відрізняється від південного. Балок значно менше, крім того вони мають довгий пологий схил. Рельєф північної частини району хвилястий. Широкі водороздільні ділянки інколи являються рівниною з елементами мікрорельєфу у вигляді невеликих впадин. Абсолютні відмітки коливаються від 100 м на дні балок і долин рік до 250 м на вододілі.

Геологічна будова. В геоструктурному відношенні територія району розташована в зоні поширення кристалічних порід Азовсько-Подольського кристалічного щита. Кристалічний фундамент, в основному, перекритий більш пізніми породами.

Верхні покривні породи представлені переважно четвертинними покладами (ліси, сучасні і древні алювіальні поклади) і значно рідше третичними покладами (глинами), оголеними по схилам балок і долин рік.

Гідрогеологія.Згідно гідрологічних даним підземні води на території району розташовані в зоні тріщинуватих докембрийских порід. Напір незначний – 5- 15 м, ріже 25-40 м.

Дебети свердловин від від 1,2 до 3,6 л/сек., якість води добра.

Водоносні горизонти Харьківського і Полтавського ярусів мають незначну водозабезпеченість, горизонт четвертинних покладів більш забезпечений водою тільки в долинах рік.

Підземні води застосовуються в промисловості, сільському господарстві і в побуті.

Корисні копалини. В районі широко представлені нерудні корисні копалини: граніт, глина, пісок, які використовуються в народному господарстві в якості будівельних матеріалах.

Південні села Маслове, в районі сіл Капустино, Товмач, Ярославка, на схилах балок маються виходи каоліну і бетонової глини. Біля села Капустино, Іскрене і Васильків маються поклади торфу.

Рослинність. Ландшафтні прості району в минулому були районами суцільного розміщення крупних широколистих лісів, які лише в деяких місцях були порізані притоками Дніпра і Південного Бугу, теперішнім в середніх і відносно неглибоких долинах.

 В теперішній час остались найбільші островки на самих високих ділянках водорозділів, і також на схилах балок.

Ліси сільськогосподарських підприємств займають площу 3028 га або 22,4 % загальної площі лісового фонду району, і віднесені до лісів І групи, маючи поле – полезахисне значення.

В лісах переважають дубові молодняки І і ІІ класу віку ІІІ бонітету і вище. Середній вік – 30 років. Крім дуба ліс представлений такими основними породами: граб, ясень, липа, сосна та кущі.

Основними видами рубок в лісах являються рубки уходу і санітарні рубки. Випасання худоби в лісах заборонено.

Ліси, виростають на території району, по власному цільовому призначенню грають різну роль в народному господарстві. Особливе місце займає використання корисних функцій лісу: поле – полезахисних, водоохоронних, санітарно-гігіеничних. На окраїнах лісів, в запливах рік і балок збереглась трав’яниста рослинність.

 


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 64;