B ) Коменский Х.А., Джон Локк 3 страницаB) Өте күрделі және аса қажеті жоқ әдіс

C) Қажетті ақпараттарды алу үшін қолданылады

D) Зерттеу обьектісін ұйымдастырушылықпен қабылдау

E) Ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет

F) Ақпараттың нақтылығын толығымен көрсете алмайды

G)Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері

H) Дерек көздерді зерттеу әдістерімен байланысты

 

39.Педагогикалық эксперименттің зерттеу әдісі ретіндегі сипаттамасы:

A) Теңдестірілу факторларын талап етеді

B) Ғылыми қойылған тәжірибе

C) Жасампаздық сипатқа ие

D) Қатаң бақыланған жағдайда зерттеу

E) Ақпаратты жаппай жинақтау әдісі

F) Автоматтандыру мүмкіндігі бар

G) Оқытудың нақты нәтижесін алуға көмектеседі

H) Сынып ішілік қатынастарды сараптауға мүмкіндік береді

 

40.Зерттеу әдісі ретіндегі тестілеуге сипаттама:

A) Автоматтандыру мүмкіндігі бар

B) Оқытудың нақты нәтижесін алуға көмектеседі

C) Қатаң бақыланған жағдайда зерттеу

D) Жасампаздық сипатқа ие

E) Ақпаратты жаппай жинақтау әдісі

F) Теңдестірілу факторларын талап етеді

G) Ғылыми қойылған тәжірибе

H) Сынып ішілік қатынастарды сараптауға мүмкіндік береді

 

41.Эмпирикалық деңгейдегі зерттеу әдістері:

A) Сауалнама

B) Эксперимент

C) Интервью

D)Абстракциялау

E) Дедукция

F) Анализ

G) Индукция

H)Синтез

 

42.Теориялық деңгей әдістері:

A) Абстр акциялау

B) Анализ

C) Синтез

D)Сауалнама

E) Эксперимент

F) Бақылау

G) Интервью

H)Әңгімелесу

 

43.Әдістерді жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар):

A) Жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып қалыптасуы

B) Жеке тұлғаның мотивтері, тілек талаптары, ынтасы

C) Тәрбиенің күрделілігі, қарапайымдылығы

D) Жеке адамның пайымдау қабілеттері

E) Жеке адамның эстетикалық талғамы

F) Жеке адамның ойлау қабілеттері

G) Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері

H) Жеке адамның іс-әрекет арқауы

 

44.Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:

A) Әңгімелесудегі эксперимент әдісі

B) Сауалнамалық эксперимент әдісі

C) Бақылаудағы эксперимент әдісі

D) Статистикалық эксперимент әдістері

E) Тексеру эксперименті

F) Жасампаз эксперимент

G) Модельдеу әдістері

H) Анықтаушы эксперимент

 

45.Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауаланаманың) түрлері:

A) Ашық

B) Жеке

C) Жабық

D) Жартылай ашық

E) Жартылай жабық

F) Атаулы

G) Арнайы

H) Астарлы

 

46.Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері:

A) Табиғи

B) Жасанды

C) Лабораториялық (зертханалық)

D) Философиялық

E) Математикалық

F) Әлеуметтік, математикалық

G) Әлеуметтік, психологиялық

H) Табиғи, лабораториялық

 

 

47.Сауал-сұрақ әістері:

A) Сауалнама

B) Интервью алу

C) Әнгемелесу

D) Бақылау

E) Рангілеу

F) Эксперттік бағалау әдісі

G) Мониторинг

 

48.Әдістерді жіктеу:

A) Белгіліні және бегісізді табуға көмектеседі

B) Ғылымилықты және көпшілікті табуға көмектеседі

C) Теориялықты және практикалықты табуға көмектеседі

D) Маңыздыны және кездейсоқтықты табуға көмектеседі

E) Іргеліні және қолданбалыны табуға көмектеседі

F) Даралықты және ерекшелікті табуға көмектеседі

G) Күрделіні және қарапайымды табуға көмектеседі

 

49.Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері

A) Бақылау

B) Әдебиетті зерттеу

C) Эксперимент

D) Арнаулы

E) Математикалық өңдеу

F) Әңгіме

G) Статистикалық өңдеу

H) Сауалнама

 

50.Өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерінің бірі

A) Бағалау

B) Түзету

C) Бақылау

D) Мадақтау

E) Қорлау

F) Алдау

G) Жазалау

H) Ақтау

 

51.Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері:

А) Педагогикадағы математикалық

В) Педагогикалық сауалнама

С) Педагогикалық тест

D) Арнаулы педагогикалық

Е) Социологиялық сауалнама

F) Психологиялық

G ) Педагогикалық эксперимент

 

52.Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері:

А) Модельдеу

В) Талдау

С) Түсіндіру

D) Эксперимент

Е) Синтез

F) Озық тәжірибені зерттеу

G ) Бақылау

 

53.Ғылыми-педагогикалық зерттеулер:

A) теориялық
B) әдістемелік
C) техникалық
D) технологиялық
E) әдіснамалық
F) эмпирикалық

 

54.Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:

A) Статистикалық өңдеу
B) Кибернетикалық өңдеу
C) Математикалық өңдеу
D) Әңгіме
E) Арнаулы
F) Сауалнама

 

55.Әңгімелесудің түрі:

A) Жазалаушы
B) Жеке дара этикалық әңгіме-сұхбаттар
C) Ынталандырушы
D) Шығармашылық
E) Мадақтаушы
F) Эпизодтық (ауық-ауық әңгіме-сұхбаттар)
G) Әңгімелесу-экспромт

 

36.Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері:

A) Табиғи, лабораториялық
B) Әлеуметтік, психологиялық
C) Әлеуметтік, математикалық
D) Философиялық
E) Математикалық
F) Жасанды

 

37.Сауалнама түрлері:

A) Талдау
B) Практикалық
C) Теориялық
D) Толық
E) Ашық
F) Аралас
G) Жабық

38.Педагогикалық эксперимент кезеңдері:

A) Нәтиже алу кезеңі

B) Жалпы пікір қалыптастыру кезеңі

C) Теориялық кезеңі

D) Материалды есте сақтау кезеңі

E) Талдау кезеңі

F) Практикалық кезең

G)Мазмұндық кезеңі

H) Статистикалық кезеңі

 

39.Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері:

A) Техникалық пәндер мазмұның жетілдіру әдістері.

B) Бағалау әдісі

C) Әдіснамалық зерттеу әдістері.

D) Эмпирикалық зерттеу әдістері.

E) Теориялық зерттеу әдістері.

F) Іздеу әдісі

G) Сендіру әдісі

H) Оқушылардың үлгерімін бағалау

 

40.Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері:

A) Модельдеу

B) Бақылау

C) Абстракциялау

D) Түсіндіру

E) Озық тәжірибені зерттеу

F) Талдау

G) Эксперимент

H) Құжаттарды зерттеу

 

41.Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:

A) Қалыптасу

B) Бейімделу

C) Сыртқы ықпал

D) Ортамен кіріктіру

E) Бағдар

F) Құбылыс

G) Қосалқы

H) Даму

 

42.Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

A) Жаттығу

B) Жазалау

C) Пікірсайыс (диспут)

D) Дәріс

E) Дебат

F) Бейне әдістері

G) Лабораториялық әдіс

H) Өзіндік оқу жұмысы

 

43.Бақылау әдісінің сипаттамасы:

A) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері

B) Ақпараттың нақтылығын толығымен көрсете алмайды

C) Зерттеу обьектісін ұйымдастырушылықпен қабылдау

D) Қажетті ақпараттарды алу үшін қолданылады

E) Ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет

F) Өте күрделі және аса қажеті жоқ әдіс

G)Нақты жоспарының болуы

H) Дерек көздерді зерттеу әдістерімен байланысты

 

44.Ғылыми –педагогикалық зерттеулер:

A) Әдістемелік

B) Психологиялық

C) Практикалық

D) Технологиялық

E) Теориялық

 

 

1.8.Жас ерекшелік және темперамент

1.Жас ерекшеліктер:

A) Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар

B) Әр балаға тән белгілі сипат

C) Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық ерекшеліктер

D) Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар

E)Интеллектуалдық

F)Әр балаға тән белгілі мінез-құлық

2.Оқушының жас ерекшеліктері:

А) Мінезі

В) Дене дамуы көрсеткіштері

С) Дарындылығы

Д) Психикалық процестердің дамуы

E)Ақыл-ойы дамуы

 

3.Жас ерекшеліктер:

A) Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар

B) Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық сапалар

C) Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар

D) Интеллектуалдық

E) Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық ерекшеліктер

F) Әр балаға тән мінез-құлық

G) Әр балаға тән белгілі сипат

H) Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық ерекшеліктер

 

4.Оқу-тәрбие процессінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:

A) Психикалық

B) Сангвиникалық

C) Флегматикалық, меланхоликалық

D) Физиологиялық

E) Психологиялық

F) Холерикалық

G) Психофизиологиялық

H) Биологиялық

 

5.Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелу:

A) Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 18 жасқа дейін), жоғары мектеп жасындағы кезең (15 жастан 18 жасқа дейін)

B) Бастауыш мектеп кезеңі ( 6 жастан 10 жасқа дейін)

C) Мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)

D) Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін)

E) Сәбилік кезең (1 жасқа дейін)

F) Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін),басауыш мектеп кезеңі (6 жастан 10 жасқа дейін)

G) Сәбилік кезең (1 жасқа дейін),мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)

 

6.Баланың жас ерекшеліктеріне қарай өзіндік сенімдері, көзқарастарының қалыптасуында сананы қалыптастыру әдісі (әдістері):

А) Нұсқау

В) Дәріс

С) Талап

D) Әңгіме-сұқбат

Е) Жарыс

F) Жазалау

 

7.Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

A) Өзара қарым- қатынастық

B) Қамқорлыққа алу міндеттері

C) Өмірге деген көзқарасы.

D) Спортқа деген қызығушылығы

E) Жалпы дарындылық

F) Жыныстық және рухани дамуы

G)Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.

H) Жан-жақты тұтас жетілуі.

 

8.Оқушының жас ерекшеліктері:

A) Темперамент

B) Дене дамуы кґрсеткіштері

C) Мінезі

D) Психикалық процестердің дамуы

E) Дарындылығы

F) Ақыл-ойы дамуы

G) Арнайы қабілеттері

H) Бейімділік

 

9.Оқушының дара ерекшеліктері:

A) Жыныстық жетілуі

B) Дене дамуы кґрсеткіштері

C) Мінезі

D) Акселерация

E) Темперамент

F) Физиологиялық дамуы

G) Қабілеттері

H) Ақыл-ойы дамуы

 

10.Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері:

A) Эффект сезімі

B) Көңілшектік, жасықтық

C) Қыңырлық, эгоизм

D) Жалқаулық, еріншектік

E) Тұйықтық, ащуланшақтық

F)Сергектік, баяулық

G)Қырсықтық, жалқаулық

11.Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа

алатын темперамент түрлері:

A) Холерикалық

B) Психофизиологиялық

C) Психологиялық

D) Флегматикалық, меланхоликалық

E) Сангвиникалық

 

12.Темпераменттердің типі:

А) Холерик

В)Тұйық

C) Аккуратист

D) Оптимист

E)Пессимист

F)Аллергик

G) Мелонхолик

 

13.Жас ерекшеліктер:

A) Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық ерекшеліктер

B) Интеллектуалдық

C) Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық сапалар

D) Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар

E)Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық ерекшеліктер
Ғ) Әр балаға тән белгілі мінез-құлық

 

14.Жас кезендерінің даму шарттарына:

A) Әлеуметтік жағдайы

B) Психологиялық-педагогикалық жағдайы

C) Физикалық жағдайы

D) Психологиялық жағдайы

E)Анатомиялық, физиологиялық жа ғ дайы

F)Дене көрсеткіштерінің жағдайы

G)Тек анатомиялық, көңіл - күй жағдайы

 

15.Оқушының жас ерекшеліктері:

А) Дарындылығы

В) Дене дамуы көрсеткіштері

С) Мінезі

D) Арнайы қабілеттері

E) Психикалық процестердің дамуы

F)Темперамент

1.9.Жеке тұлға

 

1.Тұлға дамуының макрофакторына жатады:

A) Мемлекет

B) Тұратын аймағы

C) Мәдениет

D) Қоғам

E) Тәрбие институттары

F) Микросоциум

G) Діни ұйымдар

H) Этнос

 

2.Тұлға дамуының мезофакторына жатады:

A) Мәдениет

B) Тұратын аймағы

C) Мемлекет

D) Қоғам

E) Этнос

F) Микросоциум

G) Бұқаралық қарым-қатынас құралдары

H) Тәрбие институттары

 

3.Тұлға дамуының макрофакторына жатады:

A) Қоғам

B) Тұратын аймағы

C) Мәдениет

D) Мемлекет

E) Тәрбие институттары

F) Этнос

G) Отбасы


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 55; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ