Швидкість рівноприскореного прямолінійного рухуУрок 08 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

Мета уроку:

Навчальна.  Ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівноприскореного руху; формувати вміння записувати формули швидкості у векторному вигляді й у проекціях на вісь координат, читати графіки проекції залежності швидкості від часу й проекції залежності прискорення від часу; формувати вміння визначати переміщення й шлях аналітичним і графічним способам, розв’язувати основну задачу механіки для рівноприскореного прямолінійного руху.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння   аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; виявляти аналогії; діяти за аналогією.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Під час руху швидкість може змінюватися дуже стрімко (рух кулі в рушниці, старт ракети, розбіг літака) і порівняно повільно (початок руху потяга, гальмування автобуса).

• Як охарактеризувати стрімкість зміни швидкості?

 

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Рівноприскорений прямолінійний рух

Рівноприскорений прямолінійний рух – це прямолінійний рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. (рух із незмінним прискоренням)

Прискорення – це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася.

 – прискорення руху тіла;

 – початкова швидкість руху тіла (в момент початку відліку часу);

 – швидкість руху тіла через інтервал часу .

 

Одиниця прискорення в СІметр на секунду в квадраті:

 

Формула, записана в проекціях на вісь координат (наприклад, на вісь OX):

          

Напрямок прискорення руху тіла збігається з напрямком рівнодійної сил, які діють на тіло.

Проблемне питання

• Як рухається тіло, якщо напрямок його прискорення: а) збігається з напрямком руху? б) протилежний напрямку руху? в) якщо прискорення тіла дорівнює нулю?

а) Якщо прискорення напрямлене в бік руху тіла, швидкість руху тіла збільшується (рівнодійна  «підштовхує» та розганяє тіло).

               

б) Якщо прискорення напрямлене протилежно до руху тіла, швидкість руху тіла зменшується (рівнодійна  «заважає» рухові та сповільнює його).

               

в) Якщо прискорення дорівнює нулю, швидкість руху тіла не змінюється ані за значенням, ані за напрямком , тобто тіло рухається рівномірно прямолінійно.

               

У разі рівноприскореного руху прискорення залишається незмінним, тому графік проекції прискорення (графік залежності ) – відрізок прямої, паралельної осі часу.

 

Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Проблемне питання

• Як визначити швидкість в будь-який момент часу при рівноприскореному прямолінійному русі?

 

Формула, записана в проекціях на вісь OX (спрямуємо вздовж траєкторії руху тіла):

 

Графіки залежності  для рівноприскореного прямолінійного руху це відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу.

 

Тіло 1 весь час збільшує швидкість свого руху:

 

Тіло 2 спочатку сповільнює свій рух: , потім зупиняється (точка розвороту – час, коли напрямок руху тіла змінився на протилежний), після чого набирає швидкість, рухаючись у протилежному напрямку, оскільки

Проблемне питання

• Яке із тіл рухається з більшим прискоренням?

Чим більшим є прискорення руху тіла, тим більше кут α нахилу графіка проекції швидкості до осі часу. Болід рухається з більшим прискоренням, ніж автомобіль, тому  . Прискорення руху велосипедиста дорівнює нулю.

 


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 102; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ