Малюнок 40. Діагностика ранньої вагітності у корів.УЗД – використання сканера.

Статева зрілість у теличок наступає в дев’ять місяців, маса тварин в цей час дорівнює 40 % від такої дорослих. Реєструють заплідненість телиць в 14 – 15 місячному віці, при цьому маса їх дорівнює 60 % від маси дорослих тварин.

Отелення тварин відбувається в 24 місяці, при масі 80 – 85 % від маси дорослих.

Годівля. Цілий рік корів утримують на загально змішаних, однотипних, збалансованих раціонах. Використовуються кормові столи. Тварини мають вільний доступ до їжі та води.

Орієнтуючись на дані останніх досліджень про вплив на молочну продуктивність, здоров`я, апетиту та маси тіла, все основне стадо ферми, залежно від фізіологічного стану корів та періоду лактації поділено на шість технологічних груп. Годівля корів точно відповідає потребам на відповідній стадії лактації (табл. 7).

 

Таблиця 7

Розподіл корів по групам в залежності від стадії лактації

Групи корів Фізіологічний стан Тривалість періоду
1 Новотільні 0-14 днів після розтелення
2 Рання лактація 15-90 днів
3 Середня лактація 91-210 днів
4 Пізня лактація 211-305 днів та більше
5 Ранній сухостій За два місяці до родів
6 Пізній сухостій За місяць до розтелення

 

Проте успіх годівлі високопродуктивних корів визначається не тільки правильно підібраним раціоном, але й фактором організації праці та контролем згідно параметрів: вологість кормів, споживання й пережовування, фізична структура, якість питної води, консистенція екскрементів; надій – вміст жиру, білка, соматичних клітин та сечовини в молоці.

Основним завданням кормовиробників є збільшення протеїнової та енергетичної цінності корму при оптимізації вмісту клітковини. Для отримання високоякісного консервованого корму в господарстві дотримуються таких правил: вибір оптимальної фази скошування; налагоджування кормозбиральної техніки; скорочення часу прив’ялювання та просушування зеленої маси в полі; швидка закладка, оптимальне подріблення; контроль вологості; застосування консервантів та мікробіологічних інокулятів; створення анаеробних умов із застосуванням мішків AG-BAG.

Головною необхідністю в умовах ринкових відносин стає організація в кожному підприємстві єдиної функціональної системи управління якістю кормів. Це сукупність організаційно-технічних, наукових, соціальних заходів та методів, направлених на встановлення та забезпечення необхідного рівня якості сільськогосподарської продукції.

В акціонерному товаристві „Агросоюз” віддали перевагу технології зберігання кормів у мішках фірми AG-BAG.

Заготівля кормів у пластикових мішках забезпечує швидке наповнення та повну герметизацію мішків, саме це дає чудовий ефект консервування. Пластикові мішки – один з найкращих існуючих засобів зберігання кормів, бо втрати при цьому складають лише 5 % (1 – 8 %) сухої речовини. При зберіганні кормів в силосних ямах ці втрати сягають – 15 % (10 – 25 %) сухої речовини. Витрати, спрямовані на досягнення високої якості при зберіганні в мішках, повністю себе виправдовують.

Утримання. Планування корівника є дуже „щедрим” – широкі прогони, багато свіжого повітря та світла, зручні бокси для відпочинку. Легкі та дешеві металеві конструкції – це велика перевага над традиційними приміщеннями як з економічної точки зору, так і комфорту для тварин. Кормовий стіл, ромбоподібний візерунок підлоги гарантує безпеку пересування – все це дозволяє створити комфортні умови.

Мобілізацію резервів організму корови можна досягти шляхом виконання основних умов: сухі комфортабельні бокси для відпочинку; вільне пересування; свіже повітря та прохолода; необмежений доступ до їжі та чистої води. В сучасному корівнику господарства: холодне безприв’язне боксове утримання; кормові столи; світлоаераційні наддашки, штори; видалення гною дельта скрепером і подальше транспортування до гноєсховища самопливом.

При використанні автоматизованої системи прибирання гною корови утримуються в чистоті, а працівники ферми повністю звільнені від великої і неприємної роботи по видаленню гною.

Використання установок для аерації гною – інноваційні технології переробки та підготовки до внесення органічних добрив на поля. Аерація – це провітрювання рідкого гною, тобто передача кисню до рідини, щоб збільшити діяльність аеробних бактерій. Аеробні тіла, бактерії знаходяться в більш низькому прошарку відстою лагуни. Тому насиченість киснем і змішування цих прошарків сприяє швидкому розмноженню бактерій, де виробляється газ типу водень, метан. Виробництво газу метану – це великі перспективні інноваційні проекти для будівництва біозаводів і біогенераторів.

Доїння корів. Доїльний зал – основа управління стадом: воно триразове через кожні вісім годин; автоматичне розпізнавання і накопичення в комп’ютері даних надою, активності та електропровідності по кожній корові; оперативне управління годівлею; рання діагностика та профілактика захворювань; дотримання санітарно-гігієнічних умов доїння: фільтрування молока через одноразові фільтри, автоматичне миття молочної системи; ощадливий режим доїння; зниження витрат праці; покращення умов праці; швидке охолодження молока до 4˚С.

В управлінні молочним стадом використано комп’ютерну програму „X-pert”, яка дозволяє концентрувати та обробляти велику кількість технологічної інформації як по кожній корові індивідуально, так і по технологічних групах. Програма видає інформацію (звіти, графіки, діаграми), яка необхідна спеціалістам для контролю за станом стада та прийняття управлінських рішень.

Комп’ютерний контроль дозволяє швидко реагувати на фізіологічні зміни чи виникнення патологічних процесів у тварин в стаді: підвищення або зниження продуктивності (контроль годівлі, роздою, захворювань); прояви репродуктивної функції (відслідковування перебігу статевих циклів, захворювань); електропровідність молока (діагностика ранньої стадії захворювання молочної залози); контроль температури тіла за потоком молока (захворювань).

Підсумовуючи вищенаведене необхідно зауважити, що акушерсько-гінекологічна диспансеризація в цілому або ж деякі її елементи (контроль за станом здоров`я тварин, активність репродуктивної функції, рання діагностика вагітності, контроль за станом молочної залози) проводяться із застосуванням високоточної та ефективної апаратури періодично або ж щоденно. Отримані дані вносяться в банк інформації відтворення, що є запорукою високої продуктивності корів.

При традиційному веденні скотарства основою технологічного забезпечення рівня відтворення є повноцінна годівля, оптимальні умови утримання, контроль за станом здоров`я тварин, дотримання правил та техніки штучного осіменіння при постійній інформативності про його результати.

Повноцінна годівля корів і телиць у всі сезони року, а особливо в другій половині зимового стійлового періоду – одна з вирішальних умов профілактики неплідності та отримання здорового життєздатного приплоду. В зв’язку з чим особливу увагу треба приділяти організації стабільної кормової бази, зберіганню (без втрат) кормів, повноцінній годівлі корів і телиць при постійному контролі показників гомеостазу.

Необхідно дбати про вирощування в достатніх кількостях кормових буряків, зернобобових, заготівлю сіна, сінажу. Важливе значення має своєчасна і правильна заготівля кормів.

Затримка із збиранням кормових культур призводить не тільки до зниження смакових якостей, але й до значних страт білка, каротину та інших поживних речовин.

При складанні раціонів необхідно дотримуватись оптимального співвідношення між грубими, соковитими та концентрованими кормами. Таке співвідношення регулюється головним показником – продуктивністю корів та проявом репродуктивної здатності. Зі збільшенням продуктивності значно зростає доля концентрованих кормів.

В зимових раціонах для корів на одну кормову одиницю повинно приходитись 80 – 110 г перетравного протеїну.

Для підвищення білкової повноцінності раціонів необхідно використовувати зернобобові культури (сою, горох), люцерну, конюшину, еспарцет, а також сухі чи рідкі кормові дріжджі.

Цукрово-протеїнове співвідношення повинно бути 0,8:1,5. В конкретних випадках (вимушене згодовування неякісного силосу в великій кількості) необхідно збільшити в раціоні кількість цукру до співвідношення 0,8:2,5-3,0. В цьому випадку необхідно включити в раціон кормову патоку в кількості 1-2 кг.

Дефіцит в раціоні кальцію чи фосфору ліквідують мінеральними добавками – діамонійфосфату, моноамонійфосфату, дінатрійфосфату, мононатрійфосфату, монокальційфосфату, кормового преципітату.

 З врахуванням фактичної наявності в кормах – в раціони добавляють Кайод, сірчанокислий цинк, сірчанокислу мідь, сірчанокислий марганець, хлористий кобальт. Добавки роблять в відповідності з потребами організму (табл. 8).

 

Таблиця 8

Потреба корів в мінеральних речовинах

 

Групи корів Кальцій, г Фосфор, г Калій, г Натрій, г Йод, мг Кобальт, мг Цинк, мг Мідь, мг Марганець, мг
Корови сухостійні 70-80 40-45 40-125 20-45 3,6-6 4-8 240-450 40-80 300-500
Корови дійні 30-90 20-80 40-130 15-35 5-12 7-20 340-750 60-140 450-700

 

Приоритетним є застосування комплексних мінеральних добавок (преміксів) промислового виробництва.

Повноцінність годівлі визначають враховуючи вгодованість корів і телиць, продуктивність та найбільш ефективним є визначення показників гомеостазу в організмі.

Кров для дослідження беруть у 10 – 15 % корів стада. Тварини повинні бути в різному стані – вагітні, такі, що знаходяться в післяродовому періоді, неплідні.

Завдяки результатам проведених біохімічних досліджень сироватки крові стає можливим своєчасне корегування складу раціону для упередження розвитку порушень відтворної здатності та виникнення патологічних процесів в органах розмноження.

В сироватці крові корів визначають вміст загального білка, кальцію, неорганічного фосфору, каротину, цукру, кислотної ємкості, кетонових тіл.

 Визначені показники порівнюються з загальноприйнятими. При необхідності також проводять дослідження крові з метою визначення вмісту мікроелементів (табл. 9).

Таблиця 9

Показники гомеостазу у корів

Показники

Корови

сухостійні дійні
Загальний білок, г% 6,3-7,0 6,1-7,5
Кальцій, мг % 11,1-12,6 11,3-13,1
Неорганічний фосфор, мг % 4,1-6,0 4,5-6,5
Каротин, мг % 0,4-1,3 0,5-2,3
Кислотна ємкість, мг % 460-540 460-540
Цукор, мг % 41-43 42-45
Кетонові тіла, мг % 3-8 3,8
Йод, мг % 4,6 4,8
Цинк, мг % 110 120
Залізо, мг % 0,1 0,1
Мідь, мг % 96 100
Марганець, мг % 2,0 2,1

 

В приміщення для утримання корів і телиць в зимовий період необхідно підтримувати оптимальні умови, що відповідали б зоогігієнічному режиму.

Для оптимального прояву репродуктивної функції необхідно встановити слідуючий режим в тваринницьких приміщеннях: температура повинна бути в межах 12-15˚С, відносна вологість повітря – 60-80 %, світловий коефіцієнт – 1:10, швидкість руху повітря не більше 0,2 м/сек., концентрація шкідливих газів повинна бути мінімальною.

На загальний стан здоров`я тварин, продуктивність та відтворну здатність позитивний вплив має регулярний моціон. Кращий вид моціону – вільний рух на прифермських ділянках, непоганий результат дає природно-кільцева система.

Результативність штучного осіменіння характеризують слідуючи показники: кількість отриманих повноцінних життєздатних телят за рік (в % на 100 корів), індекс заплідненості (кількість осіменінь на запліднення), тривалість та ритм статевих циклів, тривалість періоду від родів до прояву першої стадії збудження статевого циклу, заплідненість корів після першого осіменіння, тривалість періоду від родів до запліднення (сервіс-період), тривалість періоду між осіменіннями.

Для аналізу стану та з’ясування особливостей організації і проведення штучного осіменіння в конкретному господарстві необхідно зібрати слідуючу інформацію: наявність типових пунктів, їх відповідність вимогам інструкції, ветеринарно-санітарний стан, кваліфікація техніків, стаж їх роботи, атестація, переатестація, матеріальна забезпеченість пунктів (обладнання, інструменти, реактиви, матеріали), техніка виявлення оптимального часу осіменіння корів і телиць, дотримання умов зберігання сперми, підготовки її до осіменіння, контроль якості, вибір оптимального способу осіменіння корів і телиць, в конкретних умовах, ветеринарно-санітарні вимоги при штучному осіменінні, витримка та режим утримання корів після осіменіння, стан обліку та поточна інформація.


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 81;