Малюнок 29. Можливі джерела та шляхи проникнення мікробів до плода.
 

Проте необхідно відмітити ще й те, що, як відомо, в розвитку патологічного процесу, викликаного умовно патогенними мікробами, винуватець не скільки інфекційний агент, як стан організму.

Проникнення мікробів, їх негативний вплив на статеві органи, плаценту, органи плода найчастіше відбувається у корів при: а) існуванні ситуативного риску мікробної контамінації (антисанітарний стан приміщень, контакт з хворими тваринами, які є джерелом забруднення навколишнього середовища, ігнорування правилами асептики та антисептики при штучному осіменінні); б) порушенні умов годівлі та утримання (аліментарно-дефіцитні фактори, особливо А-вітамінна недостатність, гіпокінезія). Перераховане дуже часто реєструється в зимово-стійловій період.

 

Інтранатальна патологія

 

 

Серед причин втрат в інтранатальному періоді необхідно виділити: гіпоксію, асфіксію плода, родову травму, аспірацій ну пневмонію.

Гіпоксія плода і асфіксія новонароджених телят - це складні патологічні стани, що виникають в зв’язку з зупинкою чи зменшенням надходження до плоду кисню, накопиченням в його організмі вуглекислоти та недоокислених продуктів обміну речовин.

Гіпоксія є поширеною безпосередньою причиною мертвонароджень, а також ранньої смертності новонароджених.

Гіпоксія плода виникає та розвивається при різних ускладненнях вагітності і родів у корів. Основними з них є: порушення матково-плацентарного кровообігу, викликані дистрофічними та запальними процесами в матці та плаценті; (мал. 30) недостатність пуповинного кровообігу; загальні захворювання вагітних тварин; аномалії розвитку плода; аспірація амніотичної рідини.

 

Малюнок 30. Схеми змін структури плаценти.

Г – інфаркт органу.

Аліментарно-дефіцитні фактори, зокрема А-вітамінна недостатність, що дуже часто реєструється в період другої половини зимового утримання корів, є основною причиною виникнення плацентарної недостатності (Кошовий В.П., 2003). При такій патології плаценти порушується газообмін плода. Під впливом кисневого голодування в крові плода розвивається метаболічний ацидоз з накопиченням недоокисленних продуктів обміну вуглеводів (лактат та піруват) і виснаженням лужних резервів. Гіпоксемія та метаболічний ацидоз підвищуються паралельно збільшенню тяжкості гіпоксії. Недоокислені продукти, діючи на біохімічні процеси в клітинах тканин, викликають пригнічення їх функцій – виникає тканинна гіпоксія, при якій клітини організму не здатні повністю засвоювати кисень.

Під впливом кисневого голодування у плода з’являються характерні розладнання кровообігу: розширення судин та переповнення їх кров’ю, венозний застій, місцями стаз та крововиливи в різні органи.

Під асфіксією новонароджених розуміють такий стан, коли при наявності серцебиття дихання немає або ж відбуваються окремі судорожні, нерегулярні, поверхневі вдихи.

Асфіксія є основною причиною мертвонародженості при важких пологах (4 % у молочних корів і від 4 до 8 % у м’ясних), а також при тривалих слабких родах (4 % у молочному і м’ясному скотарстві). (Гришко Д.С., 2003).

Основними причинами асфіксії новонароджених є ускладнені роди з атипічним взаєморозташуванням плода і родових шляхів та анормальним їх перебігом. Також має місце перекручування та защемлення пуповини. (мал. 31).


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 77;